Mastercard, küresel Çevresel, Sosyal ve Yönetişim faaliyetlerini özetlediği 2023 raporu’nu paylaştı.

Toplum, refah artışı ve çevre için alınan aksiyonların yer aldığı rapora göre, 2014 yılından bu yana Girls4TechTM aracılığıyla 6,8 milyon kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. 870 milyondan fazla insanı dijital ekonomiye bağlayarak 2025 yılı taahhüdü olan 1 milyar hedefine yaklaşıldı. Ayrıca tüm dünyada 37 milyon kadın girişimciye işlerini büyütmeleri için çeşitli çözümler sağlandı. Son 5 yılda yapılan 7 milyar dolarlık siber güvenlik yatırımı sayesinde yaklaşık 20 milyar dolarlık kaybın önüne geçildi.

 

Mastercard, çevre, sosyal ve yönetişim alanındaki hedeflerinin yer aldığı 2023 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Raporu’nu yayımlandı. Raporda, toplumların refah içinde olduğu sürdürülebilir bir dünya inşa etmek, ekonomilere güç vermek ve insanları güçlendirmek amacıyla aksiyonlara yer verildi.

Toplumun refahı ve gezegeni desteklemek için hayata geçirilen sosyal etki hedeflerine yönelik ilerlemenin yanı sıra, süreçle ilgili kilometre taşları ve devam eden çalışmalar özetlendi. Sürdürülebilirliğin iş stratejisinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Mastercard çalışmalarında insanları, refahı ve gezegenimizi önceliklendiriyor.

Mastercard, tüketicilerine en üst düzey seviyede hizmet vermek hedefiyle yüksek gizlilik standartlarına, veri sorumluluğuna ve si̇ber güvenli̇k yatırımlarına büyük önem veriyor. Ayrıca daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve dijital bir ekonomiye geçiş için yeteri oranda hizmet alamayan toplumlar için gerekli altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

 

Daha iyi bir dünya için, eşitlik kapsayıcılık ve çeşitlilik!

Mastercard 2023 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Raporu’na göre kadın çalışanlarının küresel ortalama ücretini, 2022 yılına göre yüzde 1,7 artışla, erkek çalışanlarının ortalama ücretinin yüzde 96,4’üne yükseltti. Mastercard’da kadınlar, erkeklerin kazandığı her 1 dolara karşılık 1 dolar kazanmaya devam ediyor.

 

Mastercard’ın 2023 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Raporu’na göre toplum, refah artışı (büyüme) ve çevre için alınan aksiyonlar şu şekilde sıralanıyor:

  1. Programın başlatıldığı 2014 yılından bu yana Girls4TechTM aracılığıyla 6,8 milyon kız çocuğuna eğitim verildi.
  2. 870 milyondan fazla insanı dijital ekonomiye bağlayarak 2025 yılına kadar 1 milyar hedefine yaklaştı. Şirket, 48 milyon küçük işletme ve 2025 yılına kadar 50 milyon hedefi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor.
  3. 25 milyon hedefini aşarak 37 milyon kadın girişimciye işlerini büyütmelerine yardımcı olabilecek çözümler sağladı.
  4. Yönetim kurulunda çeşitliliği önceliklendiriyor. 2023 sonu itibarıyla kadın yönetici oranı  yüzde 33’e ulaştı.
  5. Mastercard Strive girişimi,12 milyon mikro ve küçük işletmeye ulaştı.
  6. Son 5 yılda 7 milyar dolarlık güvenlik yatırımı yapıldı, yaklaşık 20 milyar dolarlık dolandırıcılık nedenli kaybın önüne geçildi.

 

Gelecek nesiller için yeşil bir gezegen

  1. Net gelirdeki yüzde 13’lük artışa karşılık emisyonlarda yıllık yüzde 1’lik düşüşle, emisyonların kurumsal büyümeden ayrıldığına dair işaretler görülmeye devam edildi.
  2. 2016 baz yılına kıyasla 2023 yılında kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 48, kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 40 azalttı. Tedarikçilerinin yüzde 91’i kapsam 3 emisyonları konusunda CDP’ye rapor veriyor. 2025 yılında kısa vadeli kilometre taşlarına ulaşma hedefini sürdürüyor.
  3. 2028 yılına kadar ağındaki ödeme kartlarında ilk kullanım olan PVC plastikleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını hızlandırdığını duyurdu.
  4. Operasyonları için yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyor.

Paha Biçilemez Gezegen Koalisyonu ile 5 yılda 100 milyon ağaç hedefi doğrultusunda 17 milyon ağaç dikildi.