Bulut gelirlerinde beklentileri aşan bir büyüme gösteren SAP, bulutta ve tüm iş kollarındaki güçlü ivme nedeniyle 2018 öngörülerini yeniden yükseltti.

SAS’ın toplam geliri %8 (IFRS) ve sabit kurlarla %10 (IFRS dışı) arttı. SAP, bulut ve tüm iş kollarındaki güçlü ivme nedeniyle 2018 öngörülerini yeniden yükseltti.

 

SAP SE CEO’su Bill McDermott, 2018 üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: “SAP, kurumsal yazılım uygulamaları endüstrisinde açık ara en hızlı büyüyen bulut şirketi. Özellikle Akıllı İşletmelerin temelini oluşturan SAP C/4HANA ve SAP S/4HANA başta olmak üzere, tüm gücümüzle büyüyoruz. Dördüncü çeyrek için her zamankinden daha güçlü satış beklentisiyle, 2018 yılı öngörülerimizi güvenle yükseltiyoruz.”

 

SAP SE CFO’su Luka Mucic ise, “SAP’nin iş kollarındaki mükemmel ivmeyle gurur duyuyorum. Buluttaki büyümenin hızlanması, stratejik önceliklerimizin doğru yolda olduğunu gösteriyor. IFRS dışı faaliyet kârımız, bulut ve servis gelirlerinin toplam içinde daha yüksek pay almasına karşın çift haneli olarak büyüdü. Söz verdiğimiz gibi, SAP daha öngörülebilir gelirlerinin payını sürekli yükselterek direncini artırıyor. Bu sonuçlarla, 2018 için yükselttiğimiz öngörülerimizi ve 2020 hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

 

 

2018’in Üçüncü Çeyreğinde Öne Çıkan Finansal Göstergeler

Yeni bulut kontrat satışlarındaki artış hızlanarak %36’ya (sabit kurlarla %37) ulaştı. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %39 artarak 1,30 milyar Euro (IFRS) oldu ve sabit kurlarla %41 (IFRS dışı) artış kaydedildi. Yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 azalarak 937 milyon Euro (IFRS) oldu ve sabit kurlarla %8 (IFRS dışı) düştü. SAP, Asya Pasifik ve Japonya bölgesi ile Çin’de yazılım gelirlerinde güçlü bir performans gösterirken, Amerika kıtalarında ve EMEA’nın (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bazı bölgelerindeki müşteriler bulut ve hibrit modellere beklenenden daha hızlı geçiş yaptı. SAP, bulutta sunduğu genişletilmiş Akıllı Çözüm Grubu (Intelligent Suite) ve sunduğu benzersiz hibrit yeteneklerle pazardaki beklentiyi karşılıyor. Yeni bulut ve yazılım lisans kontrat satışlarının üçüncü çeyrekte geçen yıla oranla sabit kurlarla %12 artması da bunu yansıtıyor. Bulut ve yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artışla 5,01 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı ve sabit kurlarla %10 (IFRS dışı) arttı. Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 artarak 6,02 milyar Euro (IFRS) olarak gerçekleşti ve sabit kurlarla %10 yükseldi (IFRS dışı).

 

SAP’nin hızla genişleyen bulut iş kolu ile birlikte destek gelirlerindeki güçlü büyüme, daha öngörülebilir gelirlerin payını artırmaya devam etti. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri ile yazılım destek gelirlerinin tamamı, üçüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payını önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 artırarak %68’e ulaştı.

Bulut ve servis gelirlerinin payının beklenenden fazla olmasına karşın, üçüncü çeyrek faaliyet kârı yıldan yıla %6 azalarak 1,24 milyar Euro (IFRS) olurken, sabit kurlarla %11 (IFRS dışı) artış gerçekleştirdi. IFRS faaliyet kârı özellikle daha yüksek hisse bazlı personel giderlerinden etkilendi. Ocak 2018’de duyurulduğu üzere şirket, 2018’de IFRS 15’i benimsemesi ile gelirlerinde ve kârlılığında pozitif bir etki bekliyor. Üçüncü çeyrekte bu durumun SAP’nin faaliyet kârı üzerindeki pozitif etkisi 74 milyon Euro civarında gerçekleşti. Hisse başı kazanç %1 düşerek 0,82 Euro (IFRS) ve %13 artışla 1,14 Euro (IFRS dışı) oldu.

2018’in ilk 9 ayı için faaliyetlerden elde edilen nakit akışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16 düşerek 3,48 milyar Euro oldu. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışındaki azalmanın temel nedeni, hisse bazlı ödemelerdeki artış, daha yüksek vergi ve sigorta ödemelerinin yanı sıra kur dalgalanmaları oldu. Serbest nakit akışı yıldan yıla %26 azalarak 2,34 milyar Euro’ya geriledi. Serbest nakit akışı da 2018 için daha önce açıklanan ek yatırım giderleri nedeniyle daha düşük gerçekleşti. Üçüncü çeyreğin sonu itibarıyla net likidite -2,78 milyar Euro oldu.

 

2018 Üçüncü Çeyrek Segment Bazlı Performans

SAP’nin raporlama kapsamındaki üç segment olan “Uygulamalar, Teknoloji ve Servisler”, “Müşteri Deneyimi” ve “SAP İş Ağları” aşağıdaki şekilde performans sergiledi.

  

Uygulamalar, Teknoloji ve Servisler

Üçüncü çeyrekte “Uygulamalar, Teknoloji ve Servisler” segmentinin geliri yıldan yıla %5 artarak 5,05 milyar Euro’ya ulaştı (sabit kurlarla %8 artış). Üçüncü çeyrekte bu büyümeye katkı sağlayan çözümler aşağıda sıralanmıştır.

 

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA, Akıllı İşletmelerin merkezinde yer alıyor. S/4HANA çözümü ile müşteriler iş süreçlerini giderek daha fazla otomasyona geçiriyor ve böylece çalışanların daha fazla değer yaratan işlere odaklanmalarını sağlıyor. Görülmeyen ilişkileri tespit ederek, muhtemel sonuçları öngörerek ve aksiyonlar önererek her endüstriden işletmenin, yeni iş modelleri tasarlamasını ve dijital ekonomide yerini almasını sağlıyor.

SAP’nin S/4HANA müşterilerinin sayısı yaklaşık 9.500’e ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla %37 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekteki S/4HANA müşterilerinin yaklaşık %50’si yeni SAP müşterileri oldu.

S/4HANA bu çeyrekte de Wipro, Bombardier ve McKesson gibi dünya lideri global şirketler tarafından tercih edilmeye devam etti. OSRAM Continental bu çeyrekte S/4HANA çözümünü canlıya geçirdi. Delivery Hero ve Shanghai Fosun Pharmaceutical Group gibi giderek artan sayıda müşteri de artık S/4HANA’yı bulutta kullanıyor. Shell üçüncü çeyrekte SAP S/4HANA Cloud çözümünü canlıya geçirdi.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

SAP, belirli ve belirsiz süreli çalışanlar için toplam iş gücü yönetimi sunuyor. SAP SuccessFactors Suite (çözüm ailesi), 92 ülkede 42 dilde yerelleştirilmiş bir yapıyla sunuluyor.

SAP’nin İnsan Kaynakları Yönetimi çözümlerinin çekirdeğini oluşturan SAP SuccessFactors Employee Central’ın müşterilerinin sayısı bu çeyrekte dünya genelinde 200’den fazla artarak 2.800’e ulaştı. Farklı çözümlerden SAP’ye geçen işletmeler arasında Skechers, Atos ve Air Arabia yer aldı. American Airlines da üçüncü çeyrekte SAP SuccessFactors Employee Central çözümünü canlıya geçirdi.

SAP SuccessFactors kısa süre önce Gartner Magic Quadrant Yetenek Yönetimi Çözüm Ailesi Lideri (Talent Management Suites) seçilirken, IDC’nin “Dünya Genelinde Entegre Yetenek Yönetimi, Performans, Eğitim ve Ücretlendirme” alanlarındaki dört MarketScape raporunun tamamında lider oldu.

 

SAP Leonardo

SAP Leonardo; SAP’nin derin süreç ve endüstri uzmanlığı ile Yapay Zeka (AI), Öğrenen Makineler (Machine Learning), Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, İleri Analitikler ve Blockchain gibi en yeni teknolojileri bir araya getirerek iş yapış biçimlerini tümüyle değiştiriyor ve Akıllı İşletmelere geçişi mümkün kılıyor.

Üçüncü çeyrekte Deloitte ve Chint Group gibi pek çok şirket SAP Leonardo çözümlerini tercih etti.

 

SAP Digital Platform

SAP Digital Platform bünyesinde SAP Cloud Platform ve SAP Data Management Suite çözümleri yer alıyor. SAP HANA’nın veri açısından zengin ve gerçek-zamanlı bellek-içi mimarisini temel alan bu platform, HANA’dan tam anlamıyla yararlanabilmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor.

SAP Cloud Platform (SCP) yeni uygulama geliştirme, ek uygulamalar ve sorunsuz entegrasyon süreçlerini kolaylaştırıyor. Hem yerleşikte (on premise) hem bulutta “hibrit” müşteri ortamlarının uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

SAP Data Hub, yapısal olmayan veriler de dahil olmak üzere çoklu-kaynaklardan gelen verileri bir araya getiren bir “kurumsal kontrol kulesi” işlevi görüyor. Şirketin tüm verilerine 360 derece bakış sağlamanın yanı sıra, prosedürlere uygunluk ve yönetişim politikalarını tek merkezden yönetiyor.

Grupo Energía Bogotá, üçüncü çeyrekte SAP Digital Platform çözümlerini benimseyen çok sayıda şirketten biri oldu.

 

Müşteri Deneyimi

Üçüncü çeyrekte SAP’nin C/4HANA müşteri deneyimi çözümleri, yeni bulut kontrat satışlarında ve bulut abonelik gelirlerinde yıldan yıla üç haneli büyüme kaydetti. SAP Müşteri Deneyimi segmenti geliri yıldan yıla %54 artarak 232 milyon Euro olarak gerçekleşti (sabit kurlarla %54 artış).

SAP’nin C/4HANA çözümleri hem B2C hem de B2B olmak üzere geniş bir yelpazedeki pek çok endüstriye hizmet veriyor. Bu çözümler şirketlerin pazarlama, satış, ticaret, servis ve müşteri veri bulutunda her noktada müşteri yönetimi süreçlerini kusursuz ve gerçek zamanlı olarak yönetebilmelerini sağlıyor.

 

C/4HANA şirketlerin tüm kanallarda müşterilerini bütünsel bir bakış açısı ile tek noktadan takip edebilmesini sağlıyor. Sadece bununla da kalmıyor, talep ve bu talebin karşılanma sürecini uçtan-uca bir değer zincirinde birbirine bağlıyor.

Giorgio Armani, Dubai Expo 2020, Colgate-Palmolive, HP ve Döhler, üçüncü çeyrekte SAP C/4HANA çözümünü tercih etti.

 

SAP İş Ağları (Business Networks) 

Üçüncü çeyrekte, SAP İş Ağları bölümünün toplam geliri yıldan yıla %22 artarak 675 milyon Euro oldu (sabit kurlarla %22 arttı).

SAP İş Ağları sayesinde SAP, iş birliğine dayalı ticari yetkinlikler (Ariba), kolay seyahat ve masraf işleme yetenekleri (Concur) ve esnek iş gücü yönetim özellikleri (Fieldglass) sunuyor. 180’den fazla ülkede yaklaşık 2,6 trilyon[4] ABD doları tutarında yıllık global ticari işlemin yapıldığı SAP İş Ağları, dünyanın en geniş ticaret platformunu oluşturuyor.

Public Works of Canada, United States Department of Defense, Nationwide ve Commonwealth Bank of Australia üçüncü çeyrekte SAP’nin İş Ağları Çözümlerini seçti.

 

Bölgesel Gelir Performansı

SAP, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde bulut ve yazılım gelirlerini %4 (IFRS) ve sabit kurlarla %5 (IFRS dışı) artırarak güçlü bir performans sergiledi. Bulut abonelikleri ve destek gelirlerinde, %40 artış ile (hem IFRS hem de IFRS dışı sabit kurlarla) güçlü bir büyüme kaydedildi; özellikle Almanya ve Rusya öne çıkan ülkeler oldu. SAP ayrıca Rusya, İtalya ve Hollanda’da yazılım gelirlerinde güçlü bir büyüme sergiledi.

Şirket, Amerika bölgesinde güçlü bir performans gösterdi. Bulut ve yazılım gelirleri %9 (IFRS) ve sabit kurlarla %13 (IFRS dışı) arttı. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri de %36 (IFRS) ve sabit kurlarla %38 (IFRS dışı) yükselirken, ABD öne çıkan ülke oldu. Özellikle Kanada yazılım gelirlerinde güçlü bir çeyrek dönem geçirdi.

SAP, Asya Pasifik ve Japonya bölgesinde de güçlü bir performans sergiledi. Bulut ve yazılım gelirleri %15 (IFRS) arttı ve sabit kurlarla %17 (IFRS dışı) büyüdü. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri olağanüstü bir artış ile %53 (IFRS) ve sabit kurlarla %58 (IFRS dışı) artarken, Çin ve Japonya öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Yazılım gelirlerinde de Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore etkileyici bir çeyrek dönem geçirdi.

 

2018 Öngörüleri

SAP, bulut ve tüm iş kollarındaki güçlü ivme nedeniyle 2018 tüm yıl için öngörülerini yükseltiyor:

 • IFRS dışı bulut abonelikleri ve destek gelirinin sabit kurlarla 5,150 milyar Euro – 5,250 milyar Euro aralığında olması bekleniyor (2017: 3,77 milyar Euro). Bu, sabit kurlarla %36,5 – %39,0 artış anlamına geliyor. Daha önceki aralık sabit kurlarla 5,050 milyar Euro – 5,200 milyar Euro’ydu.
 • IFRS dışı bulut ve yazılım gelirlerinin sabit kurlarla 21,150 – 21,350 milyar Euro aralığında olması bekleniyor (2017: 19,55 milyar Euro). Bu, sabit kurlarla %8,0-%9,0 artış anlamına geliyor. Daha önceki aralık sabit kurlarla 21,025 – 21,250 milyar Euro’ydu.
 • IFRS dışı toplam gelirin sabit kurlarla 25,200 milyar Euro – 25,500 milyar Euro aralığında olması bekleniyor (2017: 23,46 milyar Euro). Bu, sabit kurlarla %7,5 – %8,5 artış anlamına geliyor. Daha önceki aralık sabit kurlarla 24,975 milyar Euro – 25,300 milyar Euro’ydu.
 • IFRS dışı faaliyet kârının sabit kurlarla 7,425 milyar Euro – 7,525 milyar Euro aralığında olması bekleniyor (2017: 6,77 milyar Euro). Bu, sabit kurlarla %9,5 -%11,0 artış anlamına geliyor. Daha önceki aralık sabit kurlarla 7,400 milyar Euro – 7,500 milyar Euro’ydu.

 

IFRS 15 Etkisi

SAP, 1 Ocak 2018 itibarıyla IFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat” standardına uyum kapsamında, bazı muhasebe politikalarında değişiklik yaptı. SAP’nin benimsediği IFRS 15’e geçiş yönteminde, geçmiş yıllar yeni politikalara göre yeniden düzenlenmemektedir. Dolayısıyla, 2018 yılındaki gelir ve kâr yıllık büyüme rakamları yeni politikalardan etkilenecektir.

SAP’nin 2017 dördüncü çeyrek açıklamasında da duyurulduğu gibi, muhasebe politikasındaki bu değişimin gelirler, faaliyet giderleri ve kâr üzerinde 2018’in tamamına ilişkin etkilerinin şöyle olacağı öngörülmektedir:

 • Gelirler üzerinde 0,1 milyar Euro’dan az olmak kaydıyla pozitif etki beklenmektedir. Bu farkın büyük bölümü, geçmiş yıllarda müşterilere sunulan ve yazılım geliri olarak kaydedilen yazılım satın alma opsiyonlarından kaynaklanacaktır.
 • Faaliyet giderlerinde, özellikle satış ve pazarlama giderlerinde satış komisyonlarının sonraki yıllara ertelenecek kısmının artışından dolayı yaklaşık 0,2 milyar Euro tutarında pozitif etki beklenmektedir. Diğer politika değişikliklerinin faaliyet giderleri üzerindeki etkisinin, 0,1 milyar Euro’dan çok daha düşük olacak şekilde satışların maliyeti gider kaleminde gerçekleşmesi beklenmektedir.
 • Yukarıda belirtilen etkiler, faaliyet kârı üzerinde yaklaşık 0,2 milyar Euro net olumlu etki yaratacaktır.

Yeni gelir tanıma prensipleri, 2018 Yılı 6 Aylık Raporumuzda açıklanmıştır. IFRS 15’in 2018’in üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayı üzerindeki etkisine ilişkin detaylar, bu çeyrek döneme ait raporun “Muhasebe Politikasındaki Değişikliklerin Etkisi” bölümünde yer almaktadır.

 

2020 Hedefleri

2018 sonrasına ait dönem için, SAP, 2020 hedeflerini korumaktadır:

 • IFRS dışı bulut abonelik ve destek gelirleri 8,2 – 8,7 milyar Euro
 • IFRS dışı toplam gelir 28 – 29 milyar Euro
 • IFRS dışı faaliyet kârı 8,5 – 9 milyar Euro
 • Daha öngörülebilir gelirlerin (bulut abonelikleri & destek gelirleri ile yazılım destek gelirlerinin toplamı) payı %70 – %75