Keiretsu Forum Türkiye, Corporate-Startup Partnership programıyla, üyelerini 4691 Sayılı Kanun kapsamındaki Kuluçka Merkezlerindeki girişimlerle tanıştırma ve yatırım yapılması noktasında aracılık hizmeti verdiklerini açıkladı.

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü & Keiretsu Forum Londra Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Eren, kurumsal üyelerine özel başlattıkları Corporate-Startup Partnership programıyla, üyelerini 4691 Sayılı Kanun kapsamındaki Kuluçka Merkezlerindeki girişimlerle tanıştırma ve yatırım yapılması noktasında aracılık hizmeti verdiklerini açıkladı.

4691 Sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi gerekçesi ile Teknoloji Geliştirme bölgesinde olan ve 1.000.000,00 TL’den fazla Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanan şirketlere, istisna tutarının %2’si olarak Türk Girişim Ekosistemine katkı sağlama sorumluluğu yüklendi. Bu minvalde, kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması zorunluluğu getirildi.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü & Keiretsu Forum Londra Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Eren “Keiretsu Forum Türkiye olarak Corporate Startup Partnership programı dahilinde Kanun kapsamındaki Kuluçka Merkezlerindeki girişimlerle üyelerimizi tanıştırma ve yatırım yapılması noktasında aracılık hizmeti verebiliyoruz. Corporate-Startup Partnership programımız kapsamında Türkiye’nin önde gelen Holding ve şirketlerine hizmet vermekteyiz. StartUp’larla ilişkilerin Kurumlar için bir ihtiyaç haline gelmesi ile şekillenen programımızda ayrı ayrı her şirket ile birebir çalışmaktayız.” dedi.

Keiretsu Forum Türkiye Corporate-StartUp Partnership Programı dahilinde; kurumsal üyelerden alınan briefler özelinde, şirkete değer katacağı düşünülen StartUp’larla her üç ayda bir “Demo Day”ler düzenleniyor. Globalde ve yerelde seçilen StartUp’lar şirketlere uygun şekilde sunum yapmaları için hazırlanıyor. Girişimler, temel faaliyetleri ile beraber kurum ile nasıl bir iş birliği yaratacağı üzerine sunum yapıyor.Kurumlar ile girişimlerin yaratacağı inovasyon sinerjisi bu noktada önem kazanıyor.

Corporate StartUp Partnership Programının kurumlara özel avantajları;

  • Şirkete uygun ve doğru StartUp bulunması,
  • Girişimcilerin şirketin karşısına hazır ve çözüm odaklı gelmesi,
  • Demo Day’ler yoluyla StartUp’ların şirkete bir araya getirilmesi,
  • StartUp’ların hizmetlerine müşteri olma imkanı,
  • StartUp’ların inovasyonundan kurumun yararlanması,
  • StartUp’ların dönüştürücü gücünün şirketlerin iş sonuçlarını ileriye götürmesi