Henkel’in satışları, 20 milyar 29 milyon Euro’ya kadar artış göstererek ilk kez 20 milyar Euro’nun üzerine çıktı.

Henkel’in nominal büyüme %7,0 oranında, organik büyüme ise %3,1 oranında gerçekleşti. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT)* marjı en yüksek seviyeye ulaştı: 40 baz puan artışı ile %17,3 seviyesine yükseldi.

Henkel CEO’su Hans Van Bylen: “2017 Henkel için başarılı bir yıl oldu. Zorlu ve istikrarsız piyasa koşullarına rağmen, satış ve kazanç bakımından en yüksek seviyelere gelerek yılın mali hedeflerine ulaştık. Bu güçlü performans, işine bağlı ve tutkulu tüm global ekibimizin başarısıdır. İlk kez, yıllık satışımız 20 milyar Euro’yu aştı. Sürdürülebilir karlı büyümedeki kararlılığımıza paralel olarak, hisse başına karlılıkta rekor marjlar elde ettik ve en yüksek seviyelere ulaştık.” dedi.

Hans Van Bylen “Stratejik önceliklerimizin uygulanmasına odaklanarak, birçok kilit girişim ve projede önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca yıl boyunca, portföyümüzü tamamlayacak ve daha da güçlendirecek etkili satın almalar da gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

 

2018 Yılı İçin Öngörüler

Henkel, 2017 yılında gösterdiği güçlü performans ve stratejik önceliklerin uygulanmasıyla elde ettiği önemli ilerlemeyi baz alarak; 2020 yılı mali hedefini yeniden teyit etti (organik satış büyümesi %2 ile %4 aralığında, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında devam eden artış ve hisse başına karlılık (EPS)    %7 ile %9 aralığında bir seviyede gerçekleşeceği) ve 2018 yılı öngörüsünü oluşturdu.

2018 yılında Henkel, her bir iş biriminde %2 ile %4 aralığında organik satış büyümesi hedefliyor. Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için Henkel, üç iş biriminin de katkısıyla %17,5’in üzerinde bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyor. Döviz piyasalarındaki belirsizliği ve özellikle piyasalardaki ABD dolarına eğilimi vurgulayan Henkel, imtiyazlı hisse senedi başına karlılık için ise Euro bazında %5 ile %8 aralığında bir artış öngörüyor.

Hans Van Bylen sözlerini “Cazip kazançlarla sürdürülebilir karlı büyümeye odaklanmayı sürdüreceğiz. 2020 mali hedefimize ulaşma konusunda kararlıyız.” şeklinde sürdürdü.

 

2017 Yılı Satış ve Kazanç Performansı

2017 mali yılında, satışlar ilk kez 20 milyar Euro’yu aştı ve %7,0 oranında artış göstererek 20 milyar 29 milyon Euro’ya ulaştı. Döviz hareketlerinin satışlara genel olarak %2,0’lik olumsuz bir etkisi oldu. Satın alma ve elden çıkarmalar, satış büyümesinin %5,9’unu oluşturdu. Döviz, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar, %3,1 oranında güçlü bir artış gösterdi. Bu gelişme ile, %2 ile %4 aralığındaki organik satış büyümesi tüm yıl hedefiyle paralellik gösterdi.

 

Henkel 2020+ Hedefleri İçin 2017 Yılında Önemli Gelişme Kaydetti

Henkel’in CEO’su Hans Van Bylen “Henkel olarak, 2020 yılı ve sonrası için zorlayıcı bir hedefi izlemekte kararlıyız. Şirketimizin sürdürülebilir karlı büyüme elde etmesini ve daha müşteri-odaklı, inovatif, çevik ve dijital bir hale gelmesini istiyoruz.” dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için, Henkel dört stratejik öncelik belirledi: Büyümeyi yönetmek, dijitalleşmeyi hızlandırmak, çevikliği artırmak ve büyümeye yatırım. Henkel, 2017 mali yılında da söz konusu stratejik öncelikleri uygulamada önemli gelişmeler kaydetti.

Henkel aynı zamanda 2017 yılında; portföyünü tamamlamak, endüstriyel ve tüketici iş alanlarındaki rekabette güçlenmek üzere toplam 2 milyar Euro değerinde cazip satın almalar gerçekleştirdi.

 

Henkel bir diğer stratejik önceliği olan “dijitalleşmeyi hızlandırmak” için de tüm değer zincirinin kapsadığı müşterileri, tüketicileri, iş ortakları ve tedarikçileriyle etkileşimlerini dijitalleştirdi. Tüm iş birimlerinde, dijital olarak yönetilen satışlarda iki haneli rakamlarda artış elde edildi. Henkel Endüstri 4.0’a yatırım yaptı, akıllı fabrika konseptlerini uyguladı ve entegre Küresel Tedarik Zinciri’ndeki dijitalleştirmeyi arttırdı. Çalışanların dijital yetkinliklerini güçlendirmek için, belirli eğitim ve gelişim programları yürütüldü. Yeni atanan Dijitalden Sorumlu Yönetici (Chief Digital Officer), tüm iş birimlerinde dijital dönüşümü gerçekleştirecek bir organizasyon kurdu. Henkelx , yeni çalışma yollarını olduğu kadar, iç ve dış ağlar ve iş birliği etkinlikleri ile dijital erişim formatlarını buluşturan yeni bir platform olacak.

Henkel, daha çevik bir organizasyon yaratmak için de çalışanlarının girişimcilik ruhunu geliştirdi ve dinamik pazarlara daha iyi uyum sağlamak üzere daha esnek iş modelleri getirdi. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde oluşturulan 28 adet, “doğrudan müşteri ilişkileri yönetimi birimi” sayesinde, müşteriler ile daha yakın iş birliği sağlandı. Henkel daha hızlı ve esnek olmak amacıyla iş akışı ve süreçlerini optimize etti. Fastest-Time-to-Market girişiminin bir parçası olarak, inovasyon süresi kısaltıldı ve yeni pazarlara giriş hızlandırıldı.

Henkel’in, hedeflerini gerçekleştirmek için büyümeye yatırım amaçlı tüm girişimleri planlandığı üzere sürüyor: Bu girişimlerin, 2020 yılına kadar, yıllık 500 milyon Euro’nun üstünde verimlilik kazancı sağlaması öngörülüyor.