Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerin kimlik numaralarının işlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların ele alındığı “Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber” yayımladı.

KVKK’den yapılan açıklamada, son zamanlarda kuruma T.C. kimlik numaralarının işlenmesi hakkında şikayet ve ihbarlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu numaraların işlenmesi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılması amacıyla rehber hazırlandığı açıklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVK Kurumu), 16 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında önemli bir rehber yayınladı. Rehber, e-ticaret, kargo, taşımacılık, elektronik haberleşme, sigortacılık gibi birçok sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerde T.C. kimlik numaralarının işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre alınması gereken tedbirleri içeriyor.

Rehber’in amacı, T.C. kimlik numaralarının işlenmesi sırasında karşılaşılan şikayet ve ihbarlara dayanarak bu alandaki uygulamalara açıklık getirmek. Kurum, T.C. kimlik numaralarının farklı yöntemlerle işlenebileceği halde doğrudan işlenmesine yönelik iddiaları değerlendirmiş ve bu konuda bir bilgilendirme yapılmasının gerekliliğine karar vermiş. Rehber, T.C. kimlik numarasının genel nitelikli kişisel veriler arasında önemli bir yere sahip olduğunu ve özellikle “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine dikkat çekiyor. Kişisel veri işlemenin ölçülülük ilkesine uygun olabilmesi için elverişlilik, gereklilik ve orantılılık kriterlerinin sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Rehber, T.C. kimlik numarasının işlenmesinin öngörüldüğü durumları detaylı bir şekilde sıralıyor. Bunlar arasında mal ve hizmet alışverişlerinde fatura düzenlenmesi, sipariş/kargo teslimatı, posta gönderilerinin teslimi, ETAHS’a yapılan şikâyet başvuruları, ticari elektronik ileti gönderimi, ticaret siciline tescil ve sicil tasdiknamesi gibi pek çok durum bulunuyor. Ayrıca, rehberde T.C. kimlik numarası içeren belgelerin ya da kimlik bilgilerinin, kimlik tespiti ve sair amaçlarla yetkili mercilere ibrazı, gösterilmesi veya bildirilmesine ilişkin durumlar da belirtiliyor. Bu durumlar arasında genel kurul katılımı, mesafeli sözleşmeler, seçimlerde oy verme, sendika seçimleri ve kimlik tespiti işlemleri gibi konular yer alıyor.

KVK Kurumu’nun bu rehberi, kişisel verilerin korunması alanında önemli bir adım olarak görülüyor ve Türkiye’deki kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde bir rehber niteliği taşıyor.

Rehbere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7798/Turkiye-Cumhuriyeti-Kimlik-Numaralarinin-Islenmesi-Hakkinda-Rehber