Sipay Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Ulusoy ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

St. Georg Avusturya Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına Demirbank’ta MT olarak başladım. Şube ve genel müdürlük deneyimlerimin ardından, Garanti Ödeme Sistemleri’nde Pazar Ortaklıkları Yöneticisi olarak görev aldım. 2002 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Üye İşyeri Pazarlama ve Ortaklık İlişkileri bölümünde yönetici olarak çalışmaya başladım ve Yapı Kredi Bankasındaki kariyerimde Üye İşyeri Pazarlama ve Ortaklık İlişkileri Direktörü olarak ödeme sistemleri kart kabul ürün yönetimi, iş geliştirme, kurumsal iş ortaklıkları ve satış fonksiyonlarının başına geçtim. 2021 yılında Boyner Holding bünyesindeki Hopi’de Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamın ardından 2023 yılı itibarıyla Sipay’de göreve başladım. Finans sektöründe uzun yıllar boyunca edindiğim deneyimi yeni nesil finans ekosistemine uyarlamak ve hızla dönüşen dünyaya adapte etmek fintek sektörüne geçişte beni oldukça motive etti. Bugün Sipay’de Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Sipay’in hedef ve politikaları doğrultusunda iş geliştirme ve pazarlama stratejilerini belirlemenin yanı sıra yeni projeler ve müşteri portföyünü genişletmekten de sorumluyum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Sipay olarak işe alımlarda her zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. 2022 yılında kadın çalışan sayımız 36 iken 2023 yılı sonunda kadın çalışan sayımız 76’ya ulaştı. Toplam çalışanlar içinde kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 45 iken yönetici kadrosunda da kadın yönetici oranımız yüzde 36 seviyelerinde bulunuyor.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Sektörde kadın istihdamı global ölçekte artsa da bunun çok küçük adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre Birleşik Krallıklar gibi bu alanda çok gelişmiş bir ülkede dahi kadınlar fintek işgücünün yüzde 28’ini oluştururken, yönetim kurulunda ise yüzde 10’u temsil ediyorlar. Türkiye’de ise geleneksel finans sektöründe kadın istihdamının yurt dışına kıyasla yüksek olması sektörümüze de olumlu yansıyor ki bunu az önce kendi markamız özelinde paylaştığımız rakamlarda da görüyoruz. İletişim ve empati becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın kadın yöneticilerin liderliği ekip ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve yeni iş birliklerinin kapılarını aralama noktasında katkı sağladığı gibi aynı zamanda farklı bakış açılarının harmanlanması yenilikçi çözümleri de beraberinde getiriyor.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Fintek alanında kadınların yönetim kurullarında yüzde 10’larda temsiliyetinin bulunduğu günümüzde hem ülkemizde hem de global ölçekte sektörümüzde emek veren tüm kadın meslektaşlarımı başarılı buluyor ve tebrik ediyorum.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Finans ve teknolojinin kesişim kümesinde yer alan sektörümüzde çalışanlar arasında IT alanının ağırlığı oldukça yüksek ve büyük önem arz ediyor. Empati ve iletişim yeteneği güçlü, titiz, disiplinli ve iş birliğine yatkın kadın yazılımcıların sayısının giderek artması ve bu alanda söz sahibi olmaya başlamasını sektörümüz açısından oldukça olumlu buluyorum. Sipay olarak bizler de yazılım dünyasında kadın yazılımcıların sayısını artırmak ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl bir eğitim ve istihdam programını hayata geçirdik. Aldığımız kadın yazılımcı adayları başvurularını değerlendirip, seçtiğimiz 70 kadın yazılımcı adayını bir bootcamp kapsamında 4 hafta süren eğitimden geçirdik. Yaptıkları sunumların ardından başarılı 8 yetenekli kadın yazılımcıyı yazılım ekibimize dahil ettik.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Kadınların sektördeki temsiliyetinin artması ihtiyaçları/fırsatları belirlemek ve tüm müşterilere yönelik çözümler geliştirmek noktasında kritik öneme sahip.  Daha geniş ve çeşitli bir iş gücü fintek’lere daha geniş bir bakış açısı sunarak inovasyonun da önünü açan bir unsur olacaktır.   

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Fintek sektöründe yaşananların aslında diğer pek çok sektörden farklı olduğunu düşünmüyorum. İş hayatında kadınların karşılaştığı sorunları genel hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz: Bilinçsiz önyargı, cinsiyetler arası ücret eşitsizliği, liderlik pozisyonlarında temsil eksikliği. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için önce toplumda yerleşmiş kimlik algısının yıkılması gerektiği kanaatindeyim.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Cinsiyetten bağımsız ücret, terfi, işe alma uygulamaları ve politikalarıyla ilgili şeffaflığı artırmak için liderlerin doğrudan performans ölçümlerinin yanı sıra teşvik paketlerine dahil edilen hedefler hakkında detaylı bilgi sahibi olması ve çalışanları bu konuda bilgilendirebilmeleri önem taşıyor. Sektörün hızlı hareket kabiliyeti ve esnekliğini kaybetmeden kurumsallaşmaya geçmeye başladığını görüyoruz, bu çerçevede kısa vadede bu konularda da yol katedilecektir.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Hem sektöre faydası olacak uzmanları çekmek ve yeni yetenekler keşfetmek hem de mevcut yetenekleri korumak için fintek sektörüne yönelik çeşitli eğitim programları oluşturulabileceği gibi kadın çalışanlar için mentor desteği de sağlanabilir. Buna ek olarak iş-yaşam dengesi ve esnek çalışma düzenlemeleri sunmak da son derece kıymetli.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Finansal okuryazarlık, bilişim, yazılım, veri bilimi, dijital pazarlama eğitimlerinin yanı sıra liderlik pozisyonları için network oluşturma, mentorluk ve koçluk programlarıyla da kadınların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Etkili bir liderlik, açık bir vizyona ve değişimi uygulamak için güçlü bir stratejiye sahip olmayı gerektirir. Toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu olduğunda geliştirilecek strateji; politikaların, programların net şekilde tanımlandığı ve uygulandığı bir plana oturtulmalıdır. Duyarlı bir iletişim dili kurmak, çalışan profilinde cinsiyet dengesi, ayrımcı uygulamalara meydan okumak ve bu konuda güçlü bir kararlılık göstermek aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmenin ve teşvik etmenin de önemli bir yoludur.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Diğer sorularda da vurguladığım üzere finansal teknoloji sektöründe kadın istihdamını artırmak için şirketlerde şeffaf politikalar izlenerek ücret farklılıklarının giderilmesinin yanı sıra eğitim ve yetenekleri geliştirme fırsatları yaratılması, çeşitliliğe öncelik veren İK yönetimleri konumlandırması, kadın çalışanların mentorlarla desteklenmesi, esnek çalışmanın iş hayatına dahil edilmesi son derece önem taşıyor.