12.08.2022 Tarih ve 31921 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 04.08.2022 Tarih ve 10282 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul Kararı ile T.O.M. (Technology of Money) Katılım Bankası A.Ş.’ye kuruluş izni verildi.

Hayat Katılım Bankası ve Kasa Katılım Bankası’nın ardından T.O.M. Katılım Bankası da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul Kararı ile faaliyet izni aldı. 

İlgili BDDK karar metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 10282   Karar Tarihi: 4.8.2022

Kurul Başkanlığının 3.8.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 2.8.2022 tarih ve E-43890421-191.01.01-57318 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmeliğin (Dijital banka yönetmeliği) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, dijital banka yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izin başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga akar tarafından Türkiye’de 1.500.000.000 TL kuruluş sermayeli “T.O.M.  Katılım Bankası A.l. ünvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”

 

 

A101, Memorial ve English Home gibi önemli şirketleri ve 70 binin üzerinde insan kaynağını bünyesinde barındıran Turgut Aydın Holding, T.O.M. (Technology of Money) çatı markası altında tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak teknolojik altyapı için Architecht ile anlaşma imzaladığını sizlere duyurmuştuk.

 

Architecht ile T.O.M Digital, tüketici finansman hizmetleriyle ekonomiye yeni bir soluk getirecek