AHMET USTA

BCTR Genel Yayın Yönetmeni

 

BCTR Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, Fintechtime Dergisi Kış 2020–Ocak sayısı için kaleme aldı, “Blockchain neden bir dönüm noktası olacak?“.

İnsanlar kimin için çalışır? Bu sorunun tarihe yayılan geniş ve etraflı bir cevabı var. Ancak son birkaç yüzyıldır büyük şirketler için çalışıyor. Peki, gelecekte bu süreç nasıl yön değiştirecek? Cevabı Blockchain verebilir.

Taylor Pearson tarafından kaleme alınan “Piyasalar Dünyayı Tüketiyor” başlıklı makale insanlık tarihindeki değişim ve gelişim sürecini analiz ederek, bu süreçte Blockchain’in oynayacağı rolü yalın bir çıplaklıkla okuyucuya sunuyordu.
Pek çoğumuzun şehirlerde yaşadığı ve her gün büyük ofis binalarında çalışmak için otomobillerimiz ile yollara düştüğümüz bu modern çağda içine düştüğümüz yanılgı ise sürecin hep böyle çalıştığı. Oysa 1870’li yıllarda ABD nüfusunun neredeyse yüzde 50’si tarımda istihdam edilmişti. 2008 yılında ise bu oran yüzde 2’ye gerilerken bağıl olarak artık nüfusun büyük kısmı artık “şirketler” için çalışıyor.

90’lı yıllarda pek çok kişi, insanların açık bir ağ yapısı olan internet üzerinden doğrudan iletişime geçerek bunun bir sonucu olarak şirketlerin parçalanacağını düşündü. “Paylaşım Ekonomisi (gig economy)” sayesinde serbest çalışanların sayısında bir patlama yaşanmasa da kayda değer bir artış gerçekleşti. Bugün Blockchain sayesinde “şirketlerin ölüm süreci” tekrardan gündemde. Bu sefer sürecin daha farklı işleyeceğini düşünmek için geçerli bir sebebimiz var mı?

Ekonomist Mike Mungar ticari süreçlerde üç farklı işlem maliyeti olduğuna dikkat çeker;

  • Nirengi (triangulation) maliyeti:Her seferinde işi yapacak bir yetenek bulmak ve servis kalitesini garanti altına almak.
  • Transfer maliyeti: Alacağınız hizmet veya ürün için pazarlık yapmak ve anlaşmak.
  • Güven maliyeti: Karşı tarafın güvenilir olduğunu anlamak ve değilse muhatabı değiştirmek.

Yazılım çağı beraberinde interneti ve internet ise Amazon Facebook, Google ve Airbnb gibi şirketleri doğurdu. Hem nirengi hem de transfer maliyetlerindeki düşüş sayesinde artık insanlar bir şeyleri satın almak yerine kiralamayı tercih ediyorlar. Profesyonel olarak “Paylaşım Ekonomisi” olarak ifade ettiğimiz terim aslında tüketiciler için “Kiralama Ekonomisi” sağlayıcılar içinse “Gig Ekonomisi” olarak isimlendiriliyor.

Ancak hâlâ üç ana maliyetten birisi için devrim gerçekleşmedi: Güven Maliyeti.

Merkezi yapıların güveni istismar etmesi, yönetim gücünün bir silaha dönüşmesi üzerinde uzunca tartışabileceğimiz konular.

Bitcoin makalesinin yayınlandığı günden bu yana blokzinciri olarak ifade ettiğimiz teknoloji “Güven Maliyeti”ni ortadan kaldırma gücüne sahip. Ancak bu potansiyelin keşfedilmeye, incelenmeye ve uygulanmaya ihtiyacı var.

 

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR)

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde 2018 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen BCTR, Türkiye’de sürdürülebilir blokzinciri ekosistemini yaratma ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi hedefiyle çıktığı yolda, sadece Türkiye için değil küresel ölçekte örnek bir modele dönüştü.

 

BCTR, Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir blokzinciri ekosistemi oluşturmak için 2019 yılında toplam 75 üyeye ulaşan BCTR, aynı zamanda başta T.C Ticaret Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, çeşitli STK ve akademik organizasyonlar ile iş birlikleri kurdu. Bundan kısa bir süre sonra BCTR çatısı altında dört Çalışma Grubu oluşturuldu.

  • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
  • Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri
  • Üretim, Lojistik ve Ulaşım
  • Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler

 

Bu çalışma gruplarına katılan BCTR üyeleri ve iş birlikleri temsilcilerinin ortak çalışmasıyla bir yıl içerisinde 7 farklı başlıkta önemli raporlar ve Turan Sert tarafından kaleme alınan “Sorularla Blockchain” kitabı yayımlandı ve çalışmaların tamamı ücretsiz olarak BCTR internet sitesi https://bctr.org üzerinden erişime sunuldu.

Bir senelik zaman zarfında BCTR internet sitesinde 1.500’ün üzerinde yazılı ve video içerik yayımlanarak, BCTR Türkiye’de nitelikli haber kaynağı olarak blokzinciri ekosistemine önemli bir kütüphane oluşturdu. Her hafta gönderimi gerçekleştirilen ücretsiz e-posta bülteni ile güncel gelişmeler özet bir formatla abonelere ulaştırıldı.

BCTR bünyesinde hazırlanan; Türkiye Blockchain Ekosistem Haritası ile bu başlık altında çalışanların iş birlikleri teşvik edilirken aynı zamanda bir sene boyunca BCTR, düzenlediği etkinlikler, buluşmalar, sağladığı sponsorluk ve konuşmacı destekleriyle blokzinciri alanında, Türkiye’nin en fazla etkinlik organizasyonuna imza atan kurumu oldu.