International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenlik Konferans serisi etkinliklerinin ilkini 9 Şubat’ta İstanbul Wyndham Grand Otel’de gerçekleştirdi. IDC Türkiye, finans, perakende, üretim, hizmet, devlet kurumları ve holding şirketlerinden, üst düzey BT güvenlik yöneticilerini ağırladı. Bu etkinlikte gittikçe önemleri hızla artan siber ataklara yönelik çözümler, üreticiler ve son kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Siber güvenlik platformlarında dijital dönüşümün yol haritasını ve öngörülerini değerlendiren, banka ve telekom operatörü güvenlik yönetimlerinin yer aldığı bir panel ile başlayan IDC BT Güvenlik Konferans serisi, kurumların yol haritalarında güvenlik insiyatiflerinin önemi anlatılarak devam etti. Kurumların farklılaşan siber saldırıları zamanında keşfedebilmesi ve zararı minimuma indirebilmesi yönünde, etkinlik boyunca çeşitli üreticilerin ve son kullanıcıların tavsiyeleri ve uygulanan metodlar paylaşıldı.

İvme kazanması beklenen “Yönetilen Güvenlik Hizmetleri” tartışıldı

Dijital dönüşüm ve 3. platform teknolojileri (mobil, bulut, analitik, sosyal ağlar) ile birlikte yeni tehditlerin hayatımıza girdiğinden bahsedilirken, üreticiler bu alandaki yaklaşımlarına ve çözüm önerilerine sunumlarında yer verdiler.

İnovasyon hızlandırıcıları (bilişsel, nesnelerin interneti, robotik, yeni nesil güvenlik, sanal gerçeklik) teknolojilerin yaygın kullanımları ile birlikte kimlik ve erişim yönetimi çözümlerine kurumların daha fazla ihtiyaç duyacağından bahsedildi. Bunlara ek olarak, CAPEX’ten OPEX’e doğru geçiş ile birlikte ivme kazanacak olan yönetilen güvenlik hizmetleri tartışıldı ve bu hizmetlere farklı bir bakış açısı getiren güvenlik operasyonları merkezi yatırımları ise diğer ilgi çeken konulardan biri olarak yer aldı. Etkinlik sırasında gerçekleşen panellerde, pazarda sunulan çözümlerin eksikliğine değinilirken, kamuda mevcut güvenlik uygulamaları ve kişisel veri koruma regülasyonları ve uygulamaları da yer aldı.

En son teknolojilerinden ele alındığı IDC BT Güvenlik Konferans serisinde, IDC sektörün önde gelen tedarikçileri ile, STK’ları ve danışma kurulunda yer alan sektörün kıdemli CISO’ları ile işbirliği yaptı. IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları konuya şöyle yaklaşıyor: “Türkiye’de güvenlik pazarı 2017’de 230 milyon doları aşacak ve güvenlik konusu tüm BT sektörünün ilk 3 gündem maddesinden biri olacaktır. Dijitalleşme ve artan maliyet / kâr baskıları nedeni ile kompleks teknolojileri yönetebilecek yetişmiş eleman bulunmaması nedeni ile yönetilebilir hizmetler ön plana çıkacak ve güvenlik konusunda yatırım yapmak ve elemen bulundurmak yerine bu işte yatırım yapan ve uzman bulunduran kuruluşlardan hizmet olarak satın alacaklardır.”

IDC, düzenlemiş olduğu bu etkinlik serisi ile birlikte güvenlik alanında yaptığı araştırmalar ve sunmuş olduğu raporlar ile, Türkiye pazarında gelişmeleri takip etmekte ve yatırım eğilimlerini incelemektedir. Türkiye’de siber suçların finansal etkisinin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) %0.07’sine denk geldiği tahmin ediliyor. Bu seviye şu andaki dünya ortalaması ile aynı görünse de bölgedeki yüksek tansiyon nedeniyle artmakta olduğu söylenebilir.

Geçtiğimiz sene yayımlanan ve 2017’de planlanan raporlardan bir kısmı:

  • Turkiye BT Güvenlik Çözümleri Pazarı 2017–2021 Tahminleri ve Uygulama Eğilimleri
  • Türkiye’deki Siber Saldırılar : BT Güvenliği Odak Noktası Haline Geliyor
  • BT Güvenlik Liderleri Türkiye’nin Gelişen Tehdit Görünümünü Değerlendiriyor

Bilgi için Onur Hamitoğlu ([email protected]) ve Engin Ay ([email protected])ile iletişime geçiniz.