Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2022 yılı Eylül ayı “Finansal Piyasa Özet” verilerini açıkladı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan 2022 Eylül ayı finansal piyasa özet verilerine göre; yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, yılın dokuz ayında yüzde 97,4 oranında büyüyerek Eylül sonunda 1 trilyon 36 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları son bir yılda yüzde 157 oranında büyüdü.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2022 yılı Eylül ayı “Finansal Piyasa Özet” verilerini açıkladı. TSPB verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 1 trilyon lirayı aşarak tarihi rekor seviyeye ulaştı. TSPB verileri, 2021 yılı sonunda 524.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, dokuz ayda yüzde 97,4 oranında artarak 2022 yılı Eylül ayı sonunda 1 trilyon 36 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı “Finansal Piyasa Özet” verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları Eylül 2021- Eylül 2022 dönemini kapsayan bir yılda ise yüzde 157 oranında büyüdü.

 

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları enflasyonun üzerinde büyüdü 

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki söz konusu büyüme, gerek yıllık (TÜFE yıllık yüzde 83,45) gerekse dokuz aylık (TÜFE dokuz aylık yüzde 52,40) enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle TSPB verileri, gerek yıllık bazda gerekse bu yılın dokuz ayı itibariyle pay senetlerine yatırım yapan yerli yatırımcıların, tasarruflarının enflasyon karşısında korunduğunu gösterdi. Bu yıl Eylül sonu itibariyle 1 trilyon 36 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 498 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 537 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait.

Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı da artmaya devam ediyor. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, dokuz ayda 313 bin artarak, Eylül ayında 2 milyon 688 bine çıktı.

 

Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 12 trilyon 420 milyar liraya ulaştı 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 2022 yılı Eylül ayı “Finansal Piyasa Özet” verilerine göre, geçen yılsonunda 7 trilyon 757 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, dokuz ayda yüzde 60,1 oranında büyüyerek, bu yıl Eylül ayı sonu itibariyle yaklaşık 12 trilyon 420 milyar liraya yükseldi. Eylül 2021 ve Eylül 2022’yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 103,5 oranında büyüdü.

TSPB verilerine göre, bu yılın dokuz ayında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek oranlı büyüme, pay senetlerinin yanı sıra TL mevduatlarda yaşandı. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının etkisiyle, bu yılın başından itibaren yerli yatırımcıların TL mevduatları istikrarlı bir şekilde büyüdü. 2021 yılı sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlarındaki varlıkları, dokuz ayda yüzde 97,5 oranında artarak Eylül 2022 sonunda 3 trilyon 613 milyar liraya çıktı. 2021 yılı sonunda 3 trilyon 76 milyar lira olan yerli yatırımcıların döviz mevduatlarındaki varlıkları ise yüzde 26,5 oranında TL mevduata kıyasla sınırlı artışla, 2022 Eylül sonu itibariyle yaklaşık 3 trilyon 892 milyar liraya çıktı. Geçen yılsonunda 1 trilyon 495 milyar lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise bu yıl Eylül sonu itibariyle 2 trilyon 736 milyar liraya ulaştı. Bu yılın dokuz ayında yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, yüzde 44,2 artarak 736.1 milyar liraya, özel eurobond varlıkları ise yüzde 34,4 artarak yaklaşık 230 milyar lira oldu.

 

Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarındaki büyüme üçüncü çeyrekte hızlandı 

TSPB verilerine göre, geçen yılsonunda 682.8 milyar lira olan yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise dokuz ayda yüzde 41,7 oranında artarak bu yıl Eylül ayı sonu itibariyle 967.9 milyar liraya çıktı. Veriler yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında dokuz ayda yaşanan büyümenin üçüncü çeyrekte hızlandığını gösteriyor. Yabancı yatırımcıların bu yılın dokuz ayında finansal varlıklarındaki 285.1 milyar liralık büyümenin 172.1 milyar lirası üçüncü çeyrekte yaşanan artıştan geldi. Eylül 2021 ve Eylül 2022’yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 72,8 oranında büyüdü. Yabancı yatırımcıların TL mevduat varlıkları dokuz ayda yüzde 106 oranında artarak 85.6 milyar liraya çıkarken, döviz tevdiat hesabı varlıkları ise aynı dönemde yüzde 55,2 artarak 371.8 milyar lirayı aştı. TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları geçen yılsonuna göre yüzde 36,5 artarak, bu yılın Eylül ayı sonu itibariyle 474.5 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki yıllık bazda büyüme ise yüzde 66,5 oranında gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise geçen yılın sonuna kıyasla dokuz ayda yüzde 45,3 oranında düşerek Eylül 2022 sonu itibariyle 24.7 milyar liraya geriledi.