eLogo Bankacılık ve Fintech Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı 

Doğa Karaçallık

 

eLogo Bankacılık ve Fintech Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı Doğa Karaçallık, Fintechtime okurları için kaleme aldı “Bankacılığın Temelleri Yeniden Atılıyor“.

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve yenilikler bütün sektörlere nüfus ettiği gibi Bankacılık sektörünü de önemli derecede etkiliyor. Özellikle salgın dönemiyle birlikte dijitalleşmeye ve dijital kanallar üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirmeye olan arzumuz her geçen gün artıyor. Dijitalleşmedeki iştah arz ve talep doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin doğmasına neden oluyor. Devrim niteliğindeki bu kazanımlar hepimizin hayatını kolaylaştırarak, her şeye anında erişir durumda olmamızı sağlıyor.

Geleneksel bankacılık denildiğinde; kullanıcıların zaruri fatura ödemelerini ayrı ayrı gerçekleştirdiği, para transferini bankalar, ATM’ler veya postaneler aracılığıyla sağlayabildiği, portföy yönetim hesapları gibi ayrıcalıklı hizmetlerden bankalara giderek yararlanabildiği ve altın gibi değerli menkul kıymetleri edinmede yine kuyumcular, bankalar ve döviz bürolarından faydalanması olarak biliniyordu. Kullanıcıların tüm bu işlemleri yapabilmeleri için bankanın veya ilgili fatura ödeme kurumunun şubesine gitmeleri ve istedikleri hizmeti talep etmeleri gerekmekteydi. Bu işlemlerin maliyetine bakıldığında kullanıcının işinden ayrılıp, banka şubesine gitmek için harcadığı zaman, bankanın çalışma saatleri içinde işlemi sağlayabilme zorluğu, şubede sıra bekleyerek kaybedilen vakit, istenilen hizmet gerçekleşene kadar geçen süre söz konusuydu. Yani hayatın en önemli nosyonu olan zamanı yok yere harcıyor ve tüm bu işlemlerin gerçekleşmesi için ciddi işlem ücretleri ödeniyordu.

Zamanın hayati bir öneme sahip olduğu günümüzde banka hizmetleri ne kadar iyi, ne kadar hızlı ve ne kadar çok çeşitlilik gösterirse kullanıcıya maliyeti o ölçüde azalmaktadır. Bunun farkında olan bankaların; teknolojik adaptasyonla köhne kullanıcı alışkanlıklarını revize ettiği yeni bir dönemin başlangıcındayız. Gelişen internet bankacılığı ve mobil teknolojin yaygınlaşmasıyla bankaların; tüm bankacılık işlemlerini konsolide ederek tek bir platformda birleştirdiği devri yaşıyoruz. Kişiye özel finansal çözümlerin ücretsiz sunulduğu, zaman ve mekan fark etmeksizin tüm bankacılık faaliyetleri için kazanımların üretildiği, mobil teknolojinin kullanıcıya; her türlü finansal aracı fiziksel çıktıyla sunabildiği dijital ve en önemlisi şubesiz bankacılık anlayışı gitgide popülerleşiyor.

Mobilitenin önderliğinde şubesiz dijital bankacılık günümüzde neredeyse tüm bankaların uygulamaya koyduğu hizmetler arasında yer alıyor. Son verilere göre bankacılık işlemlerinin % 70’i banka şubeleri dışında gerçekleştiriliyor. Bu da bankaların masraf ve gider kalemlerinde önemli bir azalmaya ve dijital bankacılık sektöründe de ciddi bir büyümeye neden oluyor. İlk üç yıllık dönemde bu rakamın % 85’lere kadar çıkması ise Fintech ekosisteminin ortak hedefleri arasında yer alıyor.

 

Peki Şubesiz olarak nitelendirilen Dijital Bankacılık Nedir?

Bankacılık sektörüne teknolojik gelişmelerin uyarlanması, geleneksel bankacılık tanımlarını anlamsızlaştırırken bu tanımların tümüyle yeniden şekillenmesine sebep oluyor.

Genel anlamıyla şubesiz dijital bankacılık terimi, banka şubesine gitmeden, web veya mobil uygulamalar aracılığıyla internet üzerinden yapılmasını, yapılan işlemlerde zaman sınırı olmayan ve birçok işlemin ücretsiz olarak sunulduğu dijitalleşme anlayışıdır.

Sistemin getirdiği en önemli özellik; kullanıcının bankacılık ve finansal servisler ihtiyacını teknolojik yeniliklerle daha güvenilir olmasını ve etkin kullanmasını sağlayan, kolaycılık mottosuna sahip yeni nesil teknolojidir.

Dünya’daki kavramı ise “direct banking” yani doğrudan bankacılık olarak adlandırılmaktadır. Bunun en önemli nedeni şube ve şubedeki çalışanı gerektirmeden, büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut çözümleri ve otonom araçlar gibi teknolojik yenilikleri barındıran, kullanıcının tüm bankacılık faaliyetlerini tek başına, avantajlı bir şekilde ve işlem ücretlerinin en aza indirgenerek yönetebilmesidir.

Günümüzde birçok bankacılık işlemi şubesiz dijital bankacılık anlayışıyla web ve mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor iken, yapılan son regülatif yeniliklerle ürün ve hizmetler daha efektif sunuluyor. Son zamanlarda TR Karekod, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), KOLAS (Kolay Adres Tanımlama), Açık Bankacılık, online ödeme sistemleri ve son olarak da uzaktan müşteri edinimi gibi yasal düzenlemeler dijital bankacılığın temellerini atan uygulamalar olarak dikkat çekiyor. Görünen o ki ilerleyen zamanlarda düzenlemelerin daha çok detaylandırılıp teknolojik gelişmeler ışığında daha da etkinleşeceği ve hayatımızın vazgeçilmez aracısı olarak yer almaya devam edeceği bekleniyor.

Bu sistemin ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte hızla tercih edilmesi sonucu, Bankacılık ve Finansal ekosisteminde hem maliyet ve karmaşıklığın en aza indirgenmesine, hem de işlem süreçlerinin kısalarak  zamandan tasarruf etmemize yol açacaktır. Elbette bu yeni düzenlemelerle ortaya çıkan ürün ve hizmetler beraberinde bankalar arasında rekabet ortamını da pekiştirecektir. Bankalar ve Fintech Kuruluşları ardı ardına şubesiz bankacılık hizmetlerini sunmaya ve teknolojik çözümlerle farklı yenilikleri ekosisteme katacaktır. Bu durumun bankacılık felsefesinin ve var olan kültürlerinin tamamen değişmesine ve REKABERLİK kavramının güçlenmesine yol açacaktır.

Öyle ki dijital bankacılığın son dönemde bugünün bankacılığı olarak isimlendirmesinin en büyük nedeni de ekosistemde birlikteliği pekiştirecek çözümler sunulmasını sağlamaktır. Böylelikle finans sahnesinde ön plana geçecekler , rekabetin birlikteliğiyle daha güçlü ve farklılaşmış ihtiyaçlar sunacak ve yalın yeni nesil iş modelleri ortaya koyacaktır . Bu temeller doğrultusunda yeniden şekillenecek Fintech ekosistemi hedef kitleden hedef bireye, sektörde tekel algı yerine kolektif algıya biraz daha yakınlaşmamızı sağlayacaktır.

Bankacılıkta fiziksel şube devrini sona erdiren dijital bankacılık  tüm dünyada olması gerekenden hızlı bir gelişim gösteriyor. Küreselleşen dünya ile doğru orantıda bir atılım göstermeyen finans sektörü kullanıcıların seçimlerini yönlendiriyor ve alışkanlıklarını değiştiriyor.  İnternetin ticaretteki varlığının keşfedilmesiyle sanal posun yaratıldığı bu gelişim başlangıcında, şuan için alternatif kanallar bankacılıkta yer alıyor. Kuşkusuz bu gelişim seyri , misyonunu tamamlayarak bankaların şubeleri olmadan bankacılık işlemleri sunduğu ve güvenliğin ön planda olmaya devam edeceği inovatif ürün ve hizmetlerin yer aldığı bir devri çok yakında yaşayacağız.

Bankacılıkta temellerin yeniden atılmasıyla, daha güvenilir, daha hızlı ve maliyetlerin en aza indiği bir döneme şahitlik yapacağız.