Güneş Ergun
Güneş Ergun  
YÖNETİM
DANIŞMANI

Sigorta ve teknoloji bir araya geldiğinde güzel şeyler oluyor. Genellikle, sigorta sektörü karmaşık değer zinciri ile kara bir kutuyu andırır. Müşteriler kendilere sunular ürün ve servisleri anlamakta zorluk çekerler. Sigorta ürünleri de aslında pek çekici ve ilgi uyandırıcı değildir.

Finansal teknolojilerin sigorta alanına nüfuz etmesi ile küresel tabiri ile Insurtech (Insurance technologies) ilgi, yetenek ve sermaye çekmeye hızla devam ediyor. Yapay zeka ve telematikleri de içeren nesnelerin interneti gibi yeni teknolojiler ve veri analizleri sektörü müşteri ve yenilikçilik odaklı bir hale getirmektedir.  Bu bileşenler sektör içinde maliyetleri ve aracıları azaltırken öncellikle kullanıcılar için oldukça iyi bir haber niteliğindedir.

Sigorta sektörünün değer zincirinin hemen hemen tamamı yeniliğe açılmıştır, bunlar içerisinde en önemli alanları, daha hızlı bir şekilde verimlilik ve yeni iş modelleri sağlanan dağıtım kanalları, sigorta poliçeleri ve talep yönetimi olarak gösterebiliriz. 2015 senesinin başların sigorta sektöründe hızlanan değişim, teknoloji altyapılarının gelişimi ile büyük verilere ulaşımın ve sofistike veri analizlerinin sağlanması, aynı zamanda özdevimli öğrenme (machine learning) ve yapay zeka araçlarının yeni kullanım şekilleri bulması ile ivme kazanmıştır. Tüm bu teknolojik yeniliklerin sigorta alanına girmesi ile müşteri deneyimi yeniden yapılandırılmaya başlamış, kişiye göre fiyatlandırma ve sigortalama modelleri ortaya çıkmıştır.

Insurtech yatırımları 1 milyar doları geçti

CB Insights tarafından bu sene içinde yayınlanan rapora göre 2017 senesinin ikinci yarısında Insurtech alanında yapılan yatırımlar 1 milyar doları geçmiştir. Bu hacim 2016 senesinde aynı dönemde yapılan yatırımların 1,5 katına eşittir. Özellikle ilk yarıdaki çekirdek sermaye yatırımları toplam 350 milyon dolarla bir rekora erişmiştir, bu yatırım hacmi 2016’nın aynı dönemine oranla %63 büyüme göstermiştir. Bu yatırım trendleri yeni startupların ortaya çıktığının önemli bir göstergesidir.

2012 yılından bu yana dünyada Insurtech alanında yapılan çekirdek yatırımlar 1,7 milyar dolara ulaşmıştır, bu hacmin yaklaşık yarısı mal ve kaza sigortası, diğer yarısı ise hayat ve sağlık sigortası alanında yer almıştır. 4 sene içinde Insurtech’lere yapılan çekirdek yatırımlar %70 artmış. Bu girişimlere, risk sermayeleri ve yatırım bankaları dışında, sigorta ve reasurans firmaları da yatırım yapmaktadır. Örneğin Insurtech yıldızlarından Lemonade, Allianz ve Allianz Ventures tarafından 2017’de yatırım almıştır. 2017 senesinin ikinci çeyreğinde sigorta ve reasürans şirketlerinden yatırım alan Insurtech’lerin sayısı 31’i bulmuştur. Bu tip şirketlerin çoğu Insurtech yatırımları yapmak amacıyla risk sermayesi fonları kurmuşlardır.

Lemonade ev sahipleri ve kiracılarına konut sigortası sunarken, yapay zeka ve büyük veri analizleri kullanarak müşteri profiline en uygun ve en ekonomik ürünleri sunabilmektedir. 2015 senesinde kurulan Insurtech, 4 yatırım turu sonunda 10 yatırımcıdan 60 milyon dolar destek almıştır. Yakın zamanda yapılan yıldız yatırımların diğer örnekleri arasında 2013 senesinde toplam 730 milyon dolar yatırım alan sağlık sigortası girişimi Oscar’ı, kullanılan kilometreye göre araç sigortalayan ve 205 milyon dolar yatırım alan Metromile’ı gösterebiliriz. Oscar, ABD’de sağlık sigortası politikalarının değişim gösterdiği bir dönemde veri kullanım, sofistike veri analizi kapasitesi ve sağlık sektörüne inovatif yaklaşım şekli ile pazarda kalıcı bir fark yaratmıştır. Metromile ise yarattığı iş modeli ile şeffaf ve esnek fiyatlandırma şeması ve araçlara yerleştirilen, dijital ve uzaktan diagnostik yapan araç cihazları ile ekonomik ve yıkıcı çözümler sunmaktadır.

Çin Insurtech konusunda hızlı

Çin’de ise Insurtech, e-ticaret ekonomisinin içine işlemiş durumdadır diyebiliriz. Internet üzerinden işleyen ve konut sigortası sağlayan Insurtech devi Zhong An, Alibaba’nın yönetim kurulu başkanı Jack Ma, Tencent’in yönetim kurulu başkanı Pony Ma ve Ping An Sigorta Grubu ortaklığı ile 2013’de kurulmuş, ardından Morgan Stanley, CICC ve CDH Yatırım tarafında desteklenmiş ve toplam 940 milyon dolar yatırım sonrasında 2017 senesinde Hong Kong borsasında halka arz olmuştur. Halka arz sonrası, Zhong An, yapay zeka ve blockchain üzerinde çalışmalarına da hız katmıştır.

Fintech ve Insurtech girişimleri aralarında kurdukları ortaklıklarla pazarlarını ve uygulama alanlanlarını genişletmektedirler. Bu amaçla sosyal amaçlı kredi sağlayan SoFi, Protective Life Insurance Co ile 2016 senesinde bir ortaklığa girmiştir. Dijital bankacılıkta hızlı büyüme gösteren N26 ve Clark 2017 senesinde tamamen dijital olan sigorta servislerini bir ortak çatı altında piyasaya çıkarmışlardır.

Sadece büyük oyuncular değil, daha niş konularda uzmanlaşmış sigorta firmaları da Insurtech alanında gelişen teknoloji uygulamalarını ve iş modellerini yakından takip etmektedir. Insurtech bugünün jenerasyonlarına daha uygun servis ve ürünler sunmaktadır ve finansal teknolojiler ekosistemi içinde yeni büyük dalga olacak gibi gözüküyor. Bu dalganın yaratacağı konsolidasyonlar, birleşme ve satın almalar, halka arzlar, şimdilik mavi bir göz yüzünde pembe bulutlar şeklinde gezmekte.


Güneş Ergun (MBA, MSc) 17 sene önce kariyerine inşaat yüksek mühendisi olarak başlamış, büyük ölçekli altyapı ve enerji projelerinde proje mühendisliği ve proje yöneticisi olarak farklı kıtalarda görev almış, uluslararası proje yönetimi ve uygulama tecrübelerine sahip olmuştur.
Dünyanın birçok ülkesinde, finansal servisler ve endüstrinin farklı alanlarında, uluslararası şirketlere, yatırımcılara, kamu kuruluşlarına, aynı zamanda girişimcilere, stratejik, organizasyonel ve operasyonel konularda yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Soru ve görüşleriniz için [email protected]