Türkiye Bankalar Birliği’nin “Bankaların Deprem Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hizmet Kanalları Hakkında” Kamuoyu duyurusunu aşağıda bulabilirsiniz.

Bankacılık sektörü deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Bu duyurunun amacı, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 23 Şubat itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısı hakkında kamuoyuna bilgi sunmaktır.

Şube: 912 şubeden 573’i hizmet vermektedir.

ATM: 4.326 ATM’nin 3.358’i aktiftir.

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* (2023)

 

Toplam şube sayısı** Yerinde hizmet veren şube sayısı Uzaktan hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner sayısı Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
17 Şubat 916 509 177 4.345 3.258 43 6 16
23 Şubat 912 573 146 4.326 3.358 49 34 29

 

* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları

**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.

 

Mobil ve Konteyner Şubeler: 49 mobil şube ve 34 konteyner hizmet vermektedir.

Geçici Hizmet Noktaları: Bu kanalların yanı sıra, 29 geçici hizmet noktasında müşterileri talepleri karşılanmaktadır.

Son Hafta: Çalışmalar sayesinde, 17 – 23 Şubat arasında (Elazığ dahil) toplam 100 ATM, 64 şube ve 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir.

Son İki Hafta: 10 – 23 Şubat arasında (Elazığ’da hizmet veren 36 şube ve 200 ATM verisi 17 Şubat itibarıyla dahil edilmiştir) ise toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir.

 

Şube, ATM, mobil ve geçici hizmet birimleri hakkında il bazındaki veriler Ek’te sunulmaktadır.

Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve  kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 23 Şubat 2023)

Toplam şube sayısı
Yerinde hizmet veren şube sayısı
Uzaktan hizmet veren şube sayısı
Toplam ATM sayısı
Faaliyet gösteren ATM sayısı
Mobil şube sayısı
Faaliyet gösteren konteyner sayısı
Faaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
Adana 218 171 35 980 908 0 0 2
Hatay 121 34 33 578 256 16 5 7
Osmaniye 35 23 6 179 149 2 2 3
Kahramanmaraş 74 13 16 371 194 12 13 3
Gaziantep 148 106 23 677 559 6 2 4
Kilis 9 8 1 48 42 0 0 0
Malatya 58 31 7 310 227 5 2 2
Adıyaman 39 14 7 169 96 7 5 3
Diyarbakır 91 72 11 404 359 0 3 2
Şanlıurfa 77 65 7 396 368 1 1 3
Elazığ 42 36 0 214 200 0 1 0
Toplam  912  573 146    4.326  3.358  49 34 29

 

*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları