DOMiNO Ventures, ”Better Future Goals” (BFGs) ile Sürdürülebilir Gelecek için Yol Haritasını Açıkladı.

DOMiNO Ventures, yayınladığı ‘Better Future Goals’ ile Yapay Zeka, Oyun ve Web3 girişimleri için sürdürülebilirlik hedeflerini yeniden tanımlamayı hedefliyor

Daha iyi bir gelecek için DOMiNO etkisi yaratma vizyonuyla yatırımlarını gerçekleştiren DOMiNO Ventures; Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki yenilikçi girişimlere yaptığı yatırımlarla sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi de hedefliyor. Yapay Zeka, Oyun ve Web3 alanlarında yatırımlar gerçekleştiren erken aşama girişim sermayesi fonu, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) prensiplerine olan yaklaşımını, 8 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na odaklanarak oluşturduğu “Better Future Goals” (BFG) çerçevesinde duyurdu.

Better Future Goals (BFGs) ile Sürdürülebilir Adımlar

DOMiNO Ventures, “Better Future Goals” çerçevesi ile birlikte, Birleşmiş Milletler’in duyurduğu Sustainable Development Goals (SDGs) arasından sekiz farklı alana odaklanıyor. Yenilikçi teknolojilerin ve inovatif düşüncenin kesiştiği noktada, geliştirdiği strateji ve yaptığı yatırımlarla Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SDG3), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SDG5), Erişilebilir ve Temiz Enerji (SDG7), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SDG8), Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı (SDG9), Eşitsizliklerin Azaltılması (SDG10) Sorumlu Üretim ve Tüketim (SDG12) ve İklim Eylemi (SDG13) alanlarında toplum ve dünya için değer üretmeyi amaçlıyor. Bu strateji, fonun sektörde sadece teknolojik dönüşüm yaratan girişimleri desteklemesiyle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilir çözümler sunan girişimlerin başarıya ulaşmalarını sağlıyor.

ESG Prensipleri ile Yatırımlara Yeni Bir Bakış Açısı

DOMiNO Ventures, yatırım süreçlerini ESG prensiplerine ve SDG’ye göre şekillendirerek yarattığı pozitif etkiyi arttırmak istiyor. Bu yaklaşım, detaylı bir ESG politikası içeriyor. Bu politika, negatif çevresel etkiyi azaltmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi içerirken, yatırım yapılan girişimlerde hem finansal hem de sosyal ve çevresel performans açısından başarı hedefliyor. Yatırımcılar ve girişimler için hazırlanan ESG Kılavuz’u ile yatırımcı ve girişimlere sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri için rehberlik eden DOMiNO Ventures, bunun yanında potansiyel yatırımların ESG kriterlerine uygunluğunu değerlendiren due diligence süreçleri yürütüyor. Ayrıca, girişimlerin iş modelleri ve operasyonlarına ESG prensiplerini nasıl entegre ettiklerini değerlendiren bir değerlendirme formu sunarak girişimlerin ESG performans skorlarını ölçüyor ve raporluyor. Bu değerlendirme formu, girişimlere sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için net bir yol haritası sunuyor.

Geleceğe Yatırım: Sürdürülebilirlik Odaklı Dönüşüm

DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, bu yoldaki kararlılıkla ilerleme motivasyonunu şu sözlerle ifade ediyor:

“Hedefimiz, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) prensiplerine dayanan ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunan global teknoloji girişimciliğini desteklemek ve öncülerinden biri olmak. DOMiNO olarak, yatırımcının rolünün girişimlere sadece sermaye sağlamak değil, aynı zamanda girişimlerin sürdürülebilir ve etik değerlerle büyümesine rehberlik etmek olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda odak alanımıza giren Yapay Zeka, Web3 ve Oyun girişimleri için rehber niteliğinde çalışmalar yayınladık. Girişimlerimizin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevresel ve sosyal sorumluluklarına sahip çıkmasını her adımda destekleyerek, gerçek bir fark yaratmayı hedefliyoruz.”