TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, 2022 yılı değerlendirmeleri ve 2023 yılı beklentilerine dair görüşleri ile Fintechtime Ocak & Şubat 2023 sayısına değer kattı. 

TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin’in, Fintechtime Ocak & Şubat 2023 sayısında yer alan 2022 yılı değerlendirmeleri ve 2023 yılı beklentilerine dair görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Gerek teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz sonucu olarak bireylerin değişen ve dönüşen talepleri gerekse de nihai hedef olan nakitsiz toplum amacıyla fintek sektörü, kısa sürede ülkemizin en gözde sektörlerinden biri haline geldi. Geride bıraktığımız yılda bireylerin daha az maliyetli ve kolay, bir o kadar da güvenilir nitelik taşıyan ödeme yöntemlerine olan taleplerinin gün geçtikçe arttığını gözlemledik. Şüphesiz bu noktada TÖDEB üyeleri ilk akla gelenlerden oldu. Haliyle de 2022 yılı hem sektörümüz hem de sektörümüzün birleştirici gücü TÖDEB açısından son derece üretken, verimli ve fırsatlarla dolu bir yıl olarak geçti.

Bu süreçte, regülasyonlarla birlikte finansal hizmetler ve çözümlerde derinlik ve kapsam genişledi. TÖDEB üyeleri aldıkları yatırımlar, iş birlikleri ve profesyonellikleriyle adından sıkça söz ettirdi.

Bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz bazı girişimlerimizi ele almak isterim. Özellikle, ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında mesleki gelişimi sağlamak amacıyla TÖDEB Akademi’yi kurduk. Ödeme ve elektronik para mevzuatı, güvenlik, bilgi sistemleri, uyum, muhasebe ve benzeri alanlarda üyelerimiz yetkililerinin ve akademisyenlerinin eğitim vereceği TÖDEB Akademi bünyesindeki eğitim programlarını 2023 yılında sık sık göreceksiniz. 2022 yıl sonuna kadar da mevzuat ve uygulamaya yönelik temel eğitim içeriklerini kasım ve aralık ayındaki programlarımızla sadece üyelerimize yönelik sunuyoruz.

Bununla birlikte, ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında kamuoyunu aydınlatmanın ve sektörümüzün büyüklüğünü paylaşmanın her bir paydaşımıza gerek yatırım gerekse itibar açısından değer katacağından hareketle projelerimize devam ettik. Birliğimizin genel ve istatistiki bilgileri toplama ve düzenli olarak kamuya açıklama yetkisi kapsamında elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi’ni (TVTS) oluşturduk. TVTS yılın son çeyreğinde canlıya alındı. TVTS aracılığıyla üyelerimizden alınan doğru ve güncel veriyle, sektörümüzde iş hacimlerinin büyüyeceğine, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğimize, iş birlikleri ve yatırımların artış göstereceğine inanıyoruz. Bu zamana kadar da sektörümüzün büyüklüğünü sayısal verilerle açıklayan herhangi bir bilgi olmadığından TVTS’nin bir ilk olduğunun altını çizmek isterim.

Bununla birlikte, tüm bu süreç içerisinde üye kuruluşlarımızın faaliyetlerinin gelişimini ve yeknesaklığını sağlamak ile olası pürüzleri azaltmak adına kamu otoriteleriyle ilişkilerimizi de sürdürdük. Özellikle, üye kuruluşlarımıza mevzuata uyum sürecinde kolaylaştırıcı etkimiz olması için çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Yeni dönemde de kamu ile ilişkilerimizi sıkı bir şekilde yürüteceğiz. Bununla birlikte, mevzuatsal değişiklikler odağında faaliyet yürüten TÖDEB bünyesinde kurulu komite ve çalışma gruplarımız 2023 yılında sektörün gelişimine yönelik ihtiyaçları ve yenilikleri analiz edecek.

2023 yılında da üyelerimizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde lider konuma gelmesi için TÖDEB olarak üzerimize düşenleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu noktada, TÖDEB ile benzer statüde olan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği planlarımızı devreye sokacağız. Bu iş birlikleri neticesinde farklı alanlarda etkinlikler planlayacağız. 

2023 yılının, rüştünü ispatlama noktasında önemli mesafeler kat eden TÖDEB üyelerinin, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle tüketicilerin yoğun ilgisini karşılamayı sürdüreceği bir yıl olacağına inanıyor, hem mevzuatsal gelişimler çerçevesinde kurumsallık ve mali güç anlamında büyük adımların atılacağı hem de inovasyonun devam edeceği yoğun ama sektörümüz açısından dönüm noktası olacak bir yıl olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda, finansal kapsayıcılığın artacağı, hizmetlerin çeşitleneceği, yeni alanların finteklerin önünde sınırsız yollar açacağı 2023 yılının, oluşacak etkin rekabet ortamıyla taçlanacağını düşünüyoruz. Ticaret, iş, yatırım, turizm, sağlık, ulaşım gibi her temel alanda lider konumda olan ülkemizin finans alanında da kendini ispat ettiğine, devletimizin destekleri ve işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle sadece ulusal değil, global ölçekte de adımızdan daha fazla söz ettireceğimizi biliyoruz.