Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi “Yapay Zekâ Etik İlkeleri ve Hukuki Düzenlemeler Raporu”nu yayınladı.

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI), yapay zekâ etik ilkelerini oluşturmak isteyen işletmelere yol göstermek üzere hazırlanan “Yapay Zekâ Etik İlkeler ve Hukuki Düzenlemeler Raporu”nu yayınladı.

 

“Yapay zeka kaynaklı risklere karşı önlem almak işletmelerin önceliği olmalı”

Yapay zekaya güven oluşturmak isteyen işletmecilerin etik ilkeler ile âdil ve sorumlu yapay zeka  kullanımının temel unsurlarını bilmeleri gerektiğinin altını çizen Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi Direktörü Can Sinemli şöyle konuştu: “Verimlilik ve kârı artırmak, pazarlama ve satış için yaratıcı içerik oluşturmak, müşteri deneyimini geliştirmek, işleri otomatikleştirmek, yeni ürün ve hizmetleri uygun maliyetli bir şekilde oluşturmak, rekabette fark yaratmak gibi sayısız taahhütte bulunan yapay zeka; işletmeler için artık ihtiyaçtan öte stratejik gereklilik haline geldi. Bu denli bir hızla kullanıma alınan yapay zekâ riskleri de barındırıyor. Bunlara karşı hazırlık ve önlemler almayan işletmeler, maddi zararlar bir yana, telafisi mümkün olmayan, güven ve itibar kaybına sebebiyet verecek sonuçlarla da karşı karşıya kalabilir. TRAI olarak işletmeler için yapay zekâ sistemlerinin sorumlu şekilde geliştirilmesi, devreye alınması ve kullanılmasını yöneten ilke ve politikaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi hedefiyle Yapay Zekâ Etik İlkeleri ve Hukuki Düzenlemeler Raporu’nu hazırladık.”

 

Raporda Yedi İlkenin Altı Çiziliyor

Yapay Zekâ Etik İlkeleri ve Hukuki Düzenlemeler Raporu’nda Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası’nda değinilen, güvenilir ve etik bir yapay zeka kullanımı için gerekli olan “İnsan kontrolü ve gözetimi,” “Teknik sağlamlık ve güvenlik”, “Gizlilik ve veri yönetişimi”, “Şeffaflık”, “Çeşitlilik, ayrımcılık yapmama ve adalet”, “Toplumsal ve çevresel refah”, “Hesap verebilirlik” olmak üzere yedi ilkenin altı çiziliyor. Bu yedi ilkeye göre hazırlanan raporda birinci bölüm etik ilkeleri, ikinci bölüm AB Yapay Zekâ Yasası’na genel bakışı, üçüncü bölüm ise ülkemizdeki gelişmelere değiniyor.

Rapora https://turkiye.ai/ adresi üzerinden ulaşılabilirsiniz.