Rekabet Kurumu; Biletix ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açtı.

Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açan Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, satılan biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla, 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla araştırma başlatıldığı ifadesi yer aldı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.”

“Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-22/341-M sayı ile karar verdi.”

Diğer taraftan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.”

“Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-23/360-M sayı ile karar verdi.”

Ek bir açıklama yayımlayan Rekabet Kurumu, başlatılan soruşturmaların cezai yaptırım ile sonuçlanacağının kesin olmadığının altın çizdi. Ek açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.”

Rekabet Kurumu’ndan BKM Express’e Hizmet Sonlandırma Kararı!