Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıklayan Trendyol, kendi operasyonlarının tamamında 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor.

Trendyol, sürdürülebilir bir geleceğin bugün atılacak adımlarla mümkün olacağı inancıyla oluşturduğu strateji, hedef ve aksiyonlarını içeren Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıkladı. Bu kapsamlı çalışma ile Trendyol, kendi operasyonlarını ve değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Samimi, şeffaf, paydaş işbirliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya gayret ettik. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle  karbon nötr olmayı hedefliyoruz” dedi.

 

Trendyol, sürdürülebilir gelecek için dünyamız, tüm paydaşları ve toplum için değer yaratma hedefiyle hazırladığı uzun dönemli Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıkladı. Sürdürülebilirlikle ilgili yol haritası niteliğindeki planda, Trendyol’un “Dünya ve İnsan” odağında belirlenen öncelik alanlarında atacağı kararlı adımlar paylaşıldı. Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı, Türkiye e-ticaret ekosisteminde hazırlanan ilk ve en kapsamlı plan olma özelliğini taşıyor.

Sürdürülebilir Etki Planı’nın ön çalışmaları kapsamında; Trendyol ekibi, müşterileri, satıcıları, tedarikçileri ile akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu. Paydaşlar nezdinde yapılan anket sonuçları, dünya trendleri ve grubun öncelikleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen önceliklendirme analizinde, dünya ve insana dair öncelikli konular; “Ambalaj Yönetimi, Satıcı ve Tedarikçi Uyumluluğu, Atık Yönetimi, Ürün Çevresel Etkisi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Ürün Güvenliği ve Kalitesi, Yetenek Geliştirme ve Elde Tutma, Toplumsal Yatırımlar, Karbon Emisyonları ve Sürdürülebilir Ürün Seçenekleri” olarak belirlendi. Trendyol kurduğu Paydaş Diyalog Platformu çatısı altında kanaat önderleri ve bu alanda uzun süredir değer yaratan profesyonellerin de görüşlerini alarak Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda etki stratejisini son haline getirdi.

 

“2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan ÇetinSürdürülebilir Etki Planı ile ilgili olarak “Günümüzün en temel önceliği olan sürdürülebilirlik konusunda Trendyol olarak uzun soluklu ve kapsayıcı bir sürecin içindeyiz. Danışmanlarımız, paydaşlarımız ve kanaat önderlerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonucunda belirlediğimiz yol haritamız, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için atacağımız adımları, taahhütleri ve sorumlu iş uygulamalarını açık ve net olarak ortaya koyuyor. Bu etki planını oluştururken samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası olmasına gayret ettik. Sürdürülebilirlik sürecini; çevresel etkiler, toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da içeren geniş bir yelpazede tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Trendyol olarak büyümeye yönelik adımlarımızı atarken hizmetlerimiz, paydaşlarımız ve entegre değer zincirimizle sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesine, dünyamızın ihtiyaç duyduğu olumlu değişimin desteklenmesine ve elde edilecek faydanın artmasına katkı sağlamayı arzuluyoruz. Derinlemesine ve uzun süreli analizler doğrultusunda stratejik kararları da beraberinde getiren bu süreçte, güçlü adımlar atmaya hazırız. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. Bu anlamlı ve uzun soluklu yolculuğumuza katılan, destekleyen herkese, dünyamız, insanımız ve gelecek yaşam adına teşekkür ederiz.” dedi.

 

Ana başlıklar “Dünya” ve “İnsan”

Trendyol, sürdürülebilirlik stratejisindeki öncelik alanlarını “dünya” ve “insan” olarak iki ana başlık altında toplayarak kapsayıcı ve uygulanabilir olmasını hedefliyor. Aksiyon planında, paydaşları ve değer zinciri için yarattığı pozitif etkiyi artırırken doğa üzerindeki ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

E-ticaret sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net hedefler belirleyen Trendyol,   öncelikli taahhütleri arasında 2025 yılına kadar kendi ürünlerinin ambalaj malzemelerinin tamamının sertifikalı kaynaklardan sağlanması, ürünlerin tamamının sürdürülebilir etiketlere sahip olması, 2023 sonunda kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan plastik ambalajlarının yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi ve 2025 yılı sonuna kadar tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olması hedeflerini paylaştı.

Trendyol, 2030 yılına kadar kendi ürünlerinin yüzde 20’sinin yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden üretilmesini, 2030 yılı sonuna kadar ana tedarikçilerinin hepsinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterleri açısından denetlenmesini ve bu kriterlere yüzde 100 uyumlu olmasını hedefliyor.

2040 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötr olma taahhüdünde bulunan Trendyol, 2050 yılına kadar değer zinciri dahil karbon nötr olmayı hedefliyor.

 

Sürdürülebilir Etki Planı’nda ayrıca eşit işe eşit ücret ilkesini destekleyerek çalışma ortamında eşitliğin sağlanması, Trendyol’daki çeşitliliği ve katılımı artırma, çeşitlilik kültürünü geliştirme, en iyi işveren olma, çalışanların yetenek gelişimine yatırım yapma hedefleri de ayrıntılı biçimde  ortaya konuyor. Plan, 2023 yılında Trendyol ile e-ticaret yapan KOBİ sayısı ve Trendyol kadın girişimcilik programındaki kadın satıcı sayısının artırılması hedeflerini de içeriyor. Trendyol, paydaşları ile birlikte belirlediği toplumsal sorumluluk öncelikleri kapsamında oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleri ile yarattığı pozitif etkiyi artırırken, çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek gönüllülük aktiviteleri ile toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde aktif rol oynamayı da amaçlıyor.

 

Trendyol farklı alanlardaki projelerle toplumu destekliyor

Toplum ve tüm paydaşları için değer yaratma anlayışıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Trendyol, iki yıl önce başlattığı Sepette İyilik Hareketi ile müşterilerinin toplumsal sorunların çözümüne ortak olmasını sağlıyor. 56 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Trendyol Sepette İyilik Hareketi, STK’ların elde ettikleri gelirle ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları, ekonomik hayatta etkin şekilde yer almaları için özel programlarla destekliyor. KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Gelecek Kadınların’ programı ve kadın KOBİ destek programı ‘Güçlü Kadınlar’ ile on binlerce kadını dijital ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Trendyol, platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle onlara katkı sağlıyor. Trendyol, girişimci kadınları pazaryeri modeli ile milyonlarca müşteriyle buluşturuyor, işlerini büyütmelerine destek oluyor.

Trendyol Sanat projesi, özellikle pandemi döneminden itibaren genç sanatçıların eserlerini, sanatseverlerle buluşturarak dijital dünyada toplumsal fayda ortamı sağlıyor.

TOG Eğitim Bursu ve TEV Kalpten Kalbe Burs Fonu ile üniversite öğrencileri tüm eğitimleri süresince karşılıksız burslarla desteklenirken aynı zamanda Trendyol’da staj imkanı ve mentorluk olanağı sunuluyor.

Trendyol ayrıca orman yangınları sonrasında TEMA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 115 bin fidan bağışında bulunarak, ülkemiz ormanlarının geri kazanılmasına da destek oldu.

Trendyol her sene yayınladığı Etki Raporu ile de ekonomik ve sosyal girişim odağında yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyor.