Küresel fintek pazarı hızla büyüyor. 2021 yılında 112,5 milyar dolarlık bir hacme sahip olan pazarın 2028 yılına kadar yıllık yüzde 20’lik büyümeyle 332,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Fintek alanında yaşanan bu hızlı büyümenin ana itici gücü fintek şirketlerinin finans dünyasında yarattığı değişim. Yerleşik finansal hizmet sağlayıcılara göre finansal işlemleri çok daha hızlı, düşük maliyetli ve kullanımı kolay arayüzlerle dijital kanallar üstünden sağlayarak fark yaratan fintekler, finansal hizmetleri bankacılık sistemi dışında kalan ya da kısıtlı erişimi olan kesimlere ulaştırabilmeleri yani finansı tabana yayma özellikleriyle de öne çıkıyor. Statista verilerine göre Türkiye’de finansal hizmetler kullanıcılarının yaklaşık yüzde 52’si en az bir fintek hizmeti kullanıyor. Avrupa ve Amerika’da bu oran yüzde 40-50 seviyesinde.

 

Geleneksel işlemler dönüşüyor

Dünyanın dört bir yanında geleneksel bankacılık işlemleri finteklerin çözümleriyle hızla dönüşürken fintekler; ödemeler, dijital bankacılık, sigortacılık, krediler, sermaye toplama ve varlık yönetimi olmak üzere altı ana dikeyde faaliyet gösteriyor. Ödemeler alanında mobil ödemeler, dijital cüzdanlar, biyometrik güvenlik ve blokzincir teknolojileri öne çıkıyor. Akıllı telefonlar, mobil uygulamalarla temassız POS haline dönüşüyor. Bu yöntem, POS maliyetine ve karmaşık banka süreçlerine girmeden, işletmelerin temassız ödeme almalarına imkan sağlıyor. Dijital cüzdanlar sadece ödeme enstrümanlarını saklayan standart bir cüzdan olmanın ötesine geçerek yapay zeka tabanlı çalışmalarla tüketiciye gerçek zamanlı akıllı teklifler üreterek, iletişim kuran bir sistem haline geliyor.

 

Düşük maliyetle işlem yapmaya imkan tanıyor

Birçok regülatif uygulama da finteklerin gelişimini desteklerken bankacılık sektörüyle daha yakın çalışmasının da önünü açıyor. Açık bankacılık bu noktada son yılların en önemli gelişmelerinden biri. Açık bankacılıkla bankaların müşteri verisinin tek sahibi olmaktan çıkıp fintek iş birlikleriyle yeni değerler yaratmaya başladığı, müşterilerin ise kendi verileri üzerinde daha çok söz sahibi olduğu yeni bir döneme girildi. Artık birçok banka açık bankacılık çerçevesinde API’lerini fintek iş birliklerine açıyor. Yine fintek girişimleriyle dünyanın dört bir yanında fintekler fiziki şube ağı bulunmadan, mobil bankalar olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni nesil bankacılık örnekleri ortaya koyan bu fintekler, müşterilerine yerleşik çözümlere kıyasla hesap açma ve para transferi kolaylığı sağlıyor, düşük maliyetle işlem yapmalarına imkan tanıyor.

 

 “Finansal kapsayıcılığı artırıyor”

Fintek sektörünün oyunun kurallarını değiştirecek çevikliğe sahip olduğunu belirten Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, “Hızla yayılan dijital teknolojiler, finansal ürün ve hizmetlerin maliyetlerini düşürürken daha geniş kitlelerin ekonomik enstrümanlara ulaşımını kolaylaştırıyor, finansal kapsayıcılığı artırıyor. Önümüzdeki süreçte hızla artmaya devam eden dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler finansal teknoloji sektörünün büyümesini hızlandıracak. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları başta olmak üzere fintekler, teknolojiyi etkin şekilde kullanarak geleneksel finansal servisleri içerik, sunum ve erişim yönünden değiştirmeye devam edecek. Biz de Paynet olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve çözümlerle bu dönüşümün lokomotif finteklerinden biri olmayı sürdüreceğiz” diyor.