İBB-İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve İTÜ ARI Teknokent, Şişli Habitat bünyesinde “İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi”ni hayata geçirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın katılımlarıyla 2 Şubat Perşembe günü açılan merkez ile bir yandan teknolojinin yerelleşmesi ve yerel teknolojilerin globale açılması amaçlanırken bir yandan da fikirlerin, deneyimlerin, bilgilerin paylaşımı ve birlikte üretilmesi hedefleniyor.

 

Genç girişimcilerin çalışmaları desteklenecek

İPA tarafından hazırlanan İstanbul Vizyon 2050 çalışması kapsamında teknoloji alanında hayata geçirilecek TEKNOSEMT projelerinin ilki olarak “İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi” açıldı. İstanbul’u hem yerel hem global ölçekte teknoloji ve girişimcilik kenti yapabilmek adına önemli adımlar atacak olan “İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi”, girişimcilik ekosistemine girmek isteyen gençlerin ve halihazırda ekosistemin bir parçası olan genç girişimcilerin bu alandaki çalışmalarını destekleyecek. 1.000 metrekarelik alanı ile teknoloji girişimlerine ortak bir paylaşım ve çalışma alanı sunacak “İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi”nde; başta Akıllı Şehirler alanı olmak üzere, teknoloji ile ilintili her girişime yer var. Bu merkezde yer almak isteyen girişimler hem İTÜ Çekirdek’in tüm eğitim, danışmanlık, mentorluk, laboratuvar, yatırım ve network imkanlarından faydalanabilecek, hem de İBB-İPA desteği ile şehirdeki yaşama dair herhangi bir konuda geliştirdikleri çözüm ve teknolojilerini İBB’nin ilgili birim ve iştiraklerine kolaylıkla sunabilecekler. Teknolojik projesi olan ve bunu geliştirmek, büyütmek, hızlandırmak isteyen girişimciler merkeze, www.itucekirdek.com adresindeki Teknolojik Kentler ve diğer dikeylerin başvuru bölümlerinden hemen başvurabilirler.

 

“Türkiye girişimcilik ekosistemine büyük bir katma değer yaratacağına inanıyoruz”

“İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi”nin ziyareti sırasında söz alan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, bu iş birliğinin hem toplum hem de teknoloji geliştiren Türk girişimciler için büyük bir katma değer oluşturacağına inandığını belirtti. Açılışın hemen ardından Sayın İmamoğlu ile konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise İTÜ ARI Teknokent’in, İTÜ’nün köklü geçmişini ve Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren üstlendiği görevi model alarak Türkiye’de teknoloji ve Ar-Ge tabanlı kalkınma seferberliğinde öncü bir rol oynadığına dikkat çekti. Kurulduğu günden bu yana teknoloji tabanlı girişimlerin gelişmesine destek sağlayarak ülke ekonomisine değer katmayı misyonu haline getiren İTÜ ARI Teknokent’in Türkiye’de yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin gelişiminde önemli bir yapı taşı olduğunu belirten Dikbaş, “İPA-İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi”nin de aynı misyonla şehrimize ve ülkemize büyük değer yaratacağına inandığını kaydetti.