KPMG Türkiye, Spor Toto Süper Lig’indeki halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan finansal tabloları ve denetim raporlarına dayanarak dikkat çekici rakamları ve hususları kamuoyu ile paylaştı.

KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç açıklamasında, Fenerbahçe’nin hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider, negatif özsermayede ise Beşiktaş’ın başı çektiğini söyledi.

Yeni spor yasası ile birlikte spor kulüplerinde artık kurallar değişti. Nisan 2022 tarihinde çıkan yeni spor yasası ile birlikte bir spor kulüplerinin finansal performansı, denk bütçe, harcama limitleri gibi hususlar çok daha önemli hale geldi. Yıl sonuna doğru çıkan 4 yönetmelik ile de yeni spor yasası, alt mevzuatları ile şekillenmeye devam ediyor.
KPMG Türkiye, ülkemizde halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 1 Haziran – 30 Kasım 2022 dönemine ait 6 aylık finansal tabloları ve denetim raporlarına dayanarak dikkat çekici rakamları ve hususları kamuoyu ile paylaştı.

KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç yaptığı açıklamada, “Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) tabi halka açık futbol kulüplerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2022 ve 2023 sezonunu kapsayan ilk 6 aylık finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladılar. Bu kulüplerin 2022 – 2023 sezonunda sahadaki performansları her ne kadar iyi gitse de geleceklerini belirleyecek finansal performansları her zaman gündemlerinde olacaktır. Paylaşılan sonuçlara göre Fenerbahçe hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olurken negatif özsermayede ise Beşiktaş başı çekti. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açıklanan finansal tablolarına göre en çok dikkat çeken diğer bir husus ise bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısım oldu. 3 büyüklerin bankalar birliği konsorsiyumları ile yaptıkları yeniden yapılandırma anlaşmalarının sonuçları ve etkilerini finansal tablolarda ve raporlarda net olarak görmek mümkün. Bankalar birliği konsorsiyumu ile spor kulüplerinin yaptıkları yapılandırma anlaşmaları bu spor kulüplerinin finansal tablolarında pozitif etki yaratırken nakit akışı sağlamalarına da katkısı oldu. Üç büyük futbol kulübünde asıl sıkıntı gelir tarafında sürekliliği olmayan ve yeterli gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo oldu. Bu futbol sezonu gerek finansal ve mali açıdan gerekse sportif başarı açısından oldukça önemli bir sezon. KAP’ta açıklanan finansal tablo verilerine bakıldığında, tüm spor kulüpleri için istikrarlı ve kayda değer artış gösteren gelir ve hasılat kalemlerinin yaratılması en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Sportif başarı ile alınabilecek lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında elde edilebilecek sportif başarılar ile elde edilecek gelirler, spor kulüplerinin hem hasılat ve gelir kalemlerinde artışa hem de yeni sponsorluk anlaşmaları ile gelir yaratmalarına neden olacak bu da doğrudan finansal tablolara olumlu yansıyacaktır.” dedi.

KPMG Türkiye’nin finansal tablolar ve denetim raporlarına dayanarak yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye Spor Toto Süper Lig’indeki üç büyük futbol kulübünün 6 aylık finansal performansları şu şekilde gerçekleşti:

Hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp Fenerbahçe
Hasılat ve satış geliri en fazla olan kulüp yaklaşık 1.036 milyon TL ile Fenerbahçe A.Ş. olurken Beşiktaş A.Ş 659 milyon TL ile ikinci, Galatasaray A.Ş. ise 592 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçe A.Ş. bu dönem için yaklaşık 261 milyon TL brüt kâr açıklarken Galatasaray A.Ş. 254 milyon TL, Beşiktaş A.Ş. ise 72 milyon TL dönem zararı açıkladı.

En borçlu kulüp de Fenerbahçe
Açıklanan mali tablolara göre net finansal borçları en fazla olan kulüp Fenerbahçe A.Ş. olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 30 Kasım 2022 itibarıyla borç durumu şu şekilde gerçekleşti: Fenerbahçe A.Ş. 3.570 milyon TL ile ilk sırada yer alırken Beşiktaş A.Ş. 3.231 milyon TL ikinci Galatasaray A.Ş. ise 2.648 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Öz kaynaklar üç büyük kulüp için de negatif bakiye veriyor
Üç büyük spor kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili raporların görüş kısmında belirtilen “borca batıklık” uyarısı dikkat çekiyor. Bilançoların pasif kısmında yer alan özkaynaklar, üç kulüpte de negatif bakiye veriyor. Mali tablolara göre; Beşiktaş A.Ş.’nin öz sermaye toplamı -2.485 milyon TL, Galatasaray A.Ş.’nin -1.390 milyon TL, Fenerbahçe A.Ş.’nin ise -1.045 milyon TL oldu. Öz sermaye tarafında ise en yüksek negatif sermaye Beşiktaş A.Ş’ye ait. Beşiktaş yaklaşık olarak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negatif öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte finansal tablolar tüm kulüplerin kardan zarara geçmiş olduklarına da işaret ediyor. Esas faaliyet zararları önceki dönemle karşılaştırıldığında Galatasaray A.Ş.’de yüzde 329 artış görünürken Beşiktaş A.Ş.’de yüzde 2 azalma oldu.