Param Chief Risk Officer & Kredim Genel Müdürü Semra Demircioğlu ile Fintechtime Mart Sayısı için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj yayında.

Fintek dünyasının kadın liderinin röportajları eşliğinde derlediğimiz, sektörde kadın lider ve çalışanların varlığının önemini vurgulayan “Fintek Dünyasının Kadın Liderleri” özel dosya konusu, Fintechtime Mart 2024 sayısında yer aldı. Röportajların tümünü “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etiketi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Fintek sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Şirketinizdeki göreviniz ve sorumluluk alanınız nedir?

Kariyer yolculuğumda alanımı belirleyici kriterlerin başında sürekli gelişim ve yeniliğe duyduğum bağlılık geliyor. Fintek kariyerimi, doktora programında katıldığım dersler ışığında şekillendirdim. Geleceğimizin dijital dönüşüm ve fintek sektöründe olduğunu gördüm. Kadın olarak bu alanda yer almamın, sektördeki çeşitliliğe ve kapsayıcılığa katkı sağlayacak bir yönü olduğunun da bilincindeydim.

Bütünleşik Finans Sağlayıcısı Param çatısı altında, Türkiye’yi dünyada yaygın olarak tercih edilen “Şimdi Al, Sonra Öde” modeliyle tanıştıran Kredim markamızla insanların günlük hayatına direkt dokunmak ve kişilerin finansal sistemlerle olan ilişkilerinin daha rahat, kolay ve esnek olmasını sağlamak beni çok mutlu ediyor. Bu katkıyı somut olarak görmenin, bu alanda çalışmanın en büyük ödülü olduğunu düşünüyorum.

 

Geçtiğimiz yıldan beri şirketinizin kadın çalışan ve yönetici sayılarında bir değişiklik yaşandı mı?  Cinsiyet eşitliği veya pozitif ayrımcılık konusunda yeni bir politika, özel bir program veya yaklaşım geliştirildi mi?

Param Grubu’nda, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusu kurumsal kültürün önemli bir yapı taşını oluşturuyor. Fintek sektöründeki ortalamalara kıyasla kadın çalışan oranlarımız her gün daha da yükselmeye devam ediyor. Yaklaşık 1.600 kişinin görev yaptığı Param Grubu’nda çalışanların %45’i, Kredim markamızda ise %51’i kadınlardan oluşuyor. Bu oranlarla gurur duyuyoruz.

 

Kadınların sektördeki katılım seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadın yöneticilerin liderliği fintek endüstrisini nasıl etkiliyor?

Türkiye’de ve dünyada, fintek sektöründe çalışan kadınların sayısı her yıl artsa da maalesef eşit bir tablo henüz söz konusu değil. Her gün dünyanın dört bir köşesinden, fintek alanındaki kadın liderlerin yeni bir başarı hikâyesini duyuyoruz. Kadınlar, fintek alanında temsil fırsatı yakaladıklarında, erkek dominant bir sektörde farklı bakış açılarıyla kendilerini hızlıca gösteriyorlar. Bu sayede hem yeni güçlü kadın liderlerle tanışıyoruz hem de sektörümüz durmadan gelişiyor.

 

Ülkemizde ve dünyada fintek sektöründe başarılı gördüğünüz, öne çıkan kadın liderler ve girişimler var mı?

Sektörümüzde, başarılarını ve adını global çapta duyuran birçok rol model kadın var. Bunların başında FinTech Magazine’nin yayınladığı “Top 100 Women in Fintech” listesinin 1 numarası Cristina Jungueira yer alıyor. Sektörde yıllar süren tecrübesinden sonra ülkesindeki, Brezilya’daki finans sektöründe köklü bir değişiklik yapmak vizyonuyla kurduğu Nubank, bugün dünyanın en büyük neobank’ı.

 

Kadınların finansal teknolojilerin geleceği üzerinde ne tür bir etki yapabileceğini düşünüyorsunuz?

Kadınların daha çok dahil olduğu bir fintek geleceğinde, kadın tüketici içgörülerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınıp, ihtiyaçlarına özel çözümler üretilebileceğini düşünüyorum. Çalışan profilinin eşit dağıldığı finans yapılarında bu konuda başarılı örneklerle karşılaşıyoruz. Girişimcilik ekosisteminde ve kurumsal hayatta, kadınlar destek görüp, sektöre katıldıkça değişimi hep birlikte göreceğiz.

 

Finansal teknoloji sektöründeki kadın temsili neden önemli? Bu temsil sektörün genel başarısını nasıl etkiliyor?

Fintek sektörü ve tüm sektörlerde artık birçok şirket, kadınların yarattığı katma değerin farkında ve organizasyon yapısını buna göre şekillendiriyor ama daha gidilecek çok yol var. Param Grubu’nda olduğu gibi kurumsal şirketlerde de insan kaynakları stratejilerinin eşitlikçi bir vizyonla tasarlanması gerekiyor. Kadınlara hak ettikleri alanlar açıldığında sektörümüzde ve ekonomide bambaşka bir tabloyla karşılaşacağımıza inancım tam.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabilir?

Diğer sektörler gibi fintek sektöründe de en büyük zorlukların başında cinsiyet eşitsizliği geliyor. Şartların iyileştirilmesi için hep beraber çalışırken, kadınlara kendi potansiyellerini fark etmelerini tavsiye edebilirim. Daima başarıyı hedefe koyup, çok çalışarak yollarına devam edebilirler. İş hayatındaki temel dinamik değişim! Değişime ayak uyduran, zorluklar karşısında vazgeçmeden yolunda emin adımlarla yürüyen herkes sektörde fark yaratır.

 

Sektördeki terfi süreçlerinin şeffaflığı ve bu süreçlerin kadın çalışanlar üzerindeki etkisi konusunda ne tür iyileştirmeler önerirsiniz?

İş hayatında hedeflerin ve kriterlerin açık olması taraftarıyım. Gelişim alanlarının birlikte tasarlanması ve kısa-uzun vadeli hedeflerle bir plan yapılmasının hem çalışan hem de şirket için en verimli yol olduğunu seneler içinde gözlemledim. Kadın çalışanların; uzmanlık alanlarına paralel farklı senaryolarda çalışma imkânı ve kişisel gelişimlerinin sürekli olması için gerekli mesleki eğitimler ile buluşması halinde, kariyer yolculuklarında hızlıca ilerlemelerine hepimiz şahit olabiliriz.

 

Kadınların finansal teknoloji sektöründe daha üst düzey rollerde temsil edilmesi için şirketler ve organizasyonlar ne gibi adımlar atmalı?

Şirket ve organizasyonlar için bu biraz kültür meselesi aslında. İç yapılarını ve kimliklerini kadınları desteklemeye adayan, kadın liderlerin gücünü keşfeden birçok kurum var. Çeşitli teşvik programlarıyla sürekli destek vermeye çalışıyorlar. Bu çalışmaların tanıtımı daha çok yapılarak, kadınlara olan desteğin genele yayılması sağlanabilir.

 

Finansal hizmetlerde daha fazla kadın yetiştirmek ve bu alana kazandırmak için hangi tür eğitim ve gelişim fırsatlarına ihtiyaç var?

Kadın girişimcilerin destek görmesi, kurumlardan bağımsız çok önemli bir konu. Daha hayata yeni geçmiş veya geçmek üzere olan projelerin, sektörümüzde ne denli köklü değişimlere yol açabileceğini bazen tahmin bile edemiyoruz. Bu yüzden tüm kadınların ücretsiz ulaşabileceği eğitimlerin, kalitesini ve sayısını artırarak yarının kadın fintek liderlerine destek olmaya, bugünden başlayabiliriz.

 

Liderler, şirket içinde cinsiyet eşitliği hedeflerini desteklemek için ne tür sorumluluklar almalı? Bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalar uygulanabilir?

Liderler, bir şirketin tonunu belirler. Her konuda olduğu gibi kurum içerisinde cinsiyet eşitliği alanında da tüm liderlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları iki yönde ele alarak başarılı sonuçlar elde edebiliriz. İlk olarak, kadın erkek fark etmeksizin tüm çalışanlara seminer ve eğitimlerle iş hayatındaki fırsat eşitliği bilincini aşılamak; ikincisi ise şirketin yönetim kadrosuyla temas halinde olup, kadın çalışanların katkılarını rapor ve rakamlarla gözler önüne sermek iyi bir başlangıç olabilir.

 

Finansal teknoloji sektöründe kadınlar için açık kapılar yaratma konusunda sizce hangi yaklaşımlar benimsenmeli?

Fintek sektöründe açık kapılar yaratma konusunda etkili olmak için hep beraber hareket etmeliyiz. Şirketler tarafından yönetilecek kadın istihdam politikaları, devletin kadın girişimcilere özel teşvik ve eğitim çalışmaları, son olarak da sektördeki zorlukları ilk elden yaşamış kadın çalışanların deneyimlerini aktaracağı mentörlük programları ile şartları hep beraber iyileştirebiliriz.