Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Lisans eğitimimi London School of Economics’te (LSE) tamamladım. Bu tercihi yaparken benim için en önemli noktalardan biri Londra’nın finans merkezi olmasıydı. Kariyerime ABN Amro ile başlayıp JP Morgan ile devam ettim. Dolayısıyla eski bir bankacıyım. İş hayatıma devam ederken bir yandan da yüksek lisans eğitimine başlama kararı aldım ve 2010 yılında Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamladım. Bu süreçte fintek ekosistemi yeni filizlenmeye başlamıştı. Bankacılık sektöründe çalışırken gördüğüm boşluklar ve girişimci ruhum beni bu yola sürükledi. Yüksek lisans programımı tamamlar tamamlamaz 2010 yılında Türkiye’ye geri dönüş yaptım ve Türkiye’nin önde gelen firmalarının çalışanlarının, bayilerinin ve distribütörlerinin ödüllendirmesini yapan Momento’yu kurdum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Kurulduğumuz günden bu yana fırsat eşitliğini benimseyen ve uygulayan bir marka olduk. Kadın çalışan oranımızın hiçbir zaman yüzde 50’nin altına inmediğini gururla söylemek isterim. Geçen yıl çalışanlarımızın yüzde 52’si kadınken, bu yıl çalışanlarımızın yüzde 57,5’i kadın profesyonellerden oluşuyor. Üst kademe yöneticilerimizin geçtiğimiz yıl yüzde 58’i kadınlardan oluşurken, bu sene bu oran yüzde 58,3 seviyesinde.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Kadınlar ne yazık ki iş gücünde hâlâ pek çok sektörde ve kademede eksik temsil ediliyor. Bu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın kanayan yarası. Sektörümüz özelinde ele alacak olursak; Findexable’ın yaptığı araştırmaya göre sadece kadınlar tarafından kurulan finteklerin oranı yüzde 1,5 iken, fintek sektöründeki kadın CEO’ların oranının ise yüzde 5,6 seviyesinde bulunuyor. Fintek sektöründe yönetim kurulu üyelerinin yüzde 11’i, şirket yöneticilerinin ise yüzde 19’u kadın yöneticilerden oluşuyor. Araştırmalar kadın liderlerin tüm sektörlerde karar alma sürecinde denge, güçlü kurumsal yönetim ile sürdürülebilirliğe katkı ve şirketlerin finansal performansına önemli etkileri olduğunu gösteriyor.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Sektörde kadın lider oranı o kadar düşük ki belli isimleri öne çıkarmayı sağlıklı bulmuyorum. Çünkü sektörümüzdeki tüm kadınlar ayrı bir değer ve hepsi büyük bir takdiri hak ediyor.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Yatırımcılar geçmişte büyümeye odaklanırken, günümüzde kârlılığa odaklanıyor. Kârlılık ise temelinde titiz olmayı gerektiriyor ki bu da kadınların DNA’sında var.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Günümüzde kadın girişimci ve yöneticilerin iş hayatında karşılaştığı farklı zorluklar bu oranların maalesef idealin altında kalmasına sebebiyet veriyor. Oysaki araştırmalar yönetim ekibinde cinsiyet dengesinin karar alma süreçlerini, kurumsal yönetimi ve finansal performansı olumlu etkilediğini gösteriyor.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Öncelikle çalışma hayatında “eşitlik” algısını “eşit fırsatlara sahiplik” olarak tanımlamanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu son derece kıymetli. Kadın liderlerin sessiz kalmamaya rol modellerin aktif görev almaya ihtiyacı var. Bu dengeyi sağlamak için de öncelikle toplumda genel eğitim seviyesinin artırılması ve sosyo-kültürel cinsiyet algısının değiştirilmesi gerekiyor. Kadınların eğitimi ve istihdamını artıracak çalışmaların çeşitlendirilmesi noktasında hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi de son derece önem taşıyor. Tabii bu saydıklarım uzun soluklu ve detaylı planlama isteyen işler. Daha kısa vadede kadın temsilinin artması ise sektörde kurumsallaşma veya kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesinden geçiyor.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Tüm çalışanlar için şirketlerin terfi mekanizmalarını şeffaf bir şekilde yayınlanması çalışan bağlılığı ve güven açısından büyük önem taşıyor. Hedeflerin açıkça belirlendiği bir mekanizmada söz konusu hedefler doğrultusunda belirlenen düzgün yönetim prensipleri çerçevesinde hak edenlerin hak ettikleri yerlere gelmesi kaçınılmazdır.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Ülkemizde halihazırda sektöre değerli katkılar sunabilecek, gerekli eğitim ve donanıma sahip pek çok kadın bulunuyor. Sektörde kuralların netleştiği, süreçlerin şeffaflaştığı ve liyakatin esas alındığı bir kültür oturtulması durumunda kadınların oranı doğal bir sürecin parçası olarak artacaktır. Daha çok kadın fintek sektöründe yer almak isteyecektir.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Fintek sektörü büyüdükçe ve derinleştikçe ilgi de artacaktır. Ancak finansal okuryazarlık, kariyer geliştirme, teknoloji ve dijital beceriler eğitimlerinin/programlarının yanı sıra mentorluk desteklerinin de kadınların finansal hizmetler alanında daha fazla yer almasını teşvik edebileceğini düşünüyorum.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği kurum kültürünün bir parçası haline getirilmeli ve kadın çalışanların eşit fırsatlara sahip olduğu bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Buna yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda şirketler kadınları teşvik eden istihdam politikaları uygulayabileceği gibi kadın liderliğini teşvik eden politikalar da uygulamalıdır. Ayrıca tüm çalışanlara cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler verilebilir ve böylece konuya ilişkin bir farkındalık yaratılabilir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Fintek sektöründe kadınların daha fazla yer almasını teşvik edebilmek için kadın girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra kalifiye çalışan yetiştirmek üzere yetkinlik eğitimleri ve mentorluk programları geliştirilmesi kanısındayım. Çeşitli kampanya ve etkinliklerle farkındalık yaratmanın yanında esnek çalışma modellerinin iş hayatına entegre edilmesinin de sektörde çeşitliliğin artmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.