BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif  Özbek ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?  

Kariyerimin çoğunda medya ve dijital iletişim üzerine ajans ve markalarla çalıştım. Dijital dünya üzerine üretmek, fintek odaklı yeni iş modelleriyle erken dönem tanışma fırsatı getirdi. 2018’de, o dönemde büyüme atılımları içinde olan BtcTurk’te pazarlama departmanında göreve başladım. Şu an BtcTurk Pazarlama Direktörü olarak görevime devam ediyorum. Artık çok büyük bir yapıya dönüşen ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden şirketin marka ve kurumsal iletişim süreçlerine liderlik ediyorum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Geçtiğimiz yıllar içinde şirketimizde kadın çalışan ve yönetici sayılarında olumlu yönde bir değişim söz konusu. Hem kadın çalışan sayımızda hem de yönetici pozisyonlarında da kadın liderlerin sayısında artış var. 2023 yıl sonu rakamları itibarıyla kadın çalışan oranımız %30, kadın yönetici oranımız ise %18 civarında.

Daha fazla kadının şirketimizde ve bu sektörde olmasını arzuluyoruz. Daha fazla ilerleme kaydetmek amacıyla özel bir program geliştirmeyi planlıyoruz. Bu programla kadınlara eğitim fırsatları sağlayarak, kariyer gelişimlerini destekleyerek ve liderlik pozisyonlarına yükselmelerini teşvik ederek cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, şirket içi eğitimler ve farkındalık kampanyalarıyla çalışanlarımızı cinsiyet eşitliği konusunda her daim desteklemenin öneminin farkındayız. Çeşitliliği ve eşitliği sadece etik bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda başarılı bir iş stratejisinin temeli olarak değerlendiriyoruz.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Kadınların sektördeki sayısının artması, farklı bakış açıları ve yeteneklerle donanmış bir işgücü oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bu çeşitlilik, örneğin BtcTurk’te yenilikçi çözümler üretme ve müşteri odaklı yaklaşımları güçlendirme konusunda bize avantaj sağlıyor. Kadın yöneticilerin finansal teknoloji endüstrisindeki liderlik rolleri, bence şirketimizin başarısını olumlu yönde etkiliyor. Kadın liderlerin çoğunlukla güçlü iletişim becerilerine, problem çözme yeteneklerine ve takım çalışmasına odaklandığını gözlemliyoruz. Bu özellikler, değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlamamıza ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmemize yardımcı oluyor. Kadın yöneticilerin liderlik rollerindeki etkilerini değerlendikçe, şirketlerin daha inovatif ve rekabetçi bir konuma geldiğini görüyoruz.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde önemli bir etki yapabileceğine inanıyorum. Finansal teknolojilerin başarısı, çeşitli bakış açılarına dayalı inovasyonla doğrudan ilişkilidir. Bence, kadınların sektöre katılımı, farklı deneyimleri ve perspektifleri getirerek şirketlerin daha yaratıcı çözümler üretmelerine olanak tanıyor. Bu da müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt veren ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Kadınlar genellikle duyarlılık, empati ve müşteri odaklılık konularında son derece güçlüdür. Finansal teknoloji şirketleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için bu özellikleri değerlendirebilir.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Kadınların liderlik rollerinde yer alması, şirketlerin mükemmeliyet ve performans standartlarını yükseltebilir. Kadın liderler genellikle iş birliğine dayalı bir liderlik tarzına sahipler ve bu özelikleriyle ekip içinde güçlü bir iş kültürü oluşturabilirler. Bu da şirket içinde daha verimli çalışma ortamlarının oluşmasına katkı sağlayabilir. Bununla birlikte kadın temsili, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve kurumsal sosyal sorumluluk anlamında daha güçlü bir profil oluşturma konusunda yardımcı olabilir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Finansal teknoloji sektöründeki yoğun çalışma temposu, kadınların iş ve aile yaşamlarını dengelemelerini zaman zaman zorlaştırabilir. Ancak burada esnek çalışma şartları ve uzaktan çalışma imkanları gibi politikalar uygulamak, çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olabilir.

Kadın çalışanların kariyerlerini ilerletmelerine destek olmak adına şirket içinde eğitim ve gelişim fırsatları sunmak önemlidir. Özellikle liderlik pozisyonlarına yükselebilmeleri için gerekli beceri ve bilgiye erişimleri sağlamak, kadın çalışanların kariyer basamaklarını tırmanmalarını kolaylaştırabilir.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Terfi kriterlerinin açıkça tanımlanması ve herkes tarafından anlaşılabilir olması önemlidir. Bu noktada eğitim ve mentorluk gibi destek mekanizmalarının önemli bir rol oynadığını söylemek mümkün. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve pozitif bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla eğitim programları düzenlenebilir.

Şirket içi kadın liderlerin rol model olarak öne çıkması teşvik edilebilir. Bu liderler, diğer kadın çalışanlara ilham kaynağı olabilir ve onları terfi süreçlerine daha aktif bir şekilde katılmaya teşvik edebilir. Terfi süreçlerini şeffaflaştırarak ve cinsiyet eşitliğini destekleyerek, finansal teknoloji sektöründe daha adil bir çalışma ortamı oluşturabilir ve kadın çalışanların kariyer gelişimine daha fazla katkı sağlayabiliriz.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Şirketlerin çeşitlilik politikalarını belirleyip açık bir şekilde ilan etmeleri önemlidir. Kadınların üst düzey rollerde daha fazla temsil edilmesi için belirlenen hedefler, organizasyonun çeşitlilik stratejisinin bir parçası olmalıdır. Şirket içinde çeşitliliği destekleyen ve herkesin kendini kabul edilmiş hissettiği bir kültür oluşturulmalıdır. Şirketler, finansal teknoloji sektöründeki kadınları desteklemek ve cesaretlendirmek adına toplumsal sorumluluk projelerine yatırım yapmalıdır. Eğitim, mentorluk veya sektörde kadın liderlere yönelik destek projeleri, sektördeki kadınların güçlenmesine katkıda bulunabilir.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var? 

Finansal hizmetler sektöründe kadın yetiştirmek ve bu alana daha fazla kazandırmak için etkili bir eğitim ve gelişim stratejisi geliştirmek önemli bir adımdır.

Bu çerçevede; 

  • Deneyimli liderlerin genç yeteneklere rehberlik ettiği mentorluk programları kurulabilir.
  • Sektöre özgü eğitim ve sertifikasyon programları, kadınların finansal hizmetlerde uzmanlaşmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.
  • Özellikle liderlik pozisyonlarına yükselmeyi hedefleyen kadınları desteklemek amacıyla liderlik gelişimi programları düzenlenebilir.
  • Kadınların sektördeki diğer profesyonellerle tanışmalarını ve ağ oluşturmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlemek önemlidir.
  • Cinsiyet eşitliği konusunda oluşturulacak farkındalık ve eğitimlerle işyerinde eşit fırsatlar sağlama, toplumsal cinsiyet stereotipleri ile mücadele etme ve kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmeleri yönlendirilebilir.

Tüm bu aşamalar finansal hizmetler sektöründe kadınların güçlenmesine ve kariyerlerini başarıyla sürdürmelerine katkı sağlayacaktır.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği konusundaki taahhütlerini açıkça beyan etmeli ve bu ilkeyi tüm düzeylerde benimsemelidir. Bu, şirket kültüründe eşitliği vurgulayan bir temel oluşturur. Liderler, şirket politikalarını gözden geçirerek, cinsiyet eşitliği konusunda net ve etkili politikalar belirlemelidir. Bu politikalar, terfi süreçleri, maaş adaleti, esnek çalışma düzenleri gibi konuları içermelidir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Şirketler, farklı bakış açılarına ve yeteneklere sahip olan kadın çalışanların iş gücümüze katılımını teşvik etmelidir. Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratmak için etkili stratejiler oluşturabilir. Bu sayede kadın çalışanlar, sektörde daha fazla yer alabilir, liderlik rolü üstlenebilir ve şirketler daha çeşitli bir yetenek havuzuna sahip olabilir.