Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarına göre, Pratik Finansman A.Ş.’ye faaliyet izni verilirken, Tuna Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izni iptal edildi.

BDDK tarafından alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: “Pratik Finansman A.Ş.’ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7’nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”

Aynı kararlarda, Tuna Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin iptaline ilişkin şu açıklama yapıldı: “Tuna Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin, şirket kurucularından aranan şartları hissedarlarının tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.”

Bu kararlarla birlikte, BDDK’nın finans sektöründeki düzenleyici rolü bir kez daha öne çıkarken, sektör oyuncularının da uyum süreçlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.