Trend Micro, Yapay Zekanın Yanlışlıkla Kötüye Kullanımı ve İstismarıyla Mücadele Etmek için Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Platformunu Genişletiyor.

Trend Micro, yapay zekanın kurumsal kullanımını güvence altına almak ve yeni yapay zekâ araçlarının yaygın olarak kullanılmasıyla ilişkili riskleri daha iyi yönetmek için platformuna yapay zekâ destekli önemli ek işlevler ekledi.

Trend Micro Kurucu Ortağı ve CEO’su Eva Chen, Trend Micro araştırmacılarının gerçekleştirdiği yapay zekaya yönelik istihbarat çalışmalarıyla ilgili iki önemli konuşma gerçekleştireceği RSA Konferansı öncesinde Trend Micro’nun pazar lideri siber güvenlik platformuyla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Teknoloji alanındaki önemli ilerlemelerin her zaman yeni siber riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Eva Chen, “Güvence altına aldığımız bulut bilişim ve diğer tüm yeni teknolojiler gibi, yapay zeka döneminin vaat ettikleri de ancak korundukları sürece gerçeğe dönüşür. En son platform güncellemelerimiz güvenlik ekiplerine yeni özellikler sunuyor ve yapay zeka kullanımı için kritik kurallar sağlıyor” dedi.

Trend Micro yapay zeka yolculuğunun güvenliğini sağlıyor

Trend Micro, kuruluşlar genelinde genel veya özel üretken yapay zeka hizmetlerine erişen herkesi korumayı amaçlayan yeni özellikler sunuyor. Trend Vision One™ – Zero Trust Secure Access’teki (ZTSA) yeni özellikler, Trend Micro’yu yapay zeka hizmetlerinin yanı sıra bunları kurum genelinde kullanan kişilerin güvenliğini sağlamaya odaklanan ilk tedarikçi konumuna getiriyor:

  • Çalışan erişimi ve yapay zeka uygulamalarının kullanımına yönelik merkezi yönetim
  • Veri sızıntılarını ve kötü niyetli müdahaleleri önlemek için hızlı denetim
  • Uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için içerik filtreleme
  • Büyük dil modeli (LLM) saldırılarına karşı savunma

Müşterileri daha iyi korumak için yıllarca yapay zeka kullanımına dayanan Trend Vision One™’da yeni başlatılan yetenekler, yapay zeka kullanımının doğasında bulunan insan risklerini yönetmeye yardımcı oluyor. Bunlar, uyarıları bağlamsallaştırma ve karmaşık komut dosyalarını çözme, kimlik avını ortadan kaldırmaya yardımcı olan tehdit araştırmaları, özelleştirilmiş müdahale eylemleri önerme ve diğer kanıtlanmış özelliklere ek olarak geliyor.

Trend Micro uzmanları ayrıca ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’na (US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA), kuruluşların projelerinde yeni teknoloji entegrasyonlarını güvence altına almalarına yardımcı olmayı amaçlayan Sıfır Güven Olgunluk Modeli’nde (Zero Trust Maturity Model, ZTMM) yapılacak olası revizyonlar konusunda rehberlik etti.

Enterprise Strategy Group Baş Analisti Dave Gruber, “Güvenlik ekipleri, yapay zeka yönetişim politikalarını oluşturmanın ve iyileştirmenin yanı sıra, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yapay zeka kullanımına yönelik kontrolleri belirlemek, izlemek ve uygulamak için etkili mekanizmalara ihtiyaç duyuyor. Trend Micro, köklü geçmişi, yapay zeka ile çalışma deneyimi ve ağ, web ve bulut kontrollerini izleme ve uygulamaya yönelik çözümler sunma konusunda kanıtlanmış başarılarıyla, güvenlik ekiplerinin yapay zeka kullanarak iş hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak benzersiz bir konuma sahip” dedi.

Trend Micro, sorumlu yapay zeka modelini benimsiyor ve tüm güvenlik sağlayıcılarının teknolojilerin etik, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlama sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor. Yapay zeka ile ilişkili bu siber riskler, güvenlik sağlayıcıları için de geçerli.

Dünya genelinde kamu kurumlarıyla ve güvenlik danışma komiteleriyle iş birliği yapan Trend Micro, kuruluşların projelerinde yeni ortaya çıkan teknolojileri güvenli bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Sıfır Güven Olgunluk Modeli (ZTMM) konusunda ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’na (CISA) rehberlik ediyor. Ayrıca Trend Micro, yanlış bilgilerle mücadele etmek amacıyla oluşturulan 2024 Seçimlerinde Yapay Zekanın Aldatıcı Kullanımıyla Mücadele için Teknoloji Kullanımı Anlaşması’nın imzalayanları arasında yer alıyor.