Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan’ın 2023 Yılı Değerlendirmeleri ve 2024 Yılı Beklentileri ile Fintechtime Ocak 2024 sayısında yer aldı.

2023’ü geçen yıl sonu ile karşılaştırdığımızda kıyaslama konularına göre 7 ila 9 kat büyüyerek kapatıyoruz. 2024 yılı tüm dünyaya ve ülkemize, güzelliklerle, sağlıkla, mutlulukla ve barışla gelsin.

 

“2024’ün de yıldız sektörü Fintek olacak, Fintekler finans dünyasını dönüştürmeye devam edecek”

Gerek teknolojik gelişmelerin sonucu olarak gerekse müşterilerin değişen ve dönüşen talepleri paralelinde fintek sektörü, dünyada ve ülkemizde en gözde sektörlerden biri haline geldi. 2023 bu anlamda finteklerin öneminin daha da arttığı bir yıl oldu. 2024’’te finteklerin sunduğu çözümlere talep ile, fintek şirketlerinin çözüm ve inovasyon çeşitliliğinin de artacağını göreceğiz.

2023, yerel ve global çapta ciddi zorlukların ve belirsizliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonist ortam, bölgesel savaş ve huzursuzluklar global çapta ülke ekonomilerini de etkiledi. Böylesine zorlu bir yılda fintek sektörü hem büyümeye hem de finans dünyasını dönüştürmeye devam etti. 2023, finansal kapsayıcılığın arttığı, hizmetlerin çeşitlendiği, yeni teknolojilerin finteklerin önünde farklı yollar ve fırsatlar açmaya başladığı bir yıl oldu. Gerek teknolojik gelişmelerin sonucu olarak gerekse müşterilerin değişen ve dönüşen talepleri paralelinde fintek sektörü, dünyada ve ülkemizde en gözde sektörlerden biri haline gelirken, finteklerin sunduğu çözümlere ihtiyacın ve talebin de arttığını gördük.

 

Fintek hizmetlerinin B2C kadar B2B’de de önem kazandığını görüyoruz. Sektörde B2B’ye yönelişin 2024’te de artarak sürmesini öngörüyoruz. Şirketlerin dijital dönüşüm adımlarının ve stratejilerinin ana parçası olan tahsilat ve ödeme çözümleri ile diğer dijital dönüşüm adımlarının finteklerin çözümleriyle hızla tamamlandığı ve meyvelerinin toplanmaya başlandığı bir dönemin içindeyiz. Henüz dijital dönüşümünü tamamlamamış şirketlerin finteklerin sunduğu çözümlerle bu yolda ciddi ve hızlı mesafe kateteceği aşikardır.

 

Fintekler olarak finansal hizmetleri yeniden tanımlayan, “game changer” bir sektörüz. Bu kritik sektörde Octet Türkiye olarak sürekli ürün geliştirip firmaların nakit akışını dijital ortamda yönetmelerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 2022 yıl sonunda geliştirdiğimiz Master Merchant ürünümüzü yaygın olarak 2023 yılında müşterilerimizin kullanımına sunduk ve oldukça fazla talep aldık.

 

Mevcut ürünlerimiz ve müşterilerimizin tedarikçilerine hemen ödeme yapmalarına kendilerine ise vade tanımalarına olanak sağlanan yeni ürünümüz Master Merchant ile kısa sürede öne çıkan yıldız bir oyuncu olduk. 2023’ü geçen yıl sonu ile karşılaştırdığımızda kıyaslama konularına göre 7 ila 9 kat büyüyerek kapatıyoruz.

 

Sektörümüzün sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimi için yapılacak bazı düzenlemelerin de önemine dikkat çekmek isterim. Teknolojilerin geniş kitlelere ve işletmelere erişilebilirliğini artıracak, inovasyonların önünü açacak düzenlemelerin hayata geçirileceğini düşünüyorum. Bu düzenlemelerin finans ve fintek sektörünü daha da ilerilere taşıyacağı kanaatindeyim.

 

2024 yılı tüm dünyaya ve ülkemize, güzelliklerle, sağlıkla, mutlulukla ve barışla gelsin.