Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin banka kartı ve kredi kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye işyeri anlaşması yapmasına izin verdi.

BDDK’nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası’na 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde alınması planlanan destek hizmetlerine ilişkin hükümlerin saklı kalması ve kredi kartı ürününün ana bankacılık sistemine entegrasyonu ile kredi kartı ürününün sunulmasından kaynaklanabilecek konu hakkında ortaya çıkabilecek diğer teknolojik riskler ve müşteri şikâyetleri hususunda azami hassasiyet gösterilmesi koşuluyla, banka kartı ve kredi kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye işyeri anlaşması yapmasına ilişkin olarak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin İkinci fıkrasınca izin verilmesine karar verildi.

 

Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.