Daha iyi bir yaşam için teknoloji” amacıyla çalışan ve başkanlığını Faruk Eczacıbaşı’nın yaptığı Türkiye Bilişim Vakfı, geleceğin paradigmasının oluşturulmasına rehberlik etmek amacıyla bir manifesto yayınladı.

Dünyanın, özellikle teknolojik değişimlerin getirdiği “disruption (kırılım)” dalgasıyla sarsıldığı vurgulanan manifestoda, internetin hayatımıza girmesiyle, dünyayı birbirine bağlayan ağlar aracılığıyla şekillenen yatay gelişmeler ile bilgi teknolojileri ve özellikle yapay zekânın öncü konumda olduğu dikey gelişmelerin girift ilişkisinin, bugünün rekabet dünyasını karmaşık ve mevcut sistemle denetlenemez konuma getirdiği, özellikle kamu otoriteleri tarafından uygulanan ve dönüşümlere yetişemeyen denetim mekanizmalarını artan bir hızla yıprattığı ifade edildi.

Bu gelişmelerin sonucunda ise endüstri dönemi paradigmasının dışında yeni vizyonların (hikayelerin) önceliklendirilmesi gerektiği ve yeni paradigmanın temel taşının sürdürülebilirlik olduğu belirtildi.

Atılması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

  • Toplumları dönüştürmek için bilinçlenmenin rolü kritiktir. Bireylerin ve toplumların yeni paradigmaya uyum sağlamaları için eğitim ve farkındalık artırılmalıdır.
  • Genç (fluid mind) ve deneyimli (crystallized mind) zihinlerin birlikte yeni fikirler yaratmasına ve uygulamasına olanak tanınmalıdır.
  • Çalışmaların bilimsel ve veriye dayalı yapılması özellikle önemlidir. Verilerin tanımı gereği geçmiş kaynaklı olması kabulüyle hareket edilmeli ve veri kirliliğinden kaçınılmalıdır.
  • Küresel katılımcılık gözetilerek ve gezegenin bütünlüğü ele alınarak sürdürülebilirlik temelinde küresel bir kurumsallaşma modeli üzerinde çalışılmalıdır.
  • Özellikle ekonomi ve yönetişim sistemlerinde geçmiş temel performans göstergeleri (GNP, GDP vb.) yerine sürdürülebilirlik esaslı yeni endeksler oluşturulmalı ve kullanılmalıdır.
  • Daha sürdürülebilir, küresel, yeni, dinamik ekonomi, hukuk ve yönetişim modelleri ve kurumları geliştirilmeli ve denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.
  • Bu manifesto, geleceğin paradigmasının oluşturulmasında rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik, işbirliği ve yenilikçilik temelinde, akıl karışıklığını aşarak yeni bir geleceğe birlikte adım atmak için çağrıda bulunmaktadır.

Türkiye Bilişim Vakfı’nda vizyon teknoloji değil, hikaye
“Türkiye Bilişim Vakfı’nda vizyon teknoloji değil, hikaye. Teknoloji hikaye olamaz. Yeni paradigmanın hikayesi sürdürülebilirlik” diyen Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, vakıf olarak hedeflerini şöyle sıraladı: “Geçmişten miras kalan sorunlarla değil, geleceğin sorunlarıyla ilgilenmek. Değişimi içselleştirmek ve uzun dönemli bakmak. Tehlikeleri fırsata çevirmek ve yaratıcı ekonomiyi desteklemek. Sadece Türkiye için çalışmak değil, bu toprakların sorumlu beyinlerinin imzasını dünyaya atmak.”

Eczacıbaşı, vakfın yaklaşımını ise şu sözlerle anlattı: “Dış dünyaya entegre olmak, ortak amacı taşıyan topluluklar ağında kilit noktalarda bulunmak. Geleceğe yönelik modeller üstünde çalışmak. Gençlerin dilinden konuşabilmek, onlara geleceğe yönelik fırsatlara dair umut verebilmek. Veri toplamak, veriye dayanarak çalışmak ve bilimsel olmak.”