Thomson Reuters tarafından yapılan araştırmaya göre firmalar müşterilerini tanımak için yılda 60 ila 500 milyon dolar arasında bütçe ayırıyor.

Bankaların %87’si için müşterini tanı uygulaması kritik öneme sahip.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen ve İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Ulusal Blokzincir Çalıştayı’nda blockzincir teknolojisi ve dijital kimlikler tartışıldı.

Ulusal Blokzincir Çalıştayı Başlıyor

 

Kamu ve özel sektörden alanlarında uzman isimlerle akademisyenler ve araştırmacıların da katıldığı organizasyonda, müşterini tanı (Know Your Costumer-KYC) süreçlerindeki problem ve karmaşıklıklara da çözüm getiren Plum. hakkında katılımcılara bilgi verildi.

 

Bir milyardan fazla insanın yasal olarak tanınan bir kimliği yok

Dijital dönüşümünün yaygınlaştığı günümüzde daha fazla insan ve işletme çevrimiçi etkileşime giriyor. Bu etkileşimin merkezinde ise dijital kimlikler mevcut. Yaklaşık 7,7 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 50’si internet erişimine sahip. Dünya Bankası verilerine göre, bir milyardan fazla insanın yasal olarak tanınan bir kimliği bulunmuyor.

 

Şirketler müşterini tanıma sürecinde %13’lük bir kayıp yaşıyor

Çalıştay’da “Plum: Dijital Kimliğin Ötesinde Blokzincir ve E-imza” başlığı ile katılımcılara bilgi veren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Günümüzde her projenin ilk aşaması, müşteri tanıma süreci ile ilgili. Kurumlar, müşteri tanıma sistemlerinde verileri standardize etmek, veri güvenliğini sağlamak ve dijital dünyada gerçek kişilere ulaşmak istiyor. Karmaşık ve riskli operasyon süreçlerinden kaçınıp müşteri deneyimini optimize etmeyi hedefliyorlar. Müşteriler ise hizmet talep ettikleri kurumun sadece ilgili hizmet için gerekli olan bilgileri kurumla paylaşmayı talep ediyor. Bu paylaşımın da yine kendi kontrolünde gerçekleşmesini bekliyor.. Thomas Reuters tarafından yapılan araştırmaya göre, şirketlerin müşteri tanıma süreçlerinde yaşanan sorunlardan dolayı %13’lük bir müşteri kaybı söz konusu. Dijital dünyada kimliklerini yaratan kişilerin gerçek olup olmadığının belirlenmesi, gerektiğinde bu kişilerin kayıtlarının yasal kanıt olarak kullanılabilmesi gerekiyor. Ayrıca kimlik bilgileri gerçek olsa bile bu bilgileri kimlik sahibinin gönderip göndermediği bilinmiyor. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak Plum.’ı hizmete sunduk.” açıklamasında bulundu.