Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, FUPS Bank AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital mevduat bankasının kuruluşunu onayladı.

FUPS Bank’a dijital mevduat bankası izni verildi  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de, FUPS Bank AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital mevduat bankasının kuruluşunu onayladı.

BBDK’nın kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur tarafından Türkiye’de 1,5 milyar TL kuruluş sermayeli “FUPS Bank A.Ş.” unvanlı bir (dijital) mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.