TSKB’nin “Kadın İstihdamı Kredi Programı” kapsamında finansman sağladığı Hayat Kimya, Yapı Merkezi Holding, Ulusoy Un ve Nemport, Banka’nın destekleriyle KAGİDER tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

TSKB’nin kapsayıcı kalkınmaya destek amacıyla başlattığı ve bugüne kadar 269 projeye toplam 445 milyon USD doğrudan ve dolaylı olarak kaynak aktardığı “Kadın İstihdamı Kredi Programı” kapsamında finansman sağladığı Hayat Kimya, Yapı Merkezi Holding, Ulusoy Un ve Nemport, Banka’nın destekleriyle KAGİDER tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı.

Çalışma ortamında, yönetim kademelerinde ve tüm operasyonlarında toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), sağladığı finansman ve danışmanlık olanaklarıyla reel sektörün bu yöndeki dönüşümüne uzun yıllardır katkı veriyor.

Banka, AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) ile 2016 yılında ilk etabını, 2019 yılında ise ikinci etabını imzaladığı kadın istihdamı temalı kaynak anlaşması sonrası IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) gibi global kuruluşlardan sağladığı “Cinsiyet Eşitliği” temalı kaynaklarla ülkemizin kapsayıcı kalkınmasına destek sağlıyor.

Finans sektöründe öncü ve yenilikçi bir model ortaya koyan “Kadın İstihdamı Kredi Programı” ile TSKB, bugüne kadar 92 projeye 380 milyon USD tutarında doğrudan, toptancı bankacılık kanalıyla 177 KOBİ’ye ise 65 milyon USD tutarında dolaylı kredi sağladı. TSKB ayrıca, AFD ile iş birliği ile kaynak anlaşmasının başlangıcından bu yana firmaların cinsiyet eşitliği konusunda ihtiyaç duyduğu yol haritasını çizmelerine yardımcı olmak, onları gerekli aksiyonlarla desteklemek ve kadın istihdamı konusundaki iyi uygulamalara erişimlerini artırmak üzere bir “Teknik Yardım Programı” yürütüyor.

TSKB’nin “Kadın İstihdamı Kredi Programı” kapsamında hayata geçirilen aksiyon planlarıyla kadın çalışan sayısının artırılması ve iş yerinde cinsiyet eşitliği uygulamalarını güçlendiren Hayat Kimya, Ulusoy Un, Nemport ve Yapı Merkezi Holding, bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası almaya hak kazandı. Aynı kapsamda desteklenen Bahçeşehir Üniversitesi ve Modern Ambalaj da KAGİDER ile imzaladığı sözleşmeyle FEM sertifikası alımı yönünde emin adımlarla ilerliyorlar.

KAGİDER’in işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermek amacıyla hazırladığı 7 aşamalı değerlendirmeden başarı ile geçen şirketlerin sertifikaları, 10 Mayıs tarihinde TSKB’nin Genel Müdürlük yerleşkesinde düzenlenen törenle, TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem tarafından takdim edildi.

 

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “İş dünyasında kadın istihdamının artması, ekonominin daha nitelikli bir şekilde büyümesi anlamına geliyor”  

Törende konuşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir kalkınma hikayesi yaratmanın tercih değil bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, “İş dünyasında kadın istihdamının artması, ekonominin daha nitelikli bir şekilde büyümesi anlamına geliyor. Kuşkusuz cinsiyet ve fırsat eşitliği odaklı bir şirket haline gelmek, sistemli adımlar gerektiren bir yolculuk. Bu sistemsel yaklaşım için de uluslararası kabul görmüş metriklere sahip sertifikasyonların önemi büyük. Bu kapsamda, ülkemizin önemli sivil toplum inisiyatiflerinden KAGİDER’in Dünya Bankası’nın teknik desteği ile hayata geçirdiği ve bağımsız denetim adımları içeren Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını, ülkemizde kadın istihdamının geliştirilmesi ve kadınların güçlenmesi bakımından çok önemli buluyoruz. Biz de TSKB olarak, “Kadın İstihdamı Kredi Programımız” kapsamında iş ortaklarımızın FEM sertifikasyonu almalarını teşvik ediyoruz.  Hayata geçirdikleri politikalar ve kurum içi uygulamalarla cinsiyet eşitliğine önem veren ve kadın istihdamına katkıda bulunan birbirinden değerli şirketlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca FEM sertifikasyonunu yürüten KAGİDER’e, denetim şirketlerimize, bu sürece katkı veren AFD’ye ve diğer tüm kaynak sağlayıcılarımıza böylesi bir dönüşümde çıtayı yükselttikleri için çok teşekkür ediyorum.  Ülkemiz kalkınmasının tüm aktörleri olarak fırsat ve cinsiyet eşitliği konusunda büyük bir duyarlılık ve kararlılıkla sürdürdüğümüz faaliyetler sayesinde kadın istihdamı alanında kısa sürede çok önemli bir yol kat edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yaşına ulaştığımız böyle bir dönemde kadınların her alanda eşit temsilini bir ödev olarak almamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

 

AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Bölge Direktörü Cécile Couprie: “Türkiye’de geliştirilen bu yaklaşımın, IDFC aracılığıyla komşu ülkelerde de yaygınlaştırılması konusunda TSKB’nin liderliğine güveniyoruz”

FEM Sertifikası takdim töreninde değerlendirmelerde bulunan AFD Balkanlar, Orta Doğu ve Asya Bölge Direktörü Cécile Couprie ise şöyle dedi: “Öncelikle TSKB’ye toplumsal cinsiyet eşitliği alanında birlikte yürüttüğümüz bu heyecan verici çalışma için teşekkür ediyorum. Cinsiyet eşitliği temasında yıllar içerisinde gerçek bir uzmanlığa sahip olan TSKB, bu deneyimi sayesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Paris İklim Anlaşması gündemlerini uygulamak için dünyanın önde gelen kalkınma bankalarını bir araya getiren IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubuna liderlik ediyor. Türkiye’de geliştirilen bu yaklaşımın, IDFC aracılığıyla komşu ülkelerde de yaygınlaştırılması konusunda TSKB’nin liderliğine güveniyoruz” dedi.

 

KAGİDER Başkanı Emine Erdem: Hem toplumda hem şirketlerde kadınlar ve erkekler eşit fırsatlara ulaşırsa fakirliğin azalacağını ve daha zengin bir dünya olacağını biliyoruz”

Törende konuşma yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise, Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz 2023 yılında çalışma yaşında olan 32 milyon kadının sadece 11 milyonunun işgücünde yer aldığını yani sadece üçte birinin çalıştığını belirtti. Bir ülkenin en büyük rekabet avantajının sahip olduğu yetenekli ve eğitimli insan kaynağı olduğunun ve ülkemizde kadınların potansiyelinin etkin şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem toplumda hem şirketlerde kadınlar ve erkekler eşit fırsatlara ulaşırsa fakirliğin azalacağını ve daha zengin bir dünyaya erişebileceğimizi biliyoruz. McKinsey danışmanlık firmasının 2015 yılında yayınladığı rapora göre küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025 yılında 28 trilyon dolar seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebilir, denmekteydi. Daha fazla eşitlik, daha çok verimlilik demek! Daha fazla eşitlik, eğitimli ve daha kalkınmış bir ülke demek! KAGİDER olarak ülkemizde şirketlerin kurum kültürlerinde eşitliğin benimsenmesi ve uygulanması, kadının güçlenmesi için farkındalığın artması amacıyla 2010 yılında Dünya Bankası teknik desteği ile Fırsat Eşitliği Modeli-FEM sertifikasyon programını geliştirdik. TSKB, 2017 yılında FEM sürecine girdi ve bağımsız bir değerlendirmeden geçtikten sonra FEM sertifikası almaya hak kazanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın güçlenmesine verdiği önemi ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil etti. TSKB’nin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konularına vermiş olduğu önem ve yürüttüğü çalışmalar birçok kuruma örnek teşkil ediyor. Yine bu yolda yürüdüğünden emin olduğu iştiraklerini ve iş ortaklarını da FEM sürecine dahil olmaları için teşvik eden TSKB, bugün burada hep birlikte buluşmamızın da mimarı. Kadın istihdamı ve fırsat eşitliği alanındaki duyarlılıklarından ötürü kendilerine ve sürece giren birbirinden değerli kurum yetkililerimize şahsım ve başkanlığını yürütmekte olduğum KAGİDER Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunarım.”