Rekabet Kurumu, BKM Express’in hizmetini sonlandırmasına dair verdiği kararın detaylarını yayımladı.

Rekabet Kurumu, 30 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla “BKM Express uygulamasına bireysel muafiyet tanınması” konusunun sonucunu açıklamış, Bankalar Arası Kart Merkezi A.Ş.’ye 60 gün içinde hizmet sonlandırma kararı verildiğini belirtmişti. Kurum, karar metninin detaylarını paylaştı.

Tüm iş birimlerinin gelir ve giderlerinin ayrıştırılması gerektiği sonucu çıktı

“Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. bünyesinde BKM Express adı altında sunulmakta olan dijital cüzdan hizmeti uygulamasına 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bireysel muafiyet tanınması talebi” isimli dosyanın sonuçlandığını aktaran Rekabet Kurumu, detaylı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

İlgili raporda;

 • BKM tarafından sunulan BKM Express hizmetinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırılık teşkil ettiği,
 • Bu nedenle, söz konusu faaliyete 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında menfi tespit belgesi verilemeyeceği,
 • BKM tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında yer verilen şartları da karşılamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağı ve bu nedenle BKM’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınması gerektiği,
 • BKM’nin gerekçeli Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde bu hizmeti sunmayı sonlandırması ve kararın gereğinin yerine getirildiğinin tarafımıza tevsik edilmesi gerektiği aksi halde hem BKM hem de BKM’nin ortakları olan Akbank T.A.Ş. (AKBANK), QNB Finansbank A.Ş. (FİNANSBANK), T. Halk Bankası A.Ş. (HALKBANK), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (ZİRAAT), T. Garanti Bankası A.Ş. (GARANTİ), T. İş Bankası A.Ş. (İŞ BANKASI), T. Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKIFBANK), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YAPIKREDİ), ING Bank A.Ş. (ING BANK) ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) hakkında ayrı ayrı olmak üzere 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamında doğrudan soruşturma açılması gerektiği,
 • BKM Express hizmetine yönelik bireysel muafiyet incelemesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; Kurulun 08.06.2017 tarih ve 17-19/294-130 sayılı kararı ile kredi kartı takas komisyon oranının çeşitli esaslara göre belirlenmesi uygulamasına yönelik üç yıl süre ile tanınan ve yine Kurulun 26.02.2015 tarih ve 15-09/129-58 sayılı kararı ile banka kartlarına ilişkin ortak takas komisyonu oranı belirlenmesine yönelik beş yıl süre ile tanınan muafiyet için geçerli sürenin bitmesi beklenmeksizin kısa kararın tebliğini takip eden 60 gün içerisinde her iki konu için ayrı ayrı bireysel muafiyet formu doldurularak yeniden muafiyet başvurusu yapılması gerektiği,
 • BKM tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin -en geç 01.10.2019 tarihinden itibaren- hesap ayrıştırmasına tabi tutularak tüm iş birimlerinin gelir ve giderlerinin ayrıştırılması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

ifadeleri yer aldı.

SONUÇ METNİ:

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre,

 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna,
 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına,
 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırmasına ve kararın gereğini yerine getirildiğini Kurumumuza tevsik etmesine, söz konusu uygulamanın devam etmesi halinde 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca hem Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. hem de Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin ortakları olan Akbank T.A.Ş., Finansbank A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., ING Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hakkında soruşturma açılacağının Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye bildirilmesini teminen Başkanlığın görevlendirilmesine,
 • BKM Express hizmetine yönelik bireysel muafiyet incelemesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; Rekabet Kurulunun 08.06.2017 tarih ve 17-19/294-130 sayılı kararı ile kredi kartı takas komisyon oranının çeşitli esaslara göre belirlenmesi uygulamasına yönelik 3 yıl süre ile tanınan ve yine Rekabet Kurulunun 26.02.2015 tarih ve 15-09/129-58 sayılı kararı ile banka kartlarına ilişkin ortak takas komisyonu oranı belirlenmesine yönelik 5 yıl süre ile tanınan muafiyet için geçerli sürenin bitmesi beklenmeksizin kısa kararın bildirimini takip eden 60 gün içerisinde her iki konu için ayrı ayrı bireysel muafiyet formu doldurularak yeniden muafiyet başvurusu yapılmasına,
 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin -en geç 01.10.2019 tarihinden itibaren- hesap ayrıştırmasına tabi tutularak tüm iş birimlerinin gelir ve giderlerinin ayrıştırılmasına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

 

Karar metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=48a3b64c-ec3a-4460-8ed1-6aa75d68f1a1

 

BKM, Rekabet Kurumu’nun Hizmet Sonlandırma Kararı Hakkında Açıklama Yaptı