Kripto varlıklara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklif, kripto varlıklar ve hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler içeriyor, ayrıca müşterilerin risklere karşı korunmasını hedefliyor.

 

AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kripto Varlık Kanun Teklifi, dünya genelindeki uygulamaların incelenmesinin ardından hazırlandı. Bu teklif, kripto varlıklara, hizmet sağlayıcılarına ilişkin hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.

 

Kripto Varlıkların Tanımları ve Kapsamı Hakkında

Teklifte, “cüzdan” ve “kripto varlık” tanımları detaylandırıldı. “Cüzdan”, kripto varlıkların transfer edilmesini ve saklanmasını sağlayan yazılım, donanım veya uygulamalar olarak tanımlanırken, “kripto varlık” ise dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade eden gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, platformları ve saklama hizmetleri de kapsamlı şekilde düzenlendi.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yetkileri Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilmesine ve elektronik ortamda izlenmesine ilişkin esasları belirleyebilecek. Ayrıca, platformlar üzerinden kripto varlıkların alınıp satılmasına, saklanmasına ve transferine ilişkin düzenlemeler yapma yetkisi SPK’ye verildi.

 

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK’dan izin almaları zorunlu olacak. Bu kuruluşların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları, TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygun olmalı. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının belirli şartları taşıması gerekecek.

 

Müşteri Haklarının Korunması Hakkında

Müşterilerin kripto varlıklarının ve nakitlerinin güvenliği, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığından ayrı tutulacak. Bu varlıklar, hizmet sağlayıcıların borçları nedeniyle haczedilemeyecek veya rehin edilemeyecek. Müşteri hesaplarının bankalarda nemalandırılmasına ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenecek.

 

Denetim ve Yaptırımlar Hakkında

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetimi SPK tarafından yapılacak. Bu denetimler sırasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi TÜBİTAK veya diğer ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek. Düzenlemelere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara idari para cezası uygulanacak.

 

İzinsiz Faaliyetlere Karşı Tedbirler Hakkında

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri tespit edildiğinde, internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Bu kararlar Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletilecek.

 

Geçiş Hükümleri Hakkında

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, bir ay içinde SPK’ya başvurarak faaliyet izni almaları veya tasfiye kararı almaları gerekecek. Yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de faaliyetlerini üç ay içinde sonlandırmak zorunda kalacak.

 

Yeni düzenlemeler, Türkiye’de kripto varlık piyasasının daha güvenli ve düzenli hale gelmesini sağlayacak. Müşteri haklarının korunması, şeffaflık ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, sektörde güveni artıracak adımlar olarak öne çıkıyor. Ancak, düzenlemelerin uygulanması ve denetim süreçlerinde karşılaşılabilecek zorluklar, dikkatle izlenmeli. Kripto varlık piyasasının dinamik yapısı, sürekli güncellemeler ve adaptasyon gerektirebilir. Bu nedenle, hem yasal hem de teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi önem arz ediyor. Yeni düzenlemelerin kripto varlık piyasasında güvenli bir yatırım ortamı oluşturması bekleniyor, ancak uygulama aşamasında karşılaşılacak zorluklar ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme yeteneği, başarının anahtarı olacaktır.