Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar hakkında yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, e-Ticaret yapanlar ve Pazaryerleri için getirilecek önemli değişiklikleri içerirken, çok büyük ölçekli ETAHS’leri ödeme hizmetleri konusunda kısıtlıyor. Yönetmeliğe göre, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının reklam bütçeleri önceki yılki cirolarının yüzde 2’si ile sınırlandırıldı. Reklam sınırlamasına tabi tutulan ciro, önceki yılın cirosuna TÜFE eklenmesiyle bulunacak.

Yönetmelik, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyet ve denetimleriyle bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğe göre aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılarının sunduğu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmayacak.

 

29 Aralık 2022 Perşembe yayımlanan, 32058 Sayılı Resmi Gazete’ye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm