Nakitsiz toplum anlayışına uyum sağlayarak nakit kullanımını günbegün azaltan Avrupa ülkeleri arasına Almanya da dahil oldu.

Yayımlanan güncel raporlara göre, Almanya’da kartla yapılan ödemeler nakdi geride bıraktı. Nakitsiz toplum anlayışının hızlı biçimde yayıldığı Avrupa ülkelerini sessizce uzaktan izlemeyi tercih eden Alman halkı, geleneksel ödeme sistemlerini kullanmaya daha fazla devam edemedi. Özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinav Yarımadasındaki ülkelerde nakdin yok denecek kadar az kullanılması karşısında muhafazakar yapısını koruyan Almanya, deyim yerinde ise kabuk değiştirdi. Alman tüketicilerin, yaptıkları ödemelerde kartı her geçen gün daha fazla tercih etmeleri anketlere yansıdı.

Köln merkezli EHI Perakende Enstitüsü (EHI Retail Institute) tarafından yapılan araştırma, 2018’de tüketicilerin kartlı ödemelerinin toplam perakende satışların yüzde 48,6’sını oluşturduğunu ve nakit ödemelerin yüzde 48,3 dolaylarına gerilediğini ortaya çıkardı.

EHI tarafından yayımlanan rapora göre, Almanya’da banka kartı kullanımı yüzde 4 civarında artarak toplam payın yüzde 30’luk kısmına ulaşması bu sonuçta önemli rol oynadı. Diğer taraftan özellikle genç neslin kartlı ödemelere daha sıcak yaklaşması da nakdin ikinci plana atılmasında etkili oldu.

Raporlar nakdin ikinci plana atılacağının sinyallerini veriyor

Mart 2019’da First Data tarafından yayımlanan araştırma sonuçları da EHI Retail Institute raporunu destekliyor. First Data raporunda nakit kullanmadan gerçekleşen ödeme sayısının hızla artığına dikkat çekilmişti.

Almanya’da 2 binden fazla tüketici ile yapılan araştırmada, nakit kullanmadan gerçekleşen ödeme işlemlerinin arttığı, tüketicilerin nakit dışındaki ödeme yöntemlerini daha pratik ve güvenli olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştı.

McKinsey ve Capgemini tarafından yayımlanan bir başka raporda, Doğu Avrupa’da yüzde 93 olan nakit kullanımının, Batı Avrupa’da yüzde 66 oranına düştüğüne dikkat çekilmişti. Başta İngiltere olmak üzere, Kuzey Avrupa ülkelerinin nakitsiz toplum anlayışına önem vermesiyle birlikte Avrupa’da nakit kullanım ortalaması düşmeye başladı.

EHI tarafından yayımlanan güncel raporda, küçük meblağlar için nakdin hala revaçta olduğu sonucu çıktı. Nakdin, beş yıl içinde sadece sembolik meblağlı ödemelerde kullanılacağına dair bir öngörü de rapor içinde yer aldı.

Yapılan tüm bu araştırmalar ve yayımlanan raporlar, Alman Bundesbank tarafından düzenlenen anket sonucuyla tezat oluşturuyor. Zira Bundesbank anketinin sonucunda Alman tüketicilerin yüzde 88’inin gelecekte nakit kullanmaya devam etmek istedikleri ortaya çıkmıştı. Yayımlanan yeni raporlar bu fikrin tamamıyla değiştiğini gösteriyor.

ABD Nakitsiz Toplum Görüşüne Karşı