Rekabet Kurumu “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu”nu yayımladı.

Rekabet açısından finansal teknolojilerin değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Fintekler için rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemin habercisi niteliğinde olan “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” için Rekabet Kurumu aşağıdaki açıklamayı yapıyor.

Ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, ülkemiz ödeme hizmetlerindeki fintek ekosisteminin güncel durumunun değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla 09.11.2020 tarihinde başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” yayımlanmıştır.

Rekabet Kurumu “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu”na aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/odeme-hizmetlerindeki-finansal-teknolojilere-yonelik-inceleme-raporu-pdf