Avrupa Bankacılık Otoritesi, PSD2 içerisinde yer alan ileri seviye kimlik doğrulama sistemine geçişin kolaylaştırılması üzerine görüş yayımladı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority – EBA), gözden geçirilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) içerisinde yer alan ileri seviye kimlik doğrulama (Strong Customer Authentication – SCA) sisteminin kimi işletmelere zorluk çıkaracağını ileri sürerek, kuralların hafifletilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yayımlanan bildiride, 10 avro tutarının üzerindeki tüm işlemlerde geçerli olan, “Strong Customer Authentication (Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması)” isimli ileri seviye kimlik doğrulama sisteminin, işletmelerin önünü tıkayacağı ihtimalinden bahsedildi. Yeni kimlik doğrulama kuralları tüketiciler için yüksek seviye güvenlik sağlıyor olsa da, işlemlerin yavaşlamasına, dolayısıyla daha az işlem gerçekleşmesine neden olabileceği görüşü paylaşıldı.

Geçiş sürecinde “istisnai temel” oluşturulma planlanıyor

Avrupa Bankacılık Otoritesi EBA tarafından yayımlanan resmi bildiride şu ifadeler yer aldı:

“EBA olarak görüşümüz; ‘Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması – SCA’ uyumlu kimlik doğrulama sistemi kullanan piyasa aktörlerinden gelen sorulara yanıt olarak yayımlanmıştır. Görüşümüz aynı zamanda, 14 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak SCA gereklilikleriyle ilgili olarak, ödeme sektöründeki yer alan aktörlerin hazırlanmaları ve uyumluluk konusundaki endişelerini de dile getirmektedir.”

Piyasa aktörleri cephesinden duyulan endişeleri aktarma görevi üstlenen kurum; işletmelerin, 2015 yılında duyurulan bahse konu kurallara uyum sağlamak için yeterli zamanları olduğunu da hatırlattı. AB yasalarının öngördüğü son sürenin yasal olarak ertelenmeyeceği bilgisini verdi.

Kurul bildirisinde, “Görüşümüz, AB genelinde ödeme sektörünün karmaşıklığını ve özellikle ödeme hizmeti sağlayıcısı (PSP’ler) olmayan ve bu nedenle doğrudan PSD2’ye tabi olmayan aktörler tarafından yapılması gereken değişikliklerden kaynaklanan zorlukları kabul ediyor. Elektronik ticaret yapanlar gibi, EBA’nın ödeme zincirindeki bazı aktörlerin 14 Eylül 2019’a kadar teknik standartlara hazır olmamasına neden olabilecek unsurlar bulunabilir” ifadesini kullandı.

Bu noktalardan yola çıkarak “istisnai bir temel” oluşturma fikri öneren Kurul; ödeme hizmet sağlayıcılar, tüketiciler ve işletme sahipleri gibi paydaşların birlikte çalışabilmeleri adına ek süre tanınabileceği fikri üzerinde durdu. Satıcıların, SCA ile uyumlu kimlik doğrulama yaklaşımlarına adapte olma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ilettiler.

Öneriye göre ödeme hizmet sağlayıcıları, yeni kimlik doğrulama sistemine geçmek için plan hazırlamış ve sürece dair ilk adımı atmışlarsa, geçici faaliyet izni verilecek.

Avrupa Bankacılık Otoritesi Fintech’lere Karşı Bankaları Uyardı