Macellan desteği ile Kitle Fonlama Bülteni tarafından yayımlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Ocak 2023 itibarıyla SPK tarafından kitle fonlaması platformu olarak sırasıyla Vakıf Yatırım, fonbulucu, fonlabüyüsün, efonla, Startup Burada, fongogo, fonangels, baseFunder olarak toplamda 8 platform kuruldu.

 

 

 

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Raporu (2021-2022) yönetici özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Paya dayalı kitle fonlaması bilindiği üzere girişimler için alternatif bir yatırım aracıdır. Bu yöntem Türkiye’de ilk defa 3 Ekim 2019’da Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ile mevzuata girmiştir. Bu tarihten itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kitle fonlama platformları listelenmeye başlanmış, 27 Ekim 2021’de yayımlanan Kitle Fonlaması Tebliği ile de bu sürece ilişkin esaslar belirlenmiş ve her iki faaliyet tek bir tebliğde birleştirilmiştir.

Macellan desteği ile Kitle Fonlama Bülteni tarafından yayımlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Raporu ülkemizdeki ekosisteme ilişkin ayrıntılı veriler barındırıyor. Buna göre, Ocak 2023 itibarıyla SPK tarafından kitle fonlaması platformu olarak sırasıyla Vakıf Yatırım, fonbulucu, fonlabüyüsün, efonla, Startup Burada, fongogo, fonangels, baseFunder olarak toplamda 8 platform kurulmuştur. Türkiye’deki ilk paya dayalı kitle fonlama kampanyası ise fonbulucu platformu aracılığıyla 11 Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştır.

Bu süre zarfında Türkiye’de yapılan kitle fonlaması ile yatırım toplayan girişimlerin başarı oranı yaklaşık olarak %75’dir ve bu girişimlerde ortalama olarak 3.434.020 TL fonlama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mevzuata göre fon toplama miktarının maksimum %20’sine kadar ek fon toplayabilen girişimlerin ek fon toplama oranı ise %57’dir. Türkiye’nin 18.820.955₺ ile tek seferde en büyük başarılı fon toplama kampanyasına fonangels platformu aracılığıyla Macellan girişimi olan Alternatif SuperApp sahiptir. Buna ek olarak, bu kampanya yalnızca en büyük başarılı fon toplamadan ziyade, en yüksek değerlemeye sahip başarılı fonlama ve pay arz oranı en düşük başarılı kampanya gerçekleştirmiştir.

Bu süre zarfında 80 kampanya için toplamda 267.676.800 TL fon talebi olmuş ancak gerçekleşebilen 65 kampanya ile 223.211.310 TL toplanabilmiştir. Türkiye’nin en fazla başarılı fonlamasının olduğu iş modelleri 23 kampanya ile B2B iş modelidir. Buna ek olarak en fazla başarısız fonlamanın olduğu iş modeli ise 5 ile B2C iş modelidir. Türkiye’de kitle fonlaması talebinde bulunan şirketler arasındaki en yaygın sektör sırasıyla; yazılım (17), e-ticaret (10) ve eğitim teknolojileridir (9). Aynı zamanda en fazla başarısız kitle fonlaması kampanyası 4 ile yazılım sektörüdür. Kampanyaya çıkan girişimlerin ortalama değerlemesi 41.600.000 TL, başarılı kampanyaların ortalama değerlemesi 45.600.000 TL iken en yüksek değerleme 1.125.000.000 TL ile Alternatif SuperApp’in olmuştur.

Raporda 92’si nitelikli olmak üzere toplamda 998 yatırımcının katıldığı, başarılı fonlamalardaki girişimlerin hisselerinin ortalama %12,48’inin arz edildiği belirtilmiştir. Bazı girişimler ikinci tur kampanyalarını gerçekleştirerek değerlemelerini yükselttikleri görülmekte iken bazı girişimlerin ise kitle fonlamasından hemen önce veya sonrasında girişim sermayesi yatırım fonlarından veya gerçek kişilerden yatırım almışlardır.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Raporu, ülkemizdeki ekosistemin bir resmini çekerken bu fonlama aracının ne kadar ilgi gördüğünü de gözler önüne sermektedir. Bu yöntemin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok girişimin kitle fonlama kampanyasına başvuracağı öngörülmektedir.

 

Raporun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://fonbulteni.substack.com/p/paya-dayal-kitle-fonlamas-raporu