Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 21 milyar 181 milyon 23 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 96 milyar 74 milyon 926 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin %68’i mevduatlar ile fonlandı. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında %27 büyüme ile 736 milyar 984 milyon 323 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %15.1, özkaynak kârlılığı %43.1, aktif kârlılığı ise %4.3 seviyelerinde gerçekleşti.

 

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Garanti BBVA ikinci çeyrekte de ekonomik aktivitenin yarattığı ivmeyle, müşterileriyle birlikte büyüyüp, geleneksel duruşuyla değer yaratmaya devam etti.  Bankacılık sektörü, son dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de Türk lirası üzerinden büyümesini sürdürdü. Ağırlıkla tüzel sektör üzerinden gerçekleşen büyüme bireysel kredilerde görece daha sınırlıydı. Bunun tek istisnası, enflasyonist ortamın büyüttüğü, neredeyse tüzel kredi büyümesine yakın gerçekleşen kredi kartı alacakları oldu. Diğer yanda yabancı para kredi talebi azaldı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününün etkisiyle döviz cinsinden varlıklar küçülürken, Türk lirası varlıklar arttı. Burada bankamız KKM konusunda sektördeki en aktif bankalardan biri olarak toplam hacmin yaklaşık %11’ini gerçekleştirdi.  

Konsolide aktif büyüklüğümüz 1 trilyon TL mertebesini aşarken, toplam ve TL kredi ağırlığının rakiplerimiz arasında en yüksek seviyede olması, müşteri odaklı büyüme stratejimize işaret ediyor. TL nakdi kredi hacminde ikinci üç ayda net 50 milyar TL’den fazla büyüyerek, özel bankalar arasındaki öncü konumumuzu kuvvetlendirdik. Bu büyümeyle Türkiye ekonomisine destek olurken, tüm paydaşlarımıza yarattığımız değeri de sürdürülebilir kılma hedefiyle çalışıyoruz.  Bankamızın en önemli stratejik önceliği haline gelen sürdürülebilirliği iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme odağında ele alarak sürdürülebilir finans piyasasının gelişimine öncülük etme vizyonuyla ilerliyoruz. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı bu sorumluluk odaklı dönüşümün bir parçası olmaları için teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, Garanti BBVA Mobil’de kullanıcıların karbon ayak izlerini görmelerini sağlayan “Ekolojik” sayfasını oluşturduk. Müşterilerimizi doğaya yapmış oldukları etki hakkında bilgilendiriyor, sunduğumuz önerilerle karbon ayak izlerini azaltmalarına destek olmayı hedefliyoruz.” dedi.

 

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik rakamsal olarak bankada bir performans göstergesi olup ilgili herkes KPI’larına bunu yansıttı. Dijitalleşmenin getirdiği her türlü imkânı kullanıp çevreye olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun son örneği olarak, müşterilerimiz BonusFlaş uygulamamız içinden, basılı slipin birebir aynısı olan dijital versiyonu görüntüleyebiliyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan kâğıt sliplerin yerine dijital slip uygulaması bu yönüyle doğaya çok önemli bir katkı sağlıyor. Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiyi değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de ölçüyor ve raporluyoruz. Bankamızın ikinci çeyrek sonu itibarıyla ulaştığı sonuçlarda çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarıma bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen, güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

 

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri – 30 Haziran 2022

Başlıca Bilanço KalemleriCari Dönem
30.06.2022
Önceki Dönem
31.12.2021
Değişim 
Toplam Aktifler 1,096,074,926 850,475,600%28.9
Krediler* 633,756,920 492,589,718%28.7
  -Canlı Krediler 614,954,793 475,285,220%29.4
  -Takipteki Krediler 18,802,127 17,304,498%8.7
Müşteri Mevduatları 736,984,323 580,376,196%27.0
Özsermaye 112,088,040 80,300,855%39.6
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir   
Başlıca Gelir KalemleriCari Dönem
30.06.2022
Önceki Dönem
30.06.2021
Değişim 
Net Faiz Geliri 30,980,615 14,466,061%114.2
Operasyonel Giderler 11,058,136 6,628,747%66.8
  -Personel Giderleri 4,312,436 2,567,182%68.0
  -Diğer Faaliyet Giderleri 6,745,700 4,061,565%66.1
Net Ücret ve Komisyonlar 7,087,881 4,230,328%67.5
Net Kar 21,181,023 5,720,571%270.3

 

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

* Ortalama aktif kârlılığı %4,3 oldu.

* Ortalama özkaynak kârlılığı %43,1 seviyesinde gerçekleşti.

* Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 799 milyar 546 milyon 822 bin TL oldu.

* Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,9, %10,3 ve %9,1 seviyesinde gerçekleşti.

* Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %27 büyüdü ve pazar payı %10,6 seviyesine geldi.

* Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %49’a ulaştı.

* Sermaye yeterlilik oranı %12,2 olan yasal limitlerin üzerinde %15,1* seviyesinde gerçekleşti.

* Donuk alacak oranı %3,0 seviyesinde gerçekleşti.