Henkel’in satışları 19,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Negatif kur etkileri 1,1 milyar Euro değerinde; organik büyüme ise %+2,4 oranında gerçekleşti.

Henkel CEO’su Hans Van Bylen “2018’de Henkel için karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Yeni seviyelere çıkan kazanç ve karlılık ile iyi bir organik büyüme gerçekleştirdik. Nakit akışını kayda değer ölçüde artırdık. Aynı zamanda, ciddi negatif kur etkileri ve direkt malzeme fiyatlarındaki artış ile karşı karşıya kaldık. İş performansındaki genel ilerleme bir kez daha cazip piyasa ve kategorilerde lider konumlarda bulunan başarılı markalarımız ve yenilikçi teknolojilerimiz öncülüğünde gerçekleşti. Karlı büyümemiz endüstriyel ve tüketici iş birimlerimizde gerçekleşen satın almaların katkısı ile desteklendi. Güçlü masraf disiplinimizi koruduk ve verimliliğimizi sürekli olarak geliştirdik.” şeklinde konuştu.

Hans Van Bylen sözlerini, “2020 ve sonrası için geçerli olan stratejik önceliklerimizin uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydettik. Önemli stratejik girişimlerimizi başarıyla hayata geçirdik ve rekabet gücümüzü daha da geliştirdik. Özellikle tüketici iş birimlerimizdeki ek büyüme olanaklarından faydalanabilmek ve şirketimizin dijital dönüşümüne daha fazla ivme kazandırmak için Ocak ayında, 2019 ve sonrası için yatırımları yıllık 300 milyon Euro civarında artıracağımızı açıkladık. Orta-uzun vadeli mali hedefimiz, sürdürülebilir karlı bir büyüme ve kazanç için olan kararlılığımıza vurgu yapmaktadır.” şeklinde sürdürdü.

 

2019 İçin Öngörü

Henkel, 2019 ve sonrası için artan büyüme yatırımlarını yansıtacak şekilde, bu mali yılda yüzde 2 ila 4 arasında bir organik satış büyümesi öngörmektedir. Henkel, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjı için yüzde 16 ila 17 arasında bir oran öngörürken, hisse başına karlılıktaki (EPS) gelişim için ise sabit kurlarda geçen yılın seviyesinden az olacak şekilde tek haneli yüzde oranın orta seviyelerinde (yüzde 4-6) bir beklentiye sahiptir.

 

Henkel X, Henkel’in dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla iç ve dış bir platform olarak hayata geçirildi. Henkel aynı zamanda, dijital proje ve girişimlerde yer alan çalışanlarını desteklemek ve onlara danışmanlık sunabilmek amacıyla, içlerinde şirket dışından kurucular, dijital uzmanlar ve kanaat önderlerinin bulunduğu 150 kişilik benzersiz bir mentörlük ağı oluşturdu. Buna ek olarak, tüm organizasyonun dijital yetkinliğini ve becerisini artırmak amacıyla geniş bir yelpazede şirket içi ve dışında aktiviteler düzenlendi.

Dijital dönüşüm, Henkel’in stratejik önceliklerinden biri olan çevikliği artırmak ile bağlantılıdır. 2018’de Henkel, çalışanlarının ve ekiplerinin girişimci ruhunu teşvik etti, değişim için açık olmayı cesaretlendirdi, iş akışını optimum hale getirdi, daha şeffaf bir iletişimi destekledi ve karar verme süreçlerinde bireysel hareket alanlarını genişletmeyi amaçladı.

Henkel, büyümeye yatırım stratejisinin bir parçası olarak masraf disiplini ve verimliliğine odaklanmaya devam etti. Bu bağlamda şirket dört girişimi devam ettiriyor. Henkel 2018’te ONE!VIEW ve Net Gelir Yönetimi girişimlerini şirket çapında görücüye çıkardı. Aynı zamanda Henkel’in entegre küresel tedarik zinciri organizasyonu olan ONE!GSC ve paylaşımlı hizmet faaliyetleri optimizasyonu da verimliliğin artırılmasına katkı sağlamaya devam etti. 2020 yılına kadar bu girişimlerin toplamda 500 milyon Euro’nun üstünde yıllık verimlilik kazancı sağlaması öngörülüyor. Henkel 2018 yılında, hedeflenen toplam verimlilik kazancının yüzde 50’den fazlasını gerçekleştirdi.

 

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Karlı Büyüme İçin Kararlılık

Hans Van Bylen görüşlerini, “2018 Henkel için iyi bir yıldı. Kayda değer kur rüzgarları ve yükselen direkt malzeme fiyatlarına karşın iyi bir organik satış büyümesi, güçlü bir kazanç, karlılık ve nakit akışı elde ettik. Stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesinde iyi bir gelişme gösterdik ve rekabet gücümüzü daha da artırdık. Henkel’in gelecek için iyi konumlandığından eminiz. Net bir stratejiye sahibiz ve iddialı hedeflerimiz için çalışıyoruz. Markalar, teknolojiler, inovasyonlar ve dijitalizasyon için artan yatırımlarımızla, sürdürülebilir karlı büyüme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.” şeklinde özetledi.