Allianz Trade, 2023-2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapora göre resesyon teğet geçilebilir ancak büyüme 2024 ve 2025’te ortalamanın altında kalacak.

Allianz Trade raporları arasına 2023-2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu ekledi. Rapordaki dikkat çekici verilere göre resesyon teğet geçilebilir ancak büyüme 2024 ve 2025’te ortalamanın altında kalacak. Öte yandan sermaye piyasalarında makro ve mikro dinamikler arasında mücadele devam ediyor.

 

Allianz Trade Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre; resesyon büyük ölçüde önlendi. Uzmanlar, 2024 yılı başında küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın dip noktasını görmeyi ve ardından 2024-2025 döneminde büyümenin trendin altında kalarak devam etmesini bekliyor. Raporda yer verilen bilgilere göre tüketici talebi, olumsuz servet etkileri ve artan ihtiyati tasarruflar nedeniyle zayıf kalırken, imalat sektöründe devam eden stok eritme süreci nedeniyle küresel ticaret son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. 2023 yılında yüzde 0,6 küçülen küresel ticaretin 2024 yılında yüzde 3,3 gibi sınırlı bir büyümeyle resesyondan çıkacağı raporda verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Allianz Trade Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda, genel olarak bakıldığında ABD’de 2024 yılında GSYİH’nin yüzde 1,1 artmasının beklendiğine bunun da ABD için 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük büyüme olacağına dikkat çekiliyor. 2025 yılında ise ABD’deki büyüme biraz daha hızlanarak yüzde 1,7’ye çıkacak. Almanya ve Fransa’nın GSYİH büyüme oranlarının da 2024 yılında sadece yüzde 0,7 olması bekleniyor. 2025’te ise her iki ülke için büyüme hızının yüzde 1,6’ya çıkacak olması raporda yer verilen beklentiler arasında. Çin’de de büyümenin yavaşladığı, 2024 yılında yüzde 4,7’ye gerileyecek büyümenin 2025 yılında yüzde 4,2’ye ineceği tahmini de rapor kapsamındaki bilgiler arasında.

 

Enflasyon büyük ölçüde kontrol altında

Raporda dikkat çekilen bilgiler arasında, enflasyon büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da faizlerdeki düşüşün yavaş ve kademeli olacağı bulunuyor. Küresel enflasyonun 2024 yılında 2023 seviyesinden -2 puan düşerek yüzde 4,3’e gerilemesi ve 2025 yılında ise yüzde 3’ün üzerinde kalması rapordaki beklentiler arasında…

2023-2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre; kısa vadede, başta enerji olmak üzere emtia fiyatları enflasyonda dalgalanmalara neden olacak ve ABD doları önümüzdeki altı ay güçlü kalmaya devam ederek diğer para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak. Dolayısıyla başlıca ekonomiler faiz oranlarının indirilmesi konusunda yavaş ve ihtiyatlı davranacak.

 

Resesyon teğet geçildi

Sermaye piyasalarında mikro ve makro veriler arasında karar mekanizmalarını zorlayıcı seçimler olacağı rapordaki değerlendirmeler arasında yer alıyor. Raporda; “sermaye piyasalarında makroekonomik ve mikroekonomik güçler arasındaki mücadele devam ederken; yatırımcılar, ekonomik yavaşlamayı, politika kararlarını yani daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarını ve genel ekonomik manzarayı çevreleyen belirsizlik konusunda hâlâ temkinli” deniliyor.

Resesyon teğet geçilse de büyümenin 2024-25’te ortalamanın altında kalacağı raporda belirtiliyor. Küresel ekonominin 2024 yılı sonuna kadar para politikası sıkılaştırmasının kümülatif etkisinden kaynaklanan cansız büyüme ile zorluklarla yüzleşmeye devam edeceği öte yandan Batı Avrupa’nın da küresel toparlanmaya önemli bir katkı sağlamaya devam ettiği rapordaki analizler arasında bulunuyor.