Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Mart 2021 İtibarıyla Bankaların KOBİ Kredileri” araştırma raporu sonuçlarını yayımladı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım ile katılım bankaları verileri baz alınarak hazırlanan “Mart 2021 İtibarıyla Bankaların KOBİ Kredileri” araştırma raporu yayımlandı. 

“Mart 2021 İtibarıyla Bankaların KOBİ Kredileri” araştırma raporuna göre;

  • KOBİ kredileri Mart 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 büyüdü. 
  • Toplam KOBİ müşteri sayısı 2020 yılının başından itibaren hızlı bir artış sergileyerek 4,9 milyona ulaştı. 
  • KOBİ’lere kullandırılan nakdi krediler 879 milyar TL olarak gerçekleşti.
  • Ortalama kredi büyüklüğü, tüm KOBİ’lerde 177 bin TL iken, mikro işletmelerde 66 bin TL, küçük işletmelerde 458 bin TL ve orta boy işletmelerde 1,7 milyon TL olarak bildirildi.
  • KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 6,2 olarak gerçekleşti.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin yayımladığı “Mart 2021 İtibarıyla Bankaların KOBİ Kredileri” araştırma raporu sunumuna buradaki linkten https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7770/Bankalarin_KOBI_Kredileri_Mart_2021.pdf ulaşabilirsiniz.