“Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi” Girişimler Haritası’nı (Şubat 2021) yayınladı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Şubat 2021 haritasında görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 164 girişim yer alıyor.

 

12 Farklı Kategori

2020 Kasım ayında yayınlanan TRAI Girişim haritasında 145 girişim bulunurken, bu say, Şubat 2021 tarihinde ise 164’e ulaştı. 2020 yılı içerisinde kapanan 8 girişim ise haritadan çıkarıldı.

Görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi 12 farklı kategoride çalışmalar yapan girişim ve yapay zeka şirketleriyle ilgili girişimlerin kategorilerinin dağılımı şöyle:

  • Görüntü işleme: 47
  • Öngörü ve Veri Analitiği:21
  • Arama Asistanı ve Arama Motoru: 6
  • Doğal Dil İşleme:16
  • Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 17
  • Makine Öğrenmesi: 32
  • Optimizasyon: 9
  • Otonom Araç: 6
  • Robotik Süreç Otomasyonu: 7
  • Akıllı Platform Alanı: 3