Türkiye Bankalar Birliği, Büyük ve Küçük Ölçekli Şirketler İçin “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” Hakkında Kamuoyu Duyurusu paylaştı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin, Küçük Ölçekli Şirketler İçin “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” Hakkında Kamuoyu Duyurusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini teminen yürürlükte olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (Küçük Ölçekli Uygulama) aşağıdaki başlıca değişiklikler yapılmıştır:

 • Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL ‘ye artırılmıştır.
 • Yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen; vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellenmiştir
 • FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen “Başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapılmıştır.
 • Küçük Ölçekli Uygulama kapsamının genişletilmesi nedeniyle uygulama süreci prensiplerinde değişiklik yapılmıştır.
 • Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Küçük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.

 

Türkiye Bankalar Birliği’nin, Büyük Ölçekli Şirketler İçin “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” Hakkında Kamuoyu Duyurusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini teminen yürürlükte olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) aşağıdaki başlıca değişiklikler yapılmıştır:

 • Küçük Ölçekli Uygulama ile başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL’ye artırılmıştır. FYYÇA küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların Büyük Ölçekli Kapsamına alınması öngörülmüştür.
 • Fizibilite raporu hazırlanması sırasında gecikmeyi önlemek için mali durum tespitinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının Lider Bankanın gözetmesine ilişkin düzenlenme getirilmiştir.
 • Salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınarak, 01.03.2020-30.09.2020 tarihleri arasındaki FYY başvuruları için ek süre (180 Gün) ve ilave başvuru hakkı (60 gün) tanıyan geçici bir madde eklenmiştir.
 • Uygulamadaki sorunların çözümlenmesini teminen ilave maddeler getirilmiştir.
 • Uygulama Süreci Prensiplerine FYYÇA’da öngörülen oylamaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için düzenlemede yetki verilen oylamaların Lider Banka oyu ile başlayarak maksimum 10 iş günü içerisinde tamamlanması yönünde ilave hükümler eklenmiştir.
 • Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Büyük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.

 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye web sitesinden http://www.tbb.org.tr/fyy ulaşabilirsiniz.