Param Chief Sales Officer & Finrota Genel Müdürü İlknur Uzunoğlu ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Fintek sektörüne geçiş yapmam, bankacılık sektöründeki Kredi Kartları ve Ödeme Sistemleri ekibindeki tecrübelerimle başladı. Uzun süre şirketlerin ihtiyacı olan kartlı ödeme çözümleri, POS çözümleri gibi konularda Key Account Manager olarak çalıştım. Bu süreçte 2001 yılından beri kredi kartları pazarının nasıl büyüdüğüne, ödeme hizmetlerinin gelişimine yakından tanıklık etme şansım oldu.

Yeni ve gelişen bir işin parçası olmak, katkıda bulunmak benim için çok önemli olmuştur. Finansal teknoloji çözümlerini şirketlerin ve bireylerin finansal hizmetlerle erişiminde fark yaratabileceğim dinamik bir alan olarak gördüm. Görev ve sorumluluk alanlarıma gelecek olursak; Param, Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Finrota Genel Müdürü görevindeyim. Bütünleşik finans sağlayıcısı olan PARAM grubunda sorumluluklarım arasında yeni satış kanalları ve işbirliklerini geliştirmek, satış ve gelir yaratan ekiplerin yönetimi yer alıyor.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Kadınlar; aklı, çalışkanlığı, üretkenliği, farklı, zengin bakış açısı ile yaşamımızın her anında başat bir rol üstleniyor, kadın eli değen her şey ışıldıyor ve güçleniyor. Param olarak biz sürdürülebilir ve verimli büyümenin, eşitlikçi iş ortamı yaratarak sağlanabileceğine inanıyor ve buna çok önem veriyoruz. 2023 yılında yaklaşık 1.600 kişiye ulaştık, insan kaynağımızın yüzde 45’i kadın çalışanlardan oluşuyor. Kadın çalışan oranımız, Finansal teknoloji sektörünün genel ortalamasına kıyasla oldukça yüksek. Bunun altında yatan en önemli faktörlerden biri, şirketimizin cinsiyet eşitliğine ve kadınların kariyer gelişimine olan desteğidir.  Şirketimizde kadınların sayısının ve rollerinin artması, sadece şirketimizin değil, tüm sektörün gelişimine katkıda bulunuyor.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Kadınlar finans kurumlarında yönetim kurulu koltuklarının %25’inden daha azına sahip. 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre bankalardaki kadın CEO oranı sadece %5. Business Today tarafından yayınlanan bir makaleye göre de kadınlar Fintek işgücünün yalnızca %30’unu oluşturuyor. CEO görevi söz konusu olduğunda ise bu oran %5’e düşüyor. Nitekim kadınların fintek sektöründe katılım düzeylerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Kadınların fintek sektörüne katılımının gerekli olduğunu düşünüyorum. Finansal teknoloji sektörü, kadınların sunduğu yenilikçi düşünceler, çeşitlilik getiren bakış açıları ve problem çözme yetenekleri sayesinde daha da güçlenmektedir. Kadınların finansal teknoloji alanına katılımı, sektörün sürekli değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamasında ve gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda yönetim kurullarında daha fazla kadın olması ile Fintek şirketlerinin elde ettiği gelir ve gelecekteki yatırımlar için aldıkları fon arasında da pozitif bir ilişki mevcuttur. Fintek sektöründe yönetim kurulundaki kadın girişimcilerin payının hem gelir hem de çalışan sayısı açısından daha büyük firmalarda daha yüksek olma eğilimi de araştırmalarda saptanmıştır. Yakın zamanda McKinsey tarafından yapılan bir araştırma da üst yönetiminde en fazla sayıda kadın bulunan şirketlerin özsermaye getirisinin ortalamadan %41 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Tüm bunlar göstermektedir ki Fintek’te kadın yöneticilerin liderliği toplumsal cinsiyet eşitliliğinin önünü açmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı liderlik tarzları ve yaklaşımlarının başarıya ulaşabileceğini de gösteriyor.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Fintek sektörü hem ülkemizde hem de küresel ölçekte, sadece başarılı değil aynı zamanda dönüştürücü olmasıyla öne çıkan kadın liderlere ve girişimlere sahne oldu. Ülkemizde kadınlar, kullanıcı dostu dijital bankacılık platformlarının geliştirilmesinde, yetersiz hizmet alan kesimlere yönelik kapsayıcı finansal ürünlere öncülük edilmesinde ve ödeme çözümlerinden finansal eğitime kadar her şeye odaklanan Fintek girişimlerine liderlik edilmesinde ön saflarda yer almıştır. Param’daki kadın yöneticilerimize yönelik de bir parantez açmak isterim. Şirketimizdeki her bir kadın yöneticimiz değerli çalışmalarıyla ülkemizdeki kadınların fintek sektörüne katılımını teşvik ediyor ve bu alanda öncü bir rol üstleniyor. Fintek sektörü, dünya çapında birçok başarılı kadın lider ve girişimciye ev sahipliği yapıyor.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadınların Fintek’in geleceği üzerindeki etkisinin çok büyük ve çok yönlü olabileceğini söyleyebilirim. Fintek’teki kadınlar, insanların farklı ihtiyaçlarını anlayarak daha erişilebilir ve kullanıcı dostu çözümlere öncülük edebilir ve böylece finansal kapsayıcılığı genişletebilir. Ayrıca iş dünyasına daha bütüncül ve dengeli bir yaklaşımı teşvik edebilir.  Sektör büyümeye devam ettikçe ki öyle olacağını düşünüyorum. Üst düzey yönetici pozisyondaki kadınların varlığı, genç kadınlara teknoloji ve finans alanında kariyer yapmaları için yol gösterebilir, yeni fikirler ve bakış açıları getirebilir.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Fintek’te kadın temsili sadece bir sosyal sorumluluk veya eşitlik meselesi değil; sektörü ileriye götüren stratejik bir zorunluluktur. Zira Fintek endüstrisinin sunduğu teknolojinin toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmesi ve maksimum fayda sağlayabilmesi için kadınların sektörde güçlü şekilde yer almaları gerekmektedir. Kadınlar hem iş hem aile hayatı dengesini birlikte yürütebilen ve iş hayatının en önemli konularından biri olan multitasking konusunda doğal olarak çok yetenekliler. Bu yetenekleri ile iş hayatının hızlı değişimine kolaylıkla uyum sağlayıp, kendilerine verilen sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyorlar.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Kadınların sadece bu sektöre zorluk yaşadığı görüşüne katılmıyorum. İşini iyi bilen, emek ve özen göstererek sorumluluk alarak yerine getirmeye çalışan herkese açık olduğu düşüncesindeyim. Bu sektöre özel değil genel olarak kadın yöneticilerin birbirini destekleyerek güçlü bir Network oluşturmak konusunda istekli olması bence zorlukları aşmak için yeterli olacaktır.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

Terfi süreçleri, cinsiyet veya diğer kişisel faktörler gözetmeksizin, hak eden her çalışanın terfi almasını sağlamalıdır. Tüm çalışanların performans ve katkılarına göre adil bir şekilde değerlendirilip, eşit şanslara sahip olmaları garanti altına alınmalıdır. Bunun kadın ya da erkekler için farklı olduğunu düşünmüyorum.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Fintek sektöründeki genel durumun aksine kadın çalışan ve yönetici sayısının oldukça yüksek olduğu Param’da üst düzey bir kadın yönetici olarak, sektörde kadınların liderlik pozisyonlarında yeterince temsil edilmediği üzülerek söyleyebilirim. Kadınların Fintek ekosistemine olan katkıları daha güçlü vurgulanmalı. Fintek’i cinsiyetten bağımsız olarak herkes için cazip ve gelişen bir alan haline getirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Kadınların finansal teknoloji sektöründe üst düzey rollerde daha fazla yer alması için elbette şirketlere ve organizasyonlara birtakım sorumluluklar düşüyor.  İşe alım süreçlerinde cinsiyet eşitliğine odaklanılmalı ve bu konuda şeffaf politikalar benimsenmeli. Bunun yanı sıra, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini destekleyen bir kültür oluşturmak büyük önem taşıyor. Param’da bu konularda üstümüze düşeni yapmaya özen gösteriyoruz.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Eğitim kurumlarına, şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu anlamda önemli sorumluluklar düşüyor. Fintek’te kadınların eğitimi ve gelişimi için, sektörün öncelikli olarak liderlik ve yönetim becerileri geliştiren programlara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Söz konusu programlar, stratejik düşünme, yenilikçilik ve kriz yönetimi gibi günümüz finans dünyasının önemli becerilerini de içermeli.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler, şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynar.  Yöneticiler kapsayıcı davranış ve tutumları standart hale getirmeli, şirket kültürünün tonunu bu çerçevede belirlemelidir. Ancak sadece liderleri tutumları yeterli olmayacaktır. Kadın çalışanların da eşit olduklarını hissettirecekleri inisiyatifi ve sorumluluğu üstlerine almaları gerektiğini düşünüyorum. Şahsi görüşüm bu çağda hala evlilik sebebi ile haklı işten ayrılmanın kadınlara tanınmasını yanlış buluyorum. Böyle bir ayrıcalıkla çalışıp eşit olmayı beklemek bana doğru gelmiyor.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Finans alanında çalışan son derece başarılı birçok orta ve üst düzey yöneticimiz var. Bence teknoloji ile iç içe olmayı seven ve kendine biçilen bazı mesleklerin dışına çıkabilen bir nesil ile bu konu çözülebilir.  Özellikle, üniversitelerle iş birlikleri ve kadınlara yönelik kariyer programları gibi inisiyatiflerle, bu büyüyen sektörde kadınların etkin rol alması ve liderlik konumlarına yükselmeleri için gerekli altyapının hazırlanmasına yönelik yaklaşımlar öne çıkmalıdır. Teknolojiyi erkek egemen bir alan olmamaktan çıkaracak olan yine bizleriz.