Signify karbon nötr olmayı başardı ve rotasını çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkisini ikiye katlamaya çevirdi.

Signify, %100 yenilenebilir elektrik kullanmanın yanı sıra dünya çapındaki tüm operasyonlarında karbon nötrlük elde ettiğini duyurmaktan gurur duyuyor.

Şirket, 2020 taahhütlerinden geriye kalanları gerçekleştirmeye doğru emin adımlarla ilerlerken, çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkisini ikiye katlamaya odaklanacağı beş yıllık yeni bir yolculuğa çıkıyor.

 

Signify, Eylül 2020’de Karbon Nötr oldu

Tesislerinde enerji verimliliği daha yüksek teknolojilere, daha sürdürülebilir taşıma olanaklarına ve optimize edilmiş lojistik planlamaya, bunun yanında daha sürdürülebilir bir şekilde daha az seyahat etmeye geçiş yapan Signify, 2010 yılından bu yana operasyonel emisyonlarını %70’in üzerinde azaltmayı başardı. Ayrıca şirket, biri Teksas’ta diğeri Polonya’da olmak üzere imzaladığı iki elektrik satın alma anlaşmasıyla %100 yenilenebilir elektrik kullanıyor. Yerel halkın sağlığına fayda sağlamayı amaçlayan projeler gerçekleştirdiği karbon dengeleme programıyla da emisyon azaltımlarında dengeyi yakalıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan The Climate Group’un CEO’su Helen Clarkson, şu ifadelere yer verdi: “2020 yılında tüm operasyonlarını karbon nötr hale getirerek büyük bir başarıya imza atan Signify’ı kutluyoruz. Signify’ın RE100 ve EV100 girişimlerine verdiği destekle birlikte enerji verimliliğine sahip LED aydınlatmanın dünya çapında kullanımını hızlandırmak için 10 yılı aşkın bir süredir Signify’la ortak çalışıyoruz. Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için dünya çapında emisyonları 2030 yılına kadar yarıya indirmemiz gerektiğinden 2020’leri ‘İklim On Yılı’ olarak adlandırıyoruz. Bu nedenle, daha fazla sayıda şirketin kendi nötrlük hedeflerini belirlerken Signify’ın izinden gitmesi gerekiyor.”

Signify’ın CEO’su Eric Rondolat ise şöyle konuştu: “Signify’daki tüm meslektaşlarımla gurur duyuyor ve karbon nötrlük hedefimize ulaşmadaki desteklerinden ötürü hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarının şirketimiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizerken diğer birçok şirketi de bu yolda bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Dünyamızın hala demografik değişimler, kentleşme, iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı ile karşı karşıya olduğunu unutmamak gerek. Zaman durup kutlama değil, daha da azimli olma ve bu zorlukların üstesinden gelmeye yönelik çalışmalarımıza hız kazandırma zamanıdır. Sürdürülebilirlik için büyüme ve harika bir çalışma ortamı sunmak, şirket stratejimizin temel dayanaklarındandır. Bu da sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, karbon nötr olmanın ötesine geçeceğimiz, çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkimizi 2025’te ikiye katlayacağımız anlamına geliyor.”

 

Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya 2025: Yeni sürdürülebilirlik programımızla karbon nötr olmanın ötesine

Signify, bugün yeni sürdürülebilirlik programını hayata geçirirken rotasını çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkisini ikiye katlamaya çeviriyor. Aşağıdaki dört hedefe ulaşmak için şirketin stratejik pusulası BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olacak:

 

Paris Anlaşması’nın hızını ikiye katlamak:

İklim eylemi taahhüdümüz (SKA13) kapsamında, karbon nötr olmanın ötesine geçecek ve değer zincirimiz genelinde karbon emisyonunu azaltacağız. Paris Anlaşması’nda sıcaklık artışlarını sanayi öncesi dönemdeki ortalamanın en fazla 1,5°C üzerinde olacak şekilde sınırlamak üzere şirketler için belirlenen 2031 hedefine 2025 yılında ulaşmış olacağız. Bunu, müşterilerimizin emisyonlarını azaltacak bir adım olarak portföyümüzün enerji verimliliğini artırarak ve tedarikçilerimizi karbon azaltımı konusunda teşvik ederek gerçekleştireceğiz.

Ayrıca, düşük maliyetli ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması sürecini (SKA7) hızlandırmak adına dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Yüksek düzeyde enerji verimliliği sağlayan LED aydınlatma çözümlerimiz, geleneksel aydınlatma ürünlerine kıyasla yaklaşık olarak %50 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Bağlanabilir aydınlatma kontrol sistemleri kullanılarak da %30 civarında ek tasarruf elde edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemlerinin yaygınlaştırılmasının karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çok etkili bir başka fırsat kapısı olacağı kanısındayız.

Döngüsel gelirlerimizi ikiye katlayarak %32’ye çıkarmak:

Ekonomimizi daha döngüsel hale getirmek her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Günümüzde, yer kürenin barındırdığı doğal kaynakların 1,6 katını kullanıyoruz; kaynak kıtlığı ve atıklar endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Yeniden basılabilen, yenilenebilen, yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen ürünlerle sorumlu tüketim ve üretime (SKA12) olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu sayede, döngüsel ürünler, sistemler ve hizmetlerden elde ettiğimiz gelirlerimizi 2025 yılında ikiye katlayarak %32’ye çıkarma hedefimize ulaşabileceğiz. Bunlara, büyük ölçekte geliştiren ilk aydınlatma şirketi olarak sunduğumuz, üç boyutlu yazıcılarla üretilen armatürlerden ve bu yılın başlarında piyasaya sürdüğümüz, yeniden kullanılabilir bileşenlere ve geri dönüştürülebilir parçalara sahip sokak aydınlatmalarından elde ettiğimiz gelirler de dahil.

Döngüsel ekonomi taahhüdümüz kapsamında, sürdürülebilir ambalaj konusundaki çalışmalarımızı başlatarak 2021 yılı sonuna kadar tüm tüketici ürünü ambalajlarımızdaki plastik kullanımını sonlandıracak ve katı atık sahalarına gönderdiğimiz atıkları sıfıra indireceğiz.

 

Topluma fayda sağlayan inovasyonlarla daha aydınlık yaşamlar için gelirlerimizi ikiye katlayarak %32’ye çıkarmak:

Sağlık ve kaliteli yaşam (SKA3) ile sürdürülebilir şehirleri ve toplulukları (SKA11) desteklemek için çalışıyoruz.  Topluma fayda sağlayan, daha aydınlık yaşamlar için ayırdığımız gelirlerimizin oranını %32’ye çıkaracağız. Buna, gıdanın bulunabilirliğine, güvenliğe veya sağlığa ve kaliteli yaşama katkıda bulunan aydınlatma inovasyonlarından elde edilen gelirler de dahil.

 

Çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhüdümüzü iki kat güçlendirmek ve liderlik pozisyonlarındaki kadın yüzdemizi ikiye katlayarak %34’e yükseltmek:

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme (SKA8) ve harika bir iş yeri yaratma konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhüdümüzü güçlendirecek ve bünyemizdeki kadın liderlerin oranını ikiye katlayarak %34’e çıkarmayı hedefleyeceğiz. Ayrıca çalışan güvenliği, tedarikçi sürdürülebilirliği ve Signify Vakfı sayesinde aydınlanan yaşamlara yönelik taahhütlerimizi pekiştireceğiz.