Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dijital lira denemeleri ve geliştirme süreci için ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

‘’Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme’’ projesine ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’’nun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanıyor. 

 

Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. 

 

 

‘’Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme’’ projesinin birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacak.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge Projesi Hakkında Basın Duyurusu Tam Metnine web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-40