KPMG’nin sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ekonomik zorlukları ve operasyonel dönüşümü güvenle yönetmelerine yardımcı olacak rehber niteliğindeki “Sigorta Sektörü CEO Görünümü – 2022″ raporu yayımlandı.

KPMG’nin sigorta şirketlerinin CEO’larının görüşlerini alarak sektörün durumunu değerlendirdiği “Sigorta Sektörü CEO Görünümü – 2022” raporuna göre CEO’ların yüzde 90’ı önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanacağına inanıyor. Resesyona hazırlık için kısa vadede çalışan sayısını azaltmayı değerlendirseler de uzun vadede daha olumlu düşünen CEO’lar, 3 yıllık büyüme hedeflerine ulaşmak için en önemli operasyonel önceliklerinin yetenekleri çekmek olduğunu söylüyor.

KPMG’nin sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ekonomik zorlukları ve operasyonel dönüşümü güvenle yönetmelerine yardımcı olacak rehber niteliğindeki “Sigorta Sektörü CEO Görünümü – 2022″ raporu yayımlandı. Sektördeki değişimler sürerken KPMG küresel çapta sigorta sektöründeki 134 CEO’ya önümüzdeki 3 yıl içinde sektör ve ekonomik manzaraya ilişkin görüşlerini ve perspektiflerini sordu.

Hazırladıkları çalışma hakkında değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, “Sigorta sektörü yeni teknolojilere ve siber güvenlik stratejilerine uyum sağlamaya devam ederken CEO’lar operasyonel riskleri ve yeni ortaya çıkan/çığır açıcı teknoloji risklerini önümüzdeki 3 yıl içinde kuruluşlarının büyümesine yönelik en önemli iki tehdit olduğunu söylüyor. Bu durum, mevzuat ve vergi risklerinin en büyük tehditler olduğunu düşündükleri 2021 yılına göre bir değişimi de gösteriyor. 2021 yılındaki anketimiz ile karşılaştırıldığında, sigorta CEO’ları 2022 yılında ayrıca ekonomi ve sektörün büyümesi konusunda daha fazla iyimser olduklarını ifade etseler de kendi şirketlerinin büyüme beklentileri konusunda ise daha az iyimserler. Diğer yandan son dönemde yaşanan jeopolitik dalgalanmalar, her büyüklükteki şirketin siber saldırılara maruz kalma riskini önemli ölçüde artırdı. Bu hızlı artışın yanı sıra bu tür saldırıları tespit etmenin giderek zorlaşması, siber olaylarla başa çıkarken otomasyon ve inovasyon gerektiriyor. Ayrıca, sektör uzmanlarına göre, gelecekte siber saldırıların sayısında ve karmaşıklığında artış olacak. Bu nedenle, sigorta sektöründeki CEO’ların sağlam bir siber güvenliğe sahip olmanın kritik öneminin farkına varmaları ve yeteneklerini güçlendirmeye odaklanmaları çok önemli. Yaptığımız bu araştırma sürekli değişen bir yolda ilerlerken sigorta sektörüne her açıdan rehberlik edecektir.” dedi.

Her 10 CEO’dan 9’u resesyon bekliyor
KPMG’nin “Sigorta Sektörü CEO Görünümü – 2022″ raporuna göre sektördeki CEO’ların yüzde 90’ı önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanacağına inanırken yüzde 53’ü bunun hafif ve kısa süreli olacağına inanıyor. CEO’ların yüzde 79’unun ise resesyonla başa çıkmak için planları var. Sigorta sektöründeki CEO’lar bir resesyona hazırlanıyor olsalar da birçoğu küresel ekonomi ve genel olarak sigorta sektörü için önümüzdeki 3 yıldaki büyüme beklentileri konusunda iyimser olduklarını belirtiyor. Yüzde 72’si küresel ekonominin büyüme potansiyelinden emin ya da çok emin olduğunu belirtirken bu oran 2021’deki yüzde 70’lik orana göre küçük bir artış gösterdi. Dahası, 2021’deki yüzde 84’lük orana kıyasla, yüzde 90’lık bir kesim sektörün büyüme beklentileri konusunda kendinden emin ya da çok emin olduğunu ifade ediyor.

Sigortacılar yeni teknolojilere ve siber güvenlik stratejilerine uyum sağlamaya devam ederken operasyonel riskler ve yeni/çığır açıcı teknoloji riskleri büyümenin önündeki başlıca engeller olarak belirledi. Değişken işsizlik seviyelerinin yarattığı zorluklar nedeniyle, şirket içi etik dışı kültür riskleri 2021’deki yüzde 1’e kıyasla önemli ölçüde artarak yüzde 13’e yükseldi. Vergi riski artık sigorta CEO’ları için ilk iki endişeden biri olmasa da çoğunluk hala şirketlerinin değişen vergi gereklilikleri nedeniyle artan baskı altında olduğunu düşünüyor. Sektörde önümüzdeki 3 yılda büyümeye yönelik risk sıralaması şu şekilde oluştu:

20222021
1Operasyonel riskMevzuat riski
2Yeni/çığır açan teknolojilerVergi riski
3Kurum içi etik olmayan kültürİtibar/marka riski
4Çevre/iklim değişimiYeni/çığır açan teknolojiler
5Faiz oranlarıTedarik zinciri riski

Teknoloji büyümeye yardımcı oluyor
Sigorta sektörü CEO’ları dijital yatırımı işlerinin büyümeyi destekleyen alanlarına yönlendiriyor. CEO’ların yüzde 77’si güncel kalabilmek ve rekabette bir adım önde olabilmek için dijital dönüşümü destekleyen stratejileri olduğunu söylüyor. Ancak CEO’lar aynı zamanda son birkaç yılda yaşanan dijital dönüşüm ivmesinin yorgunluğa yol açtığının da farkında olduklarından yüzde 83’ü dönüşüm yolculuklarına devam edebilmek için bu durumun ele alınması gerektiği konusunda hemfikir. Diğer yandan dijital dönüşüm son yıllarda daha maliyetli hale de geldi. Bu durum, iş gücünün beceri ve yeteneklerini geliştirmek yerine yeni teknoloji satın almaya daha fazla sermaye yatırımı yapan yüzde 54’lük kesim tarafından da yansıtılıyor. 2021 yılında bu oran yüzde 49 seviyesinde idi.

Siber güvenlik kritik önemde
Ankete katılanların büyük çoğunluğu, güçlü siber stratejinin kilit paydaşların güvenini kazanmak için kritik öneme sahip olduğu konusunda hemfikirdir (yüzde 82). Dahası, yüzde 84’ü bilgi güvenliğini rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacak stratejik bir işlev olarak görüyor. 2021 yılında siber saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını söylen CEO’ların oranı yüzde 48’e iken 2022 yılında bu oran yüzde 59’a yükseldi. Yüzde 76’sı ise ortak ekosistemlerini ve tedarik zincirlerini korumanın kurumlarının siber savunmasını oluşturmak kadar önemli olduğunu söylüyor.

ESG çalışmaları finansal performansı artırıyor
CEO’lar ESG (çevre, sosyal, yönetişim) programlarının finansal performanslarını artırdığı konusunda hemfikir (yüzde 44); bu oran bir yıl önce yüzde 40’tı. CEO’ların yüzde 59’u paydaşların ESG konularında daha fazla raporlama ve şeffaflık talebinin önemli ölçüde arttığını düşünüyor (2021’de yüzde 48). Hatta sigorta sektöründeki CEO’ların yüzde 28’i çalışanların ve yeni işe alınanların da daha fazla ESG raporlaması ve şeffaflığı talep ettiklerini belirtiyor. Bu oran 2021’de yüzde 3 seviyesindeydi. Yüzde 81’i paydaşların sosyal konulara gösterdikleri hassasiyetin artmaya devam edeceğine inanıyor (2021’de yüzde 60). CEO’ların yüzde 22’si ise paydaşların “yeşil yaklaşım ile göz boyamaya” dair şüphelerinin arttığını belirtiyor. (2021’de yüzde 12).

En önemli operasyonel öncelikler yetenekleri çekmek
Sigorta sektöründeki CEO’ların yüzde 77’si beklenen resesyona hazırlık için önümüzdeki 6 ay içinde işe alımları dondurdu veya dondurmayı planlıyor. Yüzde 84’ü ise önümüzdeki 6 ay içinde çalışan tabanını küçültmeyi düşünüyor veya düşünecek. CEO’lar kısa vadede çalışan sayısını azaltmayı düşünseler de daha uzun vadede olumlular. Yüzde 87’si önümüzdeki 3 yıl içinde iş gücünün boyutunu artırmayı planladıklarını söylüyor. Dahası yüzde 24’ü, 3 yıllık büyüme hedeflerine ulaşmak için en önemli operasyonel önceliklerinin yetenekleri çekmek olduğunu söyledi. Sigorta CEO’larının yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74) enflasyon/yükselen hayat pahalılığı baskısı altında yetenekleri elde tutmanın en önemli konu olduğu konusunda hemfikir.