Fibabanka, sunduğu finansal çözümleri, Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın (DDAS), KOBİ’lerin finansmanı için oluşturduğu ürünü DDAS Finansman ile güvence altına alıyor.

Bu sayede Fibabanka hem KOBİ’ler hem de banka tarafında riskleri ortadan kaldırıyor.

Fibabanka DDAS kapsamında Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) ile yaptığı iş birliği kapsamında; KOBİ’lerin alacaklarını, finansmana ulaşmada bir teminat olarak kullanmasını sağlıyor ve finansmana erişmekte yaşanabilecek teminat sorunlarının da önüne geçiyor.

 

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert iş birliğine ilişkin, “Fibabanka olarak tüm süreçlerimizi müşteri merkezli tasarlayarak her geçen gün geliştirdiğimiz farklı sektörlerdeki iş ortaklıklarımız ile birçok noktada KOBİ’lerimize finansal çözümler sunuyoruz. KOBİ’lerin krediye erişimini banka, faktoring, finansman şirketi gibi kuruluşlar nezdinde kolaylaştırmak hem kredi kullanan hem de kredi veren kuruluşların alacaklarını teminat altına almak üzere tasarlanan DDAS Finansman ürününü, 2 pilot şubemizde KOBİ müşterilerimize yönelik uygulamaya başladık. Bu sayede bankamızın finansal çözümlerini güvence altına alırken KOBİ’lerin yaşayabilecekleri teminat sorununu da ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.

 

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın hem ticari hem de finansman ürünü ile 18 milyar TL’lik ticaret hacmi sigortalanırken sigortadan yararlanan işletme sayısının 50 bine ulaştığını belirten Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren yaptığı açıklamada; DDAS Finansman ile hem KOBİ’lerin hem de bankaların kazandığı bir ürün sunduklarını söyleyerek şöyle dedi: “Ürünümüzle KOBİ’lerin alacaklarını finansmana erişimde daha güçlü bir teminat olarak kullanmasının önünü açmış oluyoruz. Eskiden KOBİ’nin banka veya finans kurumuna temlik ettiği fatura ödenmezse, banka KOBİ’den verdiği krediyi geri isteyebiliyordu. Dolayısıyla KOBİ için aslında riskli bir durumdu. Banka için de riskliydi. Nihayetinde banka da teminatsız kalabiliyor veya KOBİ ile ilişkileri bozulabiliyordu. Bu ürünle kredi karşısında teminat olarak alınan faturalar artık daha muteber bir teminat haline geliyor. KOBİ, ‘Bu fatura ödenmezse banka benim üzerime gelir mi?’ korkusunu yaşamadan kredisini alıp işinde kullanabiliyor. Dolayısıyla iki tarafın da faydasına bir ürün…

 

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ vasfında olduğundan KOBİ’ler için etkin tahsilat yönetimi önem taşıyor. Alacaklarını tahsil edemeyen işletmeler iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Türk Reasürans’ın teknik işleticiliğini yürüttüğü Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından yakın zamanda uygulamaya konan DDAS Finansman ürünü, KOBİ’lerin alacaklarını, finansmana ulaşmada bir teminat olarak kullanmasını sağlıyor.